Nowy taryfikator punktów karnych

6
1729
nowy taryfikator punktów karnych

Od 17 września punkty karne będą kasowały się automatycznie po dwóch latach, a nie jak do tej pory po rok. Maksymalnie będzie można dostać 15 punktów karnych.

 

Od stycznia 2022 roku obowiązuje nowy taryfikator mandatów i jak początkowo mocno studził zapędy kierowców przed łamaniem prawa, tak z czasem większość wydawać by się mogło, iż przyzwyczaiła się do wyższych kar finansowych. Teraz rząd wyciąga kolejny oręż w stosunku do niezdyscyplinowanych kierowców i zmienia taryfikator punktów karnych.

Aktualnie punkty przypisywane są w zakresie od 0 do 10, a usuwane są po roku. Ich limit wynosi 24 punkty. Po uzyskaniu takiej liczby kierowcy zostaje odebrane prawo jazdy. Aby je odzyskać musi on przejść badania psychologiczne oraz wziąć udziału w egzaminie sprawdzającym. Kierujących posiadających prawo jazdy krócej niż rok, obowiązuje limit 20 punktów karnych.

Od 17 września będzie obowiązywał nowy taryfikator punktów karnych. Zgodnie z nim kierowca będzie mógł otrzymać maksymalnie 15 punktów karnych i te automatycznie skasują się dopiero po 2 latach od dnia uiszczenia grzywny, wynikającej z nałożenia mandatu karnego lub daty jego umorzenia.

Taryfikator punktów karnych aktualny od 17 września 2022 roku

15 punktów karnych za:

 • nie zatrzyma się do kontroli i ucieknie,
 • spowoduje wypadek drogowy,
 • sprowadzi katastrofę w ruchu lądowym,
 • będzie kierować pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu,
 • będzie kierować pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • ominie pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym,
 • wyprzedzi na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
 • skręcając w drogę poprzeczną nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd,
 • nie zatrzyma pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,
 • nie zastosuje się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującej zatrzymanie pojazdu,
 • przekroczy dopuszczalną prędkość powyżej 50 km/h, naruszy zakaz wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi.

Jednorazowo 10 punktów karnych za:

 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku,
 • naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h,
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub pół zapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone,
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym.

8 punktów karnych za:

 • zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu,
 • naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, a także na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, na skrzyżowaniach, na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi, na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi, niestosowanie się do znaku “zakaz wyprzedzania”,
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej, na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu, pojazdom szynowym, rowerzystom, niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania,
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

Punkty karne. Jak sprawdzić przez internet?

Jesteś kierowcą i chcesz sprawdzić ile masz punktów karnych? Możesz zapytać o nie w komisariacie policji lub – za pomocą usługi systemu CEPiK2.0 – uzyskać dostęp do aktualnych danych z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Jeśli chcesz sprawdzić swoje punkty karne przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego. Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Pamiętaj, iż możesz sprawdzić tylko swoje punkty karne. Nie możesz dowiedzieć się, ile punktów ma ktoś inny.

Nowy taryfikator mandatów – 2022

6 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here