Wyjątkowa uroczystość w szkole w Rakowicach Wielkich

1
1601

Potrójna uroczystość miała miejsce w dniu dzisiejszym w Zespole Szkół Ekonomiczno- Technicznych w Rakowicach Wielkich koło Lwówka Śląskiego. Wśród gości m.in. pani wiceminister, pan senator i kurator oświaty.

 

W piątek 25 czerwca 2021 roku w rakowickiej szkole podobnie jak we wszystkich innych szkołach w kraju rozbrzmiał ostatni dzwonek, uczniowie odebrali świadectwa a tym samym rozpoczęli upragnione wakacje. W ZSET wydarzenie to zostało połączone z pożegnaniem odchodzącego na zasłużoną emeryturę Pana Jana Czyczerskiego wieloletniego Dyrektora szkoły w Rakowicach Wielkich, a także z uroczystym otwarciem trzeciego bloku, w którym mieści się komfortowy internat oraz nowoczesne pracownie dydaktyczne.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, Rafał Ślusarz – Senator RP, Roman Kowalczyk – Dolnośląski Wojewódzki Kurator Oświaty, Daniel Koko – Starosta Lwówecki, Zbigniew Grześków – Wicestarosta Lwówecki, Jerzy Fidorów – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego, Andrzej Kredkowski – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. bryg. mgr inż. Mariusz Mróz – Komendant Powiatowy PSP, mł. bryg. – Komendant Powiatowy Policji w Lwówku Śląskim, Henryk Leśków – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, nadkom. Marek Zabiegała I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lwówku Śląskim, komisarz Wojciech Czafurski – były Komendant Powiatowy Policji w Lwówku Śląskim, ksiądz dziekan Krzysztof Kiełbowicz, a także przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze, przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, czy przedstawiciele od lat współpracującego ze szkołą Stowarzyszenia 62 KS „COMANDO” w Bolesławcu. W tym szczególnym dniu nie zabrakło także rodziców i licznie zgromadzonej młodzieży – uczniów rakowickiej szkoły.

Wyjątkowa w życiu szkoły uroczystość rozpoczęła się od ostatniego w tym roku szkolnym apelu. Zgromadzonych w Sali gimnastycznej uczniów, ich rodziców, nauczycieli i gości powitał Pan Dyrektor Jan Czyczerski.

Koniec roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego to czas radosny, moment wyczekiwany przez młodzież marzącą o letnim wypoczynku. Ale to także zakończenie pewnego etapu. Dla jednych jest to tylko zakończenie kolejnego roku nauki, dla innych zakończenie edukacji, a jeszcze innych rozstanie się ze szkołą, w którą w ostatnich dekadach włożyło się wiele serca i pracy. Tak też było w dniu dzisiejszym w rakowickiej placówce, gdzie żegnano uczniów kończących kolejne roczniki, uczniów kończących ostatnie klasy, ale także żegnano odchodzącego pana dyrektora.

Uroczyste pożegnanie dyrektora

Podczas uroczystości miało miejsce symboliczne pożegnanie odchodzącego z końcem sierpnia bieżącego roku na zasłużoną emeryturę Pana Jana Czyczerskiego, który przez ostatnie 30 lat pełnił funkcję dyrektora zespołu szkół, początkowo Zespołu Szkół Rolniczych, a po zmianie nazwy szkoły – Zespołu Szkół Ekonomiczno- Technicznych. Dziś Pan Czyczerski za to, co zrobił przez te lata dla rakowickiej szkoły usłyszał wiele ciepłych słów i zebrał wiele gratulacji.

Na trudnym rynku edukacyjnym naszego regionu z dużym sukcesem przeprowadził szkołę położoną na wsi przez trudny okres transformacji szkół średnich. Szkoła nie tylko utrzymała się na rynku, ale dzięki podjętym trudnym decyzjom uczynił zespół szkół prężnym ośrodkiem edukacyjnym regionu.

Jeszcze w połowie lat 90-tych pan Czyczerski nawiązał efektywną współpracę ze szkołami we Francji i na Ukrainie. W ramach tej współpracy młodzież miała okazję odbyć zagraniczne praktyki zawodowe. Jako pierwsza szkoła na Dolnym Śląsku, dyrektor Jan Czyczerski zorganizował naukę dla uczniów z Ukrainy. Obecnie kształci się tu ok. 50 uczniów z okolic Stryja, Lwowa, Donbasu i Krymu.

Bardzo bliskie sercu pana dyrektora było wychowanie młodzieży w duchu umiłowania ojczyzny. Realizowane w szkole liczne wydarzenia o charakterze historyczno- patriotycznym, często z udziałem kombatantów, dały wymierne rezultaty w postawach uczniów szkoły. Działania te przyczyniły się do zbudowania mocnych fundamentów wśród uczniów, opartych na naszej historii, kulturze, tożsamości czy korzeniach. Absolwenci ZSET stali się dzięki temu bardzo dobrymi ambasadorami tych wartości w swoich lokalnych społecznościach.
Miałem niewątpliwą przyjemność i zaszczyt współpracy z dyrektorem Janem Czyczerskim od 2006 roku. Zawsze nasze relacje opierały się na konkrecie, zawsze się rozumieliśmy i naprawdę była to bardzo dobra kooperacja”. – tak o swojej współpracy z dyrektorem mówił nam Wicestarosta Lwówecki Pan Zbigniew Grześków.

Nie jestem w stanie powiedzieć o wszystkich sukcesach i o tym, co dobrego zrobił pan dyrektor przez trzydzieści lat – mówił Pan Daniel Koko Starosta Lwówecki zaznaczając, iż wymienienie wszystkich dokonań Pana Czyczerskiego zajęłoby kilka dni. Pan Koko nie krył przy tym, iż jest pod bardzo dużym wrażeniem tego, jak rozwija się szkoła w Rakowicach Wielkich. – Jest to szkoła największa w powiecie lwóweckim. Jest to szkoła, którą wybiera najwięcej młodzieży z regionu. (Obecnie w szkole w Rakowicach uczy się 570 uczniów, z czego ok. 260 mieszka w internacie.) To jest doskonałe świadectwo, które zostało wystawione panu dyrektorowi za te trzydzieści lat. Świadectwo z oceną celującą. Mówię o tym, dlatego, że praca, współpraca z panem dyrektorem należy do wielkiej przyjemności. Przyjemnością było panie dyrektorze pracować przez te lata z panem. Ja wiem, zaraz pan dyrektor wstanie i powie, bo jest to niezwykle skromny człowiek, że to jest sukces wszystkich siedzących tutaj na Sali, grona pedagogicznego i całego zespołu. I to też jest prawdą, bo żeby coś osiągnąć trzeba mieć dobry zespół. I pan dyrektor ma właśnie taki zespół. Ale żeby ten zespół był, to trzeba było ten zespół stworzyć. Trzeba było temu zespołowi wyznaczyć kierunki. I trzeba było być dla tego zespołu drogowskazem. I właśnie taką osobą przez wiele lat swojego działania był Pan Jan Czyczerski. Dziękuję panie dyrektorze za to. Dziękuję w imieniu swoim, wszystkich członków Zarządu Powiatu, Przewodniczącej Rady Powiatu i wszystkich radnych Rady Powiatu Lwóweckiego. – mówił podczas wystąpienia Pan Starosta Daniel Koko.

Wyrazów uznania nie szczędziła także pani wiceminister. – Jest Pan absolwentem tej szkoły, nauczycielem, dyrektorem. Ma Pan kręgosłup moralny wartości. Wie Pan jak ważne jest dla młodych ludzi wychowanie, kształcenie i uczenie o tych wartościach. – mówiła nie kryjąc wzruszenia Pani Wiceminister Marzena Machałek, która w imieniu Ministerstwa Edukacji złożyła serdeczne podziękowania panu Dyrektorowi Janowi Czyczerskiemu wręczając mu najwyższe z odznaczeń – medal Komisji Edukacji Narodowej.

Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i w imieniu Zespołu Szkół Ekonomiczno Technicznych dziękuję za te ciepłe słowa i zachowam je w sercu do końca swoich dni. – dziękował Pan Czyczerski.

Wyróżnienia dla najlepszych uczniów

Zakończenie roku szkolnego było także okazją do wyróżnienia najlepszych uczniów. Tych, którzy w ostatnim roku ciężko pracowali i którzy dziś odbierali świadectwa z biało- czerwonym paskiem. Nagrody uczniom wręczali ich wychowawcy wraz z panią wiceminister, panem senatorem i panem kuratorem.

Senator Rafał Ślusarz podczas wystąpienia nawiązywał do trudnej historii Polski podkreślając niezmiernie istotną w wychowaniu każdego człowieka rolę nauczycieli i dyrektorów szkół. – Chcę bardzo podziękować nauczycielom, że włączają młodzież w ten wielki projekt pod nazwą Polska. A Wam młodym chcę powiedzieć – jesteście w dobrym miejscu i pod dobrą opieką. – mówił Pan Ślusarz.

Oficjalne otwarcie trzeciego bloku internatu

Podsumowaniem dzisiejszego dnia w Rakowicach Wielkich, taką wisienką na torcie było oficjalne otwarcie funkcjonującego już od dobrych kilku miesięcy komfortowego internatu, w którym oprócz jednoosobowych, dwuosobowych i trzyosobowych pokoi mieszczą się nowoczesne pracownie informatyczne, gastronomiczne i hotelarskie, a także sale do nauki zawodu dla uczniów kierunków technik architektury krajobrazu i technik logistyk.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Pani Marzena Machałek, Pan Roman Kowalczyk i Pan Daniel Koko.

Często nie doceniamy tego, co mamy u siebie chwaląc przy tym innych. Jak się jednak okazuje szkoła w Rakowicach Wielkich może być jednym z takich przykładów placówek, z których możemy być bardzo dumni. Zapewniają nas o tym tak pani wiceminister, jak i pan kurator.

Szkoła w Rakowicach Wielkich oprócz tego, że kształci w zawodach i ma sukcesy i widać tu dobrą rękę kadry pedagogicznej z panem dyrektorem na czele, to wyczuwa się coś, co starożytni nazywali genius loci – duch miejsca. – zauważa w rozmowie z nami Pan Roman Kowalczyk Dolnośląski Wojewódzki Kurator Oświaty. – Ja na tym punkcie jestem wyjątkowo czuły, bo uważam, że szkoła jest instytucją i ma swoje procedury, podstawy programowe, regulaminy i statut, który jest konstytucją szkoły, ale przede wszystkim jest wspólnotą. W szkole bardzo ważne są relacje. Nie ma dobrej edukacji bez dobrych relacji. A tu wystarczy pobyć krótką chwilę, porozmawiać z ludźmi i wyczuwa się, że mamy tu do czynienia ze wspólnotą, mamy do czynienia z prawdziwą światową rodziną. – tłumaczy Kurator, który zwraca szczególną uwagę na wartości, na które od lat stawia się w ZSE-T. – Jeżeli złożymy aktywność i sukcesy na niwie dydaktycznej, aktywność społeczną i życzliwą atmosferę to czegóż chcieć więcej?! Nie pozostaje nic innego, jak z całego serca pogratulować. – mówi Pan Roman Kowalczyk długo wymieniając atuty rakowickiej placówki od inwestycji w komfortowy internat, nowoczesne pracownie dydaktyczne, znakomitą bazę sportową, czy dobrze wyposażone warsztaty. Jednak szczególną wagę rozmowie przywiązuje do znakomitych ludzi, jacy tu pracują. Pan kurator mówi, iż jednym z takich namacalnych efektów wysokiej, jakości tej szkoły są znakomite nabory uczniów. – Co z tego, że my zbudujemy fajną szkołę, jak młodzież się do niej nie pokwapi, a tu młodzież jest i jest to młodzież aktywna, skromna i wnosząc po licznych w dniu dzisiejszym nagrodach młodzież bardzo pracowita. Moja recenzja dla szkoły w Rakowicach Wielkich jest bardzo pozytywna. – dodaje Pan Kowalczyk.

Słów uznania dla szkoły nie szczędzi także pani wiceminister. – Szkoła w Rakowicach Wielkich jest znakomitą szkołą, dlatego z przyjemnością przyjęłam zaproszenie, by tutaj być dzisiaj razem z uczniami żegnać ten trudny rok szkolny. – mówiła redakcji Lwówecki.info Pani Wiceminister Marzena Machałek, która nie kryła, że ta szkoła jest wzorem dla wielu innych szkół średnich w kraju mówiąc, że nie tylko mieszkańcy powiatu lwóweckiego powinni być z niej dumni: – Ja podkreślałam bardzo mocno w dzisiejszym wystąpieniu, że jest to szkoła niezwykła. Z jednej strony bardzo mocno i bardzo dobrze przygotowuje do zawodu, bo ma kierunki branżowe, techniczne a także takie, którymi otwiera się na wyzwania czasu, a z drugiej strony widzimy tu młodzież, która jest wychowywana w duchu patriotycznym, w umiłowaniu ojczyzny, uczona jest odpowiedzialności za siebie i za innych. Dlatego bardzo gratuluję całemu zespołowi, któremu przewodniczy Dyrektor Czyczerski, który za swoje zasługi dzisiaj został odznaczony najwyższym odznaczeniem – medalem Komisji Edukacji Narodowej. To jest wyraz doceniania Jego wielkiego wkładu i wysiłku. Za to, że jest takim człowiekiem, który w taki sposób, jako nauczyciel przez trzydzieści lat zbudował fantastyczną szkołę, z której myślę, że możemy być jako cały system edukacji niezwykle dumni a nie tylko, jako powiat lwówecki. Ja jestem bardzo dumna z tej szkoły – dodawała pani wiceminister.

W dniu dzisiejszym miało miejsce także przekazanie symbolicznego klucza do szkoły przyszłemu Panu Dyrektorowi, którym po wygraniu konkursu na to stanowisko został Pan Marek Łukasik. Rakowicką szkołą pokieruje od 1 września 2021 roku. (więcej)

Z okazji zakończenia roku szkolnego młodzieży i nauczycielom życzymy samych pięknych, udanych, bezpiecznych, wspaniałych wakacji.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here