Kolejna droga powiatowa po remoncie

2
709
fot.: Powiat Lwówecki

W dniu 22 października br. dokonano odbioru końcowego zadania pn.: “Remont drogi powiatowej nr 2533D Pławna- Marczów- Przeździedza o dł. 0,748 km (0+000-0+748 )”.

 

 

Realizacja objęła wykonanie robót drogowych, polegających m.in. na robotach rozbiórkowych, ścince zawyżonych poboczy, wycince odrostów i samosiewów znajdujących się w pasie drogowym, wzmocnieniu krawędzi konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, wykonaniu nowej warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni, wykonaniu nawierzchni zjazdów o nawierzchni bitumicznej ponadto uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego.

Wykonawcą zadania, którego ostateczna wartość wyniosła 348.244,98 była firma Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik, Kościelniki Dolne 9, 59-800 Lubań, a wartość dofinansowania w formie datacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego wyniosła 82.280 zł

Remont drogi poprawi warunki ruchu oraz poprawi poziom bezpieczeństwa na omawianej drodze, poprzez wykonanie wzmocnienie konstrukcji jezdni, wykonanie nowej, równej, szorstkiej nawierzchni jezdni wraz z robotami towarzyszącymi (pobocza, bariery) Poza tym przedmiotowa inwestycja poprzez wykonanie nowej nawierzchni będzie miała pozytywny wpływ na obniżenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń do środowiska (płynny przejazd pojazdów, bez gwałtownych hamowań i ruszania po nowej nawierzchni przyczyni się do ograniczenia emisji hałasu i zanieczyszczeń do środowiska).

Zakres opracowania dotyczy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2533D zlokalizowanego na działkach: dz. nr 1527, 1500, obręb 0008 Pławna, jednostka ewidencyjna 021202_5 Lubomierz – obszar wiejski, na długości 748 metrów.

-/Powiat Lwówecki/-

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here