Jest przetarg na remont ośrodka kultury

1
794

Burmistrz Gminy Gryfów Śląski ogłosił przetarg na remont Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury. Wcześniej na ten cel pozyskał 5 milionów złotych. Środki te pochodzą z Polskiego Ładu. Jak już pisaliśmy, jesienią ubiegłego roku Premier Rzeczpospolitej Polskiej, Mateusz Morawiecki, pozytywnie rozpatrzył wniosek Wojewody Dolnośląskiego i przyznał promesę na remont gryfowskiego domu kultury, o który zabiegały władze gminy.

 

Obecnie funkcjonujący obiekt M-GOK-u znajduje się w bardzo złym stanie technicznym – wymaga remontu kapitalnego. Zarówno pracownie tematyczne, sala teatralna jak i pozostałe pomieszczenia nie spełniają norm niezbędnych do prowadzenia poszczególnych zajęć i całej działalności kulturalnej. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wkrótce to się zmieni.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim (MGOK)

W ubiegłym tygodniu Burmistrz Gryfowa Śląskiego ogłosił przetarg na przebudowę z rozbudową bud. Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

Jak czytamy w ogłoszeniu o zamówieniu przedmiotem inwestycji jest przebudowa z rozbudową budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim wpisany jest do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Wykonawca zgodnie z opinią Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków z delegaturą w Jeleniej Górze będzie zobowiązany prowadzić roboty ziemne pod nadzorem uprawnionego archeologa po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na badania archeologiczne wydanego przez Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, podpiwniczony, posiadający dwie kondygnacje
nadziemne. W części piwnic planuje się lokalizację pracowni edukacyjnych, Sali kinowej wraz z szatnią, toalety, pom. techniczne i magazynowe. Na parterze projektuje się salę widowiskową na 205 miejsc, z szatnią, toaletami, foyer. Natomiast na poddaszu planuje się lokalizację pracowni tematycznych, toalet ogólnodostępnych oraz części biurowo – socjalnej dla pracowników domu kultury.

Budynek posiada 3 wejścia do budynku: główne od strony północnej, boczne dla osób niepełnosprawnych poprze platformę zamontowaną na schodach zewnętrznych, oraz dodatkowe ewakuacyjne w części projektowanej. Komunikacja pionowa będzie odbywać się dwoma klatkami schodowymi oraz przy pomocy dźwigu osobowego. Dla zapewnienia wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej w dobudowywanej części budynku projektuje się drugą klatkę schodową.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here