Od września będzie nowy dyrektor w szkole w Rakowicach Wielkich

1
2377
Pan Marek Łukasik Dyrektor ZSET w Rakowicach Wielkich

Rozstrzygnięty został konkurs na dyrektora Zespołu Ekonomiczno- Technicznych w Rakowicach Wielkich.

 

W związku z upływem w dniu 31 sierpnia 2021 roku kadencji Dyrektora Zespołu Ekonomiczno- Technicznych w Rakowicach Wielkich pełnionej przez Pana mgr inż. Jana Czyczerskiego, Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłosił dnia 18 maja br. konkurs na to stanowisko.

Konkurs na stanowisko dyrektora przeprowadzony był w trybie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 t.j. ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.2017.1587 ze zm.).

W ubiegłym tygodniu komisja konkursowa wyłoniła nowego dyrektora i swoją jednogłośną rekomendację przekazała Zarządowi Powiatu. Ten w dniu 22 czerwca br. podjął stosowną decyzję powierzając  od dnia 1 września br. stanowisko dyrektora Panu Markowi Łukasikowi, który od lat jest Zastępcą Dyrektora ZSE-T w Rakowicach Wielkich.

Dziś podczas apelu na zakończanie roku szkolnego Pan Starosta Daniel Koko podziękował za wieloletnią znakomitą współpracę i liczne osiągnięcia Dyrektorowi Janowi Czyczerskiemu oraz przekazał na ręce Pana Łukasika symboliczny klucz do szkoły.

Gratulujemy i życzymy samych sukcesów!


Wyjątkowa uroczystość w szkole w Rakowicach Wielkich

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here