Nabór wniosków w ramach inicjatywy lokalnej

1
1071
Burmistrz Olgierd Poniźnik fot. archiw. Lwówecki.info

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski poinformował o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski z zakresu: kultury fizycznej, sportu, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, wypoczynku dla dzieci i młodzieży jako przeciwdziałanie uzależnieniom, inicjatyw promujących Gryfów Śląski, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji i ochrony zdrowia.

Na poszczególne zadania Gmina przeznaczyła:

  1. Kultura fizyczna i sport, – 158.000,00 zł
  2. Kultura, sztuka, kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych, oraz inicjatyw promujących Gryfów Śląski – 10.000,00 zł
  3. Wypoczynek letni i rekreacji dzieci i młodzieży oraz wycieczek i rajdów turystyczno-krajoznawczych – 7.000,00 zł
  4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i promocji zdrowia – 6.500,00 zł
  5. Na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży jako przeciwdziałanie uzależnieniom – 20.000,00 zł

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here