Nowy taryfikator mandatów – 2022

5
1460
Nowy taryfikator mandatów - 2022

Od dnia 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowy taryfikator mandatów. Te znacząco wzrosły. Warto poznać wysokość grzywien, zanim wsiądziemy za kierownicę. Zmiany dotyczą nie tylko kierowców samochodów, ale także rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych.

 

Nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw Sejm uchwalił na posiedzeniu 29 października, a 2 grudnia rozpatrzył wniesione do niej poprawki Senatu. Jak poinformowała prezydencka kancelaria, Andrzej Duda ustawę podpisał w piątek 10 grudnia. Zmiany w życie weszły od 1 stycznia 2022 roku.

„Celem ustawy jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez walkę z przestępstwami i wykroczeniami drogowymi oraz wsparcie osób najbliższych ofiar wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.” – tłumaczy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pieniądze z mandatów

Jak przyznaje resort w ustawie wprowadzono także przepis zgodnie z którym wpływy z kar grzywien za wykroczenia przeciwko przepisom ruchu drogowego będą przekazywane na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych oraz budowy lub przebudowy dróg krajowych.

Jakie zmiany w prawo o ruchu drogowym?

Zmiany w zakresie Kodeksu wykroczeń polegają także na uporządkowaniu nowych wykroczeń. Znacząco wzrastają kary m.in. za przekroczenie prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach, czy omijanie zamkniętych zapór kolejowych (szlabanów).

Ustawodawca wprowadził zmiany do Kodeksu wykroczeń, które przewidują podniesienie wysokości grzywien do 30 tys. zł w odniesieniu do niektórych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Natomiast maksymalna kara, którą będzie mógł jako grzywną mandatową nałożyć policjant ruchu drogowego to teraz aż 5000 zł.

Dla przykładu minimum 800 zł mandatu nałoży policja za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 30 km/h. Natomiast kierowca, który w ciągu dwóch lat popełnił już to samo wykroczenie, będzie musiał zapłacić dwa razy więcej, czyli w tym przypadku 1600 zł. Ustawodawca znalazł także bat, na wszystkich, którzy do tej pory migali się od mandatów nie wskazując, kto prowadził samochód. Takie zdarzenia miały miejsce np. przy niewyraźnych zdjęciach z fotoradarów. Teraz jeśli kierowca nie ujawni sprawcy przekroczenia prędkości w chwili popełnienia wykroczenia, właściciel pojazdu będzie musiał się liczyć z karą nawet 8000 złotych!

Warto także zapamiętać, iż za spowodowanie kolizji w ruchu drogowym sprawca zapłaci mandat w wysokości nie mniejszej niż 1500 złotych, a jeżeli do kolizji doprowadził będąc pod wpływem alkoholu, to kara zacznie się od 2500 złotych. Taką samą grzywnę zapłaci kierowca za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu lub innego środka odurzającego.

Za wyprzedzanie pojazdu w miejscu, gdzie obowiązuje zakaz, kierowca zapłaci tysiąc złotych mandatu. Natomiast za wyprzedzanie na przejściu lub ominie pojazd, który zatrzymał się celem ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, dla pieszych mandat wyniesie już 1500 złotych. Taką samą grzywnę (1500 zł) zapłaci kierowca, który zostanie złapany prowadząc pojazd i nie posiadając do tego uprawnień.

Drakońskie kary dotkną także użytkowników jednośladów. Według nowych przepisów za jazdę na rowerze lub hulajnodze bez uprawnień grozić będzie mandat w wysokości 1500 zł. Jak czytamy w przepisach: “kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych”.

Zmiany w naliczaniu punktów karnych

Od września 2022 roku mają wejść w życie zmiany dotyczące naliczania punktów karnych. Wśród zaproponowanych zmian jest m.in. ta dotycząca kasowania punktów karnych, te będą kasowane dopiero po upływie 2 lat. Ponadto za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10. Proponowana zmiana znosi także szkolenia, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.

Maksymalną liczbę punktów karnych kierowca będzie mógł otrzymać m.in. za przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h, nie zatrzymania się do kontroli drogowej, spowodowanie wypadku drogowego, czy kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu, a także wyprzedzi na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nimi, czy omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych w celu umożliwienia przejścia pieszemu.

Nowy taryfikator mandatów – 2022

Poniżej publikujemy opracowany przez redakcję Lwówecki.info na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. nowy taryfikator mandatów, który obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku i zachęcamy do uważnego zapoznania się z wysokością grzywien.

Sprawdź, jak odwołać się od mandatu

Przepisy o ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch

TABELA MANDATÓW

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 97 Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza 50 art. 11 ust. 1
art. 97 Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi 50 art. 11 ust. 2
art. 97 Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim 50 art. 11 ust. 3
art. 97 Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów 50 art. 11 ust. 4
art. 97 Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego
przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze
przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku
100 art. 11 ust. 4a
art. 97 Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych przy wchodzeniu na jezdnię lub torowisko oraz podczas przechodzenia
przez jezdnię lub torowisko
50 art. 13
art. 97 Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: 150 art. 14 pkt 1 lit. a
art. 97 1) na przejściach dla pieszych 150 art. 14 pkt 1 lit. a
art. 97 2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 200 art. 14 pkt 1 lit. b

 

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 97 Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi 200 art. 14 pkt 1 lit. b
art. 97 Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi: 50 art. 14 pkt 2
art. 97 1) na obszarze zabudowanym 50 art. 14 pkt 2
art. 97 2) na obszarze niezabudowanym 100 art. 14 pkt 2
art. 97 Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50 art. 14 pkt 3
art. 97 Przebieganie przez jezdnię 50 art. 14 pkt 4
art. 97 Chodzenie po torowisku 50 art. 14 pkt 5
art. 97 Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie 2000 art. 14 pkt 6
art. 97a pkt 1 Naruszenie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu zakazu wejścia na przejazd kolejowy za sygnalizator lub
za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających
sygnałach czerwonych, przez kierującego kolumną pieszych lub poganiacza
2000 § 100 [1]
kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Mandat
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 97 Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo
chodnik od jezdni
50 art. 14 pkt 7
art. 97 Korzystanie przez pieszego z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię
lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do
ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych
300 art. 14 pkt 8
art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych 50 § 30 lub § 39
w zw. z § 40 [1]
art. 97 Naruszenie przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch obowiązku: 100 art. 15a ust. 1
art. 97 1) korzystania z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów 100 art. 15a ust. 1
art. 97 2) przestrzegania zasady ruchu prawostronnego na drodze dla rowerów    
art. 86a 3) na chodniku lub drodze dla pieszych: 200 art. 15a ust. 3
art. 86a a) poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego 200 art. 15a ust. 3
art. 86a b) ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 200 art. 15a ust. 3

 

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 90 § 1 c) nieutrudnienia ruchu pieszemu 200 art. 15a ust. 3
art. 97 4) korzystania, przy przekraczaniu jezdni, z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych 50 art. 15a ust. 4
art. 97 5) przekraczania torowiska wyodrębnionego z jezdni tylko w miejscu do tego wyznaczonym 50 art. 15a ust. 5
art. 90 § 1 6) ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu 200 art. 15a ust. 6 pkt 5
art. 97 Niestosowanie się przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch do zakazu:  200 art. 15a ust. 7 pkt 1
art. 97 1) poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu 200 art. 15a ust. 7 pkt 1
art. 97 2) przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku 50 art. 15a ust. 7 pkt 2
art. 97 3) ciągnięcia pojazdu lub ładunku 50 art. 15a ust. 7 pkt 3
art. 97 4) czepiania się pojazdów 100 art. 15a ust. 7 pkt 4
art. 97 5) poruszania się tyłem 50 art. 15a ust. 7 pkt 5
art. 97 Korzystanie z dróg lub ich części, w sposób niezgodny z przeznaczeniem, przez pieszego lub osobę poruszającą się przy użyciu
urządzeń wspomagających ruch
50 art. 45 ust. 1 pkt 4

I. Przepisy o bezpieczeństwie pieszych na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu

A. Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem mechanicznym

 

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 86b
§ 1 pkt 1
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście 1500 / 3000* art. 26 ust. 1 albo
ust. 1a
art. 86b
§ 1 pkt 1
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na
skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża
1500 / 3000* art. 26 ust. 2
art. 86b
§ 1 pkt 1
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na
którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchn
i
1500 / 3000* art. 26 ust. 4 albo
ust. 5
art. 86b
§ 1 pkt 1
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu 1500 / 3000* art. 17 ust. 2
art. 86b
§ 1 pkt 1
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem 1500 / 3000* art. 23 ust. 1 pkt 3
art. 86b
§ 1 pkt 1
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania 1500 / 3000* art. 11 ust. 5
art. 86b
§ 1 pkt 2
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub
osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej
1500 / 3000* art. 26 ust. 3 pkt 1
art. 86b
§ 1 pkt 3
Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem 1500 / 3000* art. 26 ust. 3 pkt 2
art. 86b
§ 1 pkt 4
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 1500 / 3000* art. 26 ust. 3 pkt 3
art. 97 Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów
komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku
300 art. 26 ust. 6

(* grzywna podwyższana w przypadku recydywy)

B. Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem innym niż mechaniczny

 

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 86b § 2
w zw. z § 1 pkt 1
Nieustąpienie, wbrew obowiązkowi, pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to
przejście
50500 art. 26 ust. 2
art. 86b § 2
w zw. z § 1 pkt 1
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na
skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża
50300 art. 26 ust. 4 albo
ust. 5
art. 86b § 2
w zw. z § 1 pkt 1
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na
którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni
50300 art. 26 ust. 4 albo
ust. 5
art. 86b § 2
w zw. z § 1 pkt 1
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu 50200 art. 17 ust. 2
art. 86b § 2
w zw. z § 1 pkt 1
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania 50100 art. 11 ust. 5
art. 86b § 2
w zw. z § 1 pkt 2
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub
osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej
50500 art. 26 ust. 7
art. 86b § 2
w zw. z § 1 pkt 3
Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem 50500 art. 26 ust. 3 pkt 1
art. 86b § 2
w zw. z § 1 pkt 4
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 50500 art. 26 ust. 3 pkt 2
art. 86b § 2
w zw. z § 1 pkt 5
Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych 50100 art. 26 ust. 3 pkt 3
art. 97 Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów
komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku
50 art. 26 ust. 6

II. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

A. Zasady ogólne i przepisy porządkowe

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 97 Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez
kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu
uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu
5002500 art. 9 ust. 3
art. 97 Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu 150 art. 16 ust. 4
art. 97 Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym,
motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem
100 art. 16 ust. 5
art. 97 Przewożenie w pojeździe kategorii M1 N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo
o ruchu drogowym, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecka mającego mniej niż
150 cm wzrostu poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z masą i
wzrostem dziecka, oraz właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach
EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe, z wyjątkiem przewożenia:

1) na tylnym siedzeniu takiego pojazdu dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu, przytrzymywanego za pomocą pasów
bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika
bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z wymaganymi warunkami;

2) w pojeździe kategorii M1 i N1 na tylnym siedzeniu pojazdu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat,
przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach
bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych
siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego
urządzenia przytrzymującego dla dzieci

300 art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 ust.
3, 3a–3c
art. 97 Przewożenie w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci dziecka siedzącego tyłem do
kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest
aktywna podczas przewożenia dziecka
300 art. 45 ust. 2 pkt 4
art. 97 Przewożenie dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa dla dziecka
lub w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenie przytrzymujące dla dzieci
300 art. 45 ust. 2 pkt 5
art. 97 Przewożenie na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem
przytrzymującym dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu
300 art. 45 ust. 2 pkt 6
art. 97 Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym
niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane
300 art. 45 ust. 2 pkt 3
w zw. z art. 39 ust.
3a
art. 97 Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy 100 art. 39 ust. 1

 

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 97 Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa 100 art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 ust.
1
art. 97 Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego
odpowiadającego właściwym warunkom technicznym
100 art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 40 ust.
1
art. 97 Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem 500 art. 45 ust. 2 pkt 1
art. 97 Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem 500 art. 45 ust. 2 pkt 2
art. 97 Wjeżdżanie na pas między jezdniami 100 art. 45 ust. 1 pkt 5
art. 97 Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było
zabitego lub rannego
150 art. 44 ust. 1 pkt 3
lub ust. 3
art. 97 Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne
czynności na drodze
150 art. 41

B. Prędkość i hamowanie

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 92a § 1 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: 50 art. 20 lub art. 31 ust. 1 pkt 1 albo § 27, § 31 lub § 81 ust. 1 i 2 [1]
art. 92a § 1 do 10 km/h 50 art. 20 lub art. 31 ust. 1 pkt 1 albo § 27, § 31 lub § 81 ust. 1 i 2 [1]
art. 92a § 1 o 11–15 km/h 100 art. 20 lub art. 31 ust. 1 pkt 1 albo § 27, § 31 lub § 81 ust. 1 i 2 [1]
art. 92a § 1 o 16–20 km/h 200 art. 20 lub art. 31 ust. 1 pkt 1 albo § 27, § 31 lub § 81 ust. 1 i 2 [1]
art. 92a § 1 o 21–25 km/h 300 art. 20 lub art. 31 ust. 1 pkt 1 albo § 27, § 31 lub § 81 ust. 1 i 2 [1]
art. 92a § 1 o 26–30 km/h 400 art. 20 lub art. 31 ust. 1 pkt 1 albo § 27, § 31 lub § 81 ust. 1 i 2 [1]
art. 92a § 2 o 31–40 km/h 800 / 1600 art. 20 lub art. 31 ust. 1 pkt 1 albo § 27, § 31 lub § 81 ust. 1 i 2 [1]
art. 92a § 2 o 41–50 km/h 1000 / 2000 art. 20 lub art. 31 ust. 1 pkt 1 albo § 27, § 31 lub § 81 ust. 1 i 2 [1]
art. 92a § 2 o 51–60 km/h 1500 / 3000 art. 20 lub art. 31 ust. 1 pkt 1 albo § 27, § 31 lub § 81 ust. 1 i 2 [1]
art. 92a § 2 o 61–70 km/h 2000 / 4000 art. 20 lub art. 31 ust. 1 pkt 1 albo § 27, § 31 lub § 81 ust. 1 i 2 [1]
art. 92a § 2 o 71 km/h i więcej 2500 / 5000 art. 20 lub art. 31 ust. 1 pkt 1 albo § 27, § 31 lub § 81 ust. 1 i 2 [1]
kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 97 Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami
pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi
200 art. 19 ust. 3
art. 97 Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w
tunelu o długości przekraczającej 500 m
300500 art. 19 ust. 4 lub 5
art. 97 Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu zgodna z lp. 7281 art. 21 ust. 4 lub art. 63 ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 2 lit. d

C. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 97 Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić 200400 art. 22 ust. 6 pkt 4
art. 97 Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych 200 art. 22 ust. 6 pkt 1
art. 97 Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru 200 art. 22 ust. 5
art. 97 Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem 150 art. 22 ust. 2

D. Wymijanie, omijanie i cofanie

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 97 Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo z jego lewej strony 100 art. 23 ust. 1 pkt 2
art. 97 Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach 200 art. 23 ust. 2

E. Wyprzedzanie

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 97 Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu 300 art. 24 ust. 2
art. 97 Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 350 art. 24 ust. 6
art. 97 Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku
zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia
100 art. 24 ust. 6
art. 92b Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu: 1000 / 2000* art. 24 ust. 7 pkt 1
art. 92b 1) silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 1000 / 2000* art. 24 ust. 7 pkt 1
art. 92b 2) silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi 1000 / 2000* art. 24 ust. 7 pkt 2
art. 92b 3) silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany 1000 / 2000* art. 24 ust. 7 pkt 3
art. 92b 4) uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 1000 / 2000* art. 24 ust. 11
art. 92b 5) na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany 1000 / 2000* art. 27 ust.4
art. 92b 6) na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim 1000 / 2000* art. 28 ust. 3 pkt 3
art. 92b 7) przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu
tramwajowego, na którym ruch jest kierowany
1000 / 2000* art. 28 ust. 6
art. 92b 8) określonego znakiem drogowym 1000 / 2000* § 23 ust. 13 [1]
art. 92b Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony 1000 / 2000* art. 24 ust. 3–5

(* grzywna podwyższana w przypadku recydywy)

F. Przecinanie się kierunków ruchu

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 97 Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do
kontynuowania jazdy
300 art. 25 ust. 4 pkt 1
art. 97a pkt 1 Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli
opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone
2000 / 4000* art. 28 ust. 3 pkt 1
art. 97a pkt 1 Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym,
czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały
2000 / 4000* § 98 ust. 5 [1]
art. 97a pkt 2 Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do
kontynuowania jazdy
2000 / 4000* art. 28 ust. 3 pkt 2
art. 97 Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd tramwajowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, przez art. 28 ust. 6 w zw. kierującego pojazdem: 500 z ust. 3 pkt 2
art. 97 1) kierującego pojazdem mechanicznym 500 z ust. 3 pkt 2
art. 97 2) kierującego innym pojazdem niż mechaniczny 100 z ust. 3 pkt 2
art. 97 Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy (tramwajowy) w sytuacji, w której wymagało to
wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu
250 art. 28 ust. 3 pkt 4
lub ust. 6
art. 97 Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących
pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe
300 art. 28 ust. 4 lub
ust. 6

G. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 88 Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 200 art. 30 ust. 1 pkt 1
lit. a lub pkt 2 lit. a
art. 97 Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach
zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak
najbliżej krawędzi jezdn
i
100 art. 30 ust. 1 pkt 2
lit. b
art. 97 Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych 100 art. 29 ust. 2 pkt 1
art. 97 Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym 100 art. 29 ust. 2 pkt 2
art. 97 Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza 100 art. 30 ust. 3

 

H. Holowanie

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 97 Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem 250 art. 31 ust. 1 pkt 3
art. 97 Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu
giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe
250 art. 31 ust. 1 pkt 6
art. 97 Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach 250 art. 31 ust. 2 pkt 1
art. 97 Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika,
a silnik jest unieruchomiony
250 art. 31 ust. 2 pkt 2
art. 97 Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego 250 art. 31 ust. 2 pkt 3
art. 97 Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) 250 art. 31 ust. 2 pkt 4
art. 97 Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: 100 art. 31 ust. 1 pkt 2
art. 97 1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania 100 art. 31 ust. 1 pkt 2
art. 97 2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym 150 art. 31 ust. 1 pkt 4
art. 97 3) brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego 150 art. 31 ust. 1 pkt 5
art. 97 4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym 100 art. 31 ust. 1 pkt 7
art. 97 5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania 50 art. 31 ust. 1 pkt 7

 

I. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla
rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić
100 art. 33 ust. 1
art. 90 § 1 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną korzystającego z drogi dla rowerów i
pieszych
100 art. 33 ust. 1
art. 90 § 1 Nieopuszczenie przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania
jazdy w zamierzonym kierunku
100 art. 33 ust. 1a
art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku 50 art. 33 ust. 2
art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika
ruchu, z zastrzeżeniem lp. 132
50 art. 33 ust. 3 pkt 1
art. 90 § 1 Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub
motoroweru
200 art. 33 ust. 3 pkt 1
w zw. z ust. 3a
kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki
na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach
50 art. 33 ust. 3 pkt 2
art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów 100 art. 33 ust. 3 pkt 3
art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych 200 art. 33 ust. 5 lub
art. 33a ust. 2 lub
art. 33b ust. 2
art. 86a Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystającego z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów i pieszych, obowiązku: 300 art. 33 ust. 6 albo
art. 33c
art. 86a 1) poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego 300 art. 33 ust. 6 albo
art. 33c
art. 86a 2) ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 300 art. 33 ust. 6 albo
art. 33c
art. 90 § 1 3) nieutrudnienia ruchu pieszemu 300 art. 33 ust. 6 albo
art. 33c

 

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 97 Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni 100 art. 34 ust. 5 pkt 2
art. 97 Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem 100 art. 34 ust. 5 pkt 3
art. 97 Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek 50 art. 34 ust. 5 pkt 4
art. 97 Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi 100 art. 35 ust. 1
art. 97 Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować 50 art. 35 ust. 2
art. 97 Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi 50 art. 37 ust. 1
art. 97 Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt 50 art. 37 ust. 2 pkt 1
art. 97 Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia 50 art. 37 ust. 2 pkt 2
art. 97 Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach 50 art. 37 ust. 4 pkt 1
kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 97 Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość 50 art. 37 ust. 4 pkt 3
art. 97 Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni 50 art. 37 ust. 4 pkt 4
art. 97 Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt 50 art. 37 ust. 5
art. 97 Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią 50 art. 46 ust. 3
art. 91 Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku 50 art. 46 ust. 5

 

J. Autostrady i drogi ekspresowe

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 97 Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego minimalnego odstępu między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem
jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu
300500 art. 19 ust. 3a
art. 97 lub
art. 92 § 1
Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych 2000 art. 16 ust. 2, art. 22
ust. 6 pkt 2 lub 3
lub § 17 ust. 1 [1]
art. 97 Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej 300 art. 23 ust. 2
art. 97 Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone 250 art. 45 ust. 1 pkt 4
art. 97 Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu 300 art. 49 ust. 3
art. 97 Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu 300 art. 49 ust. 3
art. 97 Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na
autostradzie lub drodze ekspresowej
300 art. 50 ust. 1 pkt 1
lub ust. 2 pkt 1

 

K. Zatrzymanie i postój

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 97 Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu 100300 art. 46 ust. 1
art. 97 Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej 100 art. 46 ust. 2
art. 97 Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza
obszarem zabudowanym
150300 art. 46 ust. 3
art. 97 Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku 100 art. 47
art. 97 Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania
wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego
100 art. 47a
art. 97 Zatrzymywanie pojazdu: 300 art. 49 ust. 1 pkt 1
art. 97 1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania 300 art. 49 ust. 1 pkt 1
art. 97 2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nim 100300 art. 49 ust. 1 pkt 2
art. 97 3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie 200 art. 49 ust. 1 pkt 3
kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 97 4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię 100 art. 49 ust. 1 pkt 4
art. 97 5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej
wyznaczającej krawędź jezdni
100 art. 49 ust. 1 pkt 5
art. 97 6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania 100 art. 49 ust. 1 pkt 6
art. 97 7) przy lewej krawędzi jezdni 100 art. 49 ust. 1 pkt 7
art. 97 8) na pasie między jezdniami 100 art. 49 ust. 1 pkt 8
art. 97 9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości 100 art. 49 ust. 1 pkt 9
art. 97 10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas
ruchu
100 art. 49 ust. 1 pkt 10
art. 97 11) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru 100 art. 49 ust. 1 pkt 11
art. 97 Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd 100 art. 49 ust. 2 pkt 1

 

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 97 Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego
pojazdu
100 art. 49 ust. 2 pkt 2
art. 97 Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską 100 art. 49 ust. 2 pkt 3
art. 97 Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone 100 art. 49 ust. 2 pkt 4
art. 97 Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m
200300 art. 49 ust. 2 pkt 5
art. 84 lub
art. 91
Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku 150 art. 50 ust. 1 pkt 2
lub ust. 2 pkt 2

L. Używanie świateł zewnętrznych

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 88 Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu 300 art. 51 ust. 1
art. 88 Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu 100 art. 51 ust. 1 lub 2
art. 88 Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej 100 art. 51 ust. 6
art. 88 Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby 200 art. 51 ust. 1 lub
ust. 6
art. 88 Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności 150300 art. 52 ust. 1 lub
ust. 2 lub art. 30
ust. 2
art. 97 Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami 200 art. 51 ust. 3
art. 97 Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych 100 art. 51 ust. 5
art. 97 Używanie “szperacza” podczas jazdy 100 art. 52 ust. 3

 

M. Używanie pojazdów w ruchu drogowym

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 97 Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym 300 art. 53 ust. 2
art. 97 Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych 200 art. 54 ust. 1 lub
ust. 3
art. 97 Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego 100 art. 54 ust. 4
art. 97 Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego 300 art. 55 ust. 1
art. 97 Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji 100 art. 59 ust. 2
art. 97 Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim 200 art. 60 ust. 1 pkt 1
art. 97 Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych 300 art. 60 ust. 1 pkt 2
art. 97 Zakrywanie tablic rejestracyjnych 500 art. 60 ust. 1 pkt 2
art. 97 Zakrywanie innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne 100 art. 60 ust. 1 pkt 2

 

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 97 Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających
czytelność tych tablic
500 art. 60 ust. 1 pkt 3
art. 97 Umieszczanie na pojeździe tablic rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone 500 art. 60 ust. 1 pkt 3a
art. 97 Umieszczanie na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych
wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczania tablicy rejestracyjnej
300 art. 60 ust. 1 pkt 3b
art. 97 Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany 100 art. 60 ust. 1 pkt 3b
art. 97 Niedopełnienie przez kierującego pojazdem obowiązku utrzymywania tablic (tablicy) rejestracyjnych i innych wymaganych
oznaczeń pojazdu w należytym stanie oraz zapewnienia ich czytelności
100 art. 60 ust. 1a
art. 97 Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu 50 art. 60 ust. 2 pkt 1
art. 97 Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do
środowiska lub nadmiernym hałasem
nie wyższa niż
300
art. 60 ust. 2 pkt 2
art. 97 Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym, z wyjątkiem pojazdu wykonującego czynności na
drodze
100 art. 60 ust. 2 pkt 3
art. 97 Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej przy użyciu
urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku
300 art. 60 ust. 2 pkt 4

 

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 97 Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi 100 art. 60 ust. 2 pkt 5
art. 97 Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem 100 art. 60 ust. 3
art. 97 Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery, wózki rowerowe lub hulajnogi elektryczne 200 art. 57 ust. 1
art. 97 Naruszenie przepisów przez kierującego pojazdem przewożącym zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat,
w tym:
200 art. 57 ust. 1
art. 97 1) nieoznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież 50 art. 57 ust. 3
art. 97 2) niewłączenie świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży 200 art. 57 ust. 2
art. 97 3) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież
nie są przewożone
200 art. 57a ust. 1
art. 97 Niezachowanie szczególnej ostrożności i niezatrzymanie pojazdu w razie potrzeby przez kierującego pojazdem, który omija pojazd
przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat
50 art. 57a ust. 3
art. 97 Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku: 200 art. 58 ust. 1

 

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 97 1) włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci 200 art. 57a ust. 1
art. 97 2) zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem “autobus szkolny”, jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi
się żadnych osób
50 art. 57a ust. 3
art. 97 Naruszenie przepisów dotyczących przewożenia osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby 200 art. 58 ust. 1
art. 97 Niezachowanie szczególnej ostrożności i niezatrzymanie pojazdu w razie potrzeby przez kierującego pojazdem, który omija pojazd
przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych
200 art. 58 ust. 2

N. Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 97 Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne 200 art. 61 ust. 2 pkt 4
art. 97 Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest
wyposażony
100 art. 61 ust. 2 pkt 4
art. 97 Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób 300 art. 61 ust. 8 w zw.
z ust. 9
art. 97 Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem
podczas jazdy
200 art. 61 ust. 4
art. 97 Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich 150 art. 61 ust. 5
art. 97 Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu
ciągnącego
100300 art. 62 ust. 1

 

O. Przewożenie osób

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 97 Przewożenie osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu 300 za każdą
osobę ponad
określoną
liczbę,
nie wyższa
niż 3000
art. 63 ust. 1
art. 97 Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z
konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji
300 za każdą
osobę ponad
określoną
liczbę,
nie wyższa
niż 3000
art. 63 ust. 1
art. 97 Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z zastrzeżeniem że w
przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości stosuje się odpowiednio lp. 72–81
100 art. 63 ust. 2
art. 97 Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości
lub liczby przewożonych osób stosuje się odpowiednio lp.72–81 lub 226
100 art. 63 ust. 3
art. 97 Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy 50 art. 63 ust. 5

 

V. Kierujący

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 94 § 1a Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą
do tego uprawnienia
200 art. 3 w zw. z art. 7
ust. 1 pkt 2 lub 3
[5]
art. 95 Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów 50 za brak
każdego z
wymaganych
dokumentów,
nie wyższa niż
250
art. 38 lub art. 71
ust. 5a
art. 87 § 1a Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę
znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu
2500 art. 45 ust. 1 pkt 1
art. 87 § 2 Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę
znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka
1000 art. 45 ust. 1 pkt 1

 

V. Inne wykroczenia

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 85 § 1 Samowolne ustawianie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia, zasłanianie lub czynienie niewidocznym znaku,
sygnału, urządzenia ostrzegawczego lub zabezpieczającego
400 art. 45 ust. 1 pkt 8
art. 100 pkt 2 Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi 300 art. 39 ust. 1 pkt 2
[2]
art. 96 § 1 pkt
2
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej,
w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień
300 art. 3 w zw. z art. 7
ust. 1 pkt 2 lub 3
[5]
art. 96 § 1 pkt
5
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie
zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu:
50200 art. 66
art. 96 § 1 pkt
4
1) nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia
swojego przeznaczenia
50200 art. 66
art. 96 § 3 2) pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu 50 art. 71
art. 96 § 3 Niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania
w oznaczonym czasie:
nie niższa niż
4000
art. 78 ust. 4 albo
ust. 5
art. 96 § 3 1) w postępowaniu w sprawach o przestępstwo nie niższa niż
4000
art. 78 ust. 4 albo
ust. 5
art. 96 § 3 2) w postępowaniu w sprawach o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie niższa niż
2000
art. 78 ust. 4 albo
ust. 5
kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna
w zł*
Naruszone
przepisy ruchu
drogowego
z aktów prawnych
wg opisu pod
tabelą*
art. 96 § 3 3) w sprawach dotyczących przekroczenia dopuszczalnej prędkości dwukrotność
wysokości
grzywny przewidzianej
za dane wykroczenie,
nie niższa niż
800
art. 78 ust. 4 albo
ust. 5
art. 96 § 3 4) w postępowaniu w sprawach o pozostałe wykroczenia nie niższa niż
500
art. 78 ust. 4 albo
ust. 5
art. 91 Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej 50200 art. 45 ust. 1 pkt 9
art. 97 Samowolne umieszczanie na drodze znaków drogowych lub jakichkolwiek znaków, napisów lub symboli 100 art. 45 ust. 1 pkt 10
art. 100 pkt 4 Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym 50 art. 39 ust. 1 pkt 10
[2]
art. 102 Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości 200 art. 30 [2]
art. 101 Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej
nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlam
200 art. 5 ust. 1 pkt 4,
ust. 3, ust. 4 pkt 2 i
3 lub ust. 5 [3
art. 97 Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach 200500 § 2 [4]
art. 96b Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 400 art. 8 ust. 1 lub 2

 

 

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna w zł* Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą*
art. 96b w zb.
z art. 92 § 1
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –
Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych:
650 art. 8 ust. 1 lub 2 i § 18 ust. 1–3 [1]
art. 96b w zb.
z art. 92 § 1
1) B-3 “zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a “zakaz wjazdu autobusów”,
B-4 “zakaz wjazdu motocykli”
650 art. 8 ust. 1 lub 2 i § 18 ust. 1–3 [1]
art. 96b w zb.
z art. 92 § 1
2) B-10 “zakaz wjazdu motorowerów” 500 art. 8 ust. 1 lub 2 i § 18 ust. 11 [1]
art. 96b w zb.
z art. 92 § 1
3) B-35 “zakaz postoju”, B-37 lub B-38 “zakaz postoju w dni… “ 500 art. 8 ust. 1 lub 2 i § 28 ust. 1 albo 6 [1]
art. 96b w zb.
z art. 92 § 1
4) B-39 “strefa ograniczonego postoju” 500 art. 8 ust. 1 lub 2 i § 29 [1]
art. 96b w zb.
z art. 92 § 1
5) D-18 “parking” lub D-18b “parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a “parking –
miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29
1200 art. 8 ust. 1 lub 2 i §
52 ust. 6 w zw. z §
2 ust. 4 albo § 52
ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 [1]
art. 96b w zb.
z art. 92 § 1
6) P-18 “stanowisko postojowe” i P-24 “miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 “koperta” i P-24 “miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b 1200 art. 8 ust. 1 lub 2 i § 90 ust. 2 i § 92 albo § 90 ust. 4 i § 92 [1]

 

VI. Znaki i sygnały drogowe

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna w zł* Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą*
art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków: 250 § 18 ust. 1–3 lub
ust. 68 [1]
art. 92 § 1 1) B-3 “zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a “zakaz wjazdu autobusów”, B-4 “zakaz wjazdu motocykli”, B6 “zakaz wjazdu ciągników rolniczych” lub B-7 “zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą” 250 § 18 ust. 1–3 lub
ust. 68 [1]
art. 92 § 1 2) B-13 do B-14 “zakaz wjazdu…” 250 § 19 [1]
art. 92 § 1 3) C-12 “ruch okrężny” 250 § 36 ust. 1 [1]
art. 92 § 1 4) B-15 “zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad m”, B-16 “zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad m” lub B-17“zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad m” 150 § 20 ust. 13 [1]
art. 92 § 1 5) B-5 “zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”, B-18 “zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad … t” lub B-19 “zakaz wjazdu pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej większym niż … t” 500 § 18 ust. 4 i 5, § 20
ust. 4 lub § 20 ust.
5 i 6 [1]
art. 92 § 1 6) B-8 do B-12 “zakaz wjazdu…” 100 § 18 ust. 9–13 [1]
art. 92 § 1 7) B-29 “zakaz używania sygnałów dźwiękowych” 100 § 24 ust. 1 [1]
art. 92 § 1 8) B-31 “pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” 100 § 25 [1]

 

 

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna w zł* Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą*
art. 92 § 1 9) B-32 “stój – kontrola celna” lub jego odpowiedników 200 § 26 [1]
art. 92 § 1 10) B-35 “zakaz postoju” 100 § 28 ust. 1 [1]
art. 92 § 1 11) B-36 “zakaz zatrzymywania się” 100 § 28 ust. 2 [1]
art. 92 § 1 12) B-37 lub B-38 “zakaz postoju w dni…” 100 § 28 ust. 6 [1]
art. 92 § 1 13) B-39 “strefa ograniczonego postoju” 100 § 29 [1]
art. 92 § 1 14) C-1 do C-11 “nakaz jazdy…” 250 § 35 [1]
art. 92 § 1 15) C-13 “droga dla rowerów” 100 § 37 ust. 1 [1]
art. 92 § 1 16) C-14 “prędkość minimalna” 100 § 38 ust. 1 [1]
art. 92 § 1 17) C-17 “nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi” 400 § 41 [1]

 

 

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna w zł* Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą*
art. 92 § 1 18) BT-1 “ograniczenie prędkości” 100 § 81 ust. 1 i 2 [1]
art. 92 § 1 19) BT-3 “blokada zwrotnicy” 200 § 81 ust. 3 [1]
art. 92 § 1 20) P-2 “linia pojedyncza ciągła” 100 § 86 ust. 3 [1]
art. 92 § 1 21) P-3 “linia jednostronnie przekraczalna” 200 § 86 ust. 4 [1]
art. 92 § 1 22) P-4 “linia podwójna ciągła” 200 § 86 ust. 5 [1]
art. 92 § 1 23) P-7b “linia krawędziowa ciągła” 100 § 86 ust. 8 pkt 2 [1]
art. 92 § 1 24) P-17 “linia przystankowa” 100 § 90 ust. 1 [1]
art. 92 § 1 25) C-18 “nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych” 200 § 42 [1]
art. 92 § 1 26) P-21 “powierzchnia wyłączona” 100 § 90 ust. 5 [1]

 

 

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna w zł* Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą*
art. 92 § 1 Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 “stop” 300 § 21 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 albo ust. 4 [1]
art. 92 § 1 Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym 100 § 99 [1]
§ 102 ust. 4 [1]
§ 107 [1
art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaku: 100 § 49 ust. 1 lub 2 [1]
§ 91 ust. 1 [1]
art. 92 § 1 1) D-11 “początek pasa ruchu dla autobusów” lub D-12 “pas ruchu dla autobusów” oraz P-22 “BUS” 100 § 49 ust. 1 lub 2 [1]
§ 91 ust. 1 [1]
art. 92 § 1 2) D-13 “początek pasa ruchu powolnego” 100 § 49 ust. 3 [1]
art. 92 § 1 3) D-18 “parking”, D-18a “parking – miejsce zastrzeżone” lub D-18b “parking zadaszony” 100 § 52 ust. 1–3, ust. 4
lub ust. 5 [1]
art. 92 § 1 4) D-18 “parking” lub D-18b “parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a “parking –
miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29
800 § 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust. 4 albo § 52 ust. 4 w
zw. z § 2 ust. 4 [1]
art. 92 § 1 5) P-18 “stanowisko postojowe” i P-24 “miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 “koperta” i P-24 “miejsce
dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b
800 § 90 ust. 2
i § 92 albo § 90 ust.
4 i § 92 [1]
art. 92 § 1 6) D-19 “postój taksówek” 100 § 53 [1]

 

 

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna w zł* Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą*
art. 92 § 1 7) F-10 “kierunki na pasach ruchu” lub F-11 “kierunki na pasie ruchu” oraz P-8a “strzałka kierunkowa na wprost”, P-8b “strzałka kierunkowa do skręcania” lub P-8c “strzałka kierunkowa do zawracania” 250 § 72 lub § 87 ust. 1–2 [1]
art. 92 § 1 8) BT-4 “stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie” 200 § 81 ust. 4 [1]
art. 92 § 1 9) P-18 “stanowisko postojowe”, P-19 “linia wyznaczająca pas postojowy” 100 § 90 ust. 2–3 [1]
art. 92 § 1 10) P-20 “koperta” 100 § 90 ust. 4 [1]
art. 92 § 1 Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:   § 98 ust. 2 pkt 2 [1
art. 92 § 1 1) wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony 200 § 98 ust. 2 pkt 2 [1]
art. 92 § 1 2) kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza, z wyłączeniem lp. 16 200 § 100 [1]
art. 92 § 1 3) kierującego pojazdem, z wyłączeniem lp. 105 500 § 95–98, 102, 104 lub 106 [1]

 

VII. Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tamowanie lub utrudnianie ruchu

kwalifikacja prawna – ustawa – Kodeks wykroczeń Naruszenie Grzywna w zł* Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą*
art. 86 § 1 Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia
bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez:
   
  1) kierującego pojazdem mechanicznym kwota mandatu
karnego
przypisanego za naruszenie
stanowiące
znamię
zagrożenia
powiększona
o 1000
 
  2) uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze, z wyjątkiem kierującego pojazdem mechanicznym kwota mandatu
karnego
przypisanego za
naruszenie
stanowiące
znamię
zagrożenia
powiększona
o 500
 
art. 86 § 1a Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez
:
1500 / 3000  
art. 86 § 1a 1) kierującego pojazdem mechanicznym 1500 / 3000  
art. 86 § 1a 2) uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze, z wyjątkiem kierującego pojazdem mechanicznym kwota mandatu
karnego
przypisanego za
naruszenie
stanowiące
znamię
zagrożenia
powiększona
o 1000, jednak
nie niższa niż
1500
 
art. 86 § 2 Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia
bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka
2500  
art. 90 § 2 Tamowanie lub utrudnianie ruchu przez kierującego pojazdem mechanicznym nie niższa niż
500
 

 

* Wartość wskazana po znaku przełamania pogrubioną czcionką oznacza wysokość mandatu karnego określoną w trybie art. 38 § 2 Kodeksu wykroczeń. Przepis wchodzi w życie z dniem 17 września 2022 r.

** Powołane w kolumnie 5 bez bliższego określenia przepisy oznaczają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269 i 2328).

[1] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 oraz z 2021 r. poz. 433 i 2065).

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595).

[3] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648 i 2151).

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. z 2021 r. poz. 783).

[5] Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, 1997, 2269 i 2328).

5 KOMENTARZE

  1. Sezon 2022 na polowanie uważam za otwarty. Dziękujemy ci Jarku, Mateuszu i Zbigniewie. Przyszłe wybory zweryfikują podejście do społeczeństwa. Kary wyższe niż u Niemca. Szkoda gadać.

  2. Przestrzegajcie pszepisy to nie ukarają was, ci co wyżej piszą to piraci drogowi, śmiali się co dla niego 100-wka a nie pomyślą że komuś mogą krzywdę zrobić.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here