Modernizacja dróg i oświetlenia. Burmistrz Poniźnik wnioskuje o środki

8
640
Burmistrz Olgierd Poniźnik
Burmistrz Olgierd Poniźnik

Burmistrz chce pozyskać dla Gryfowa Śląskiego dodatkowe 5.135.000 złotych. Z tych środków ma być przeprowadzona modernizacja dróg i oświetlenia. Zobacz gdzie.

 

Wczoraj informowaliśmy o złożonych przez Burmistrza Olgierda Poniźnika wnioskach do rządowego programu Polski Ład. W ich ramach włodarz planuje przebudowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz nawierzchni ul. Kolejowej, budowę energooszczędnego budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Floriańskiej i przebudowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Gryfowie Śląskim. Wartość tych inwestycji Burmistrz wstępnie szacuje na 48.080.000 złotych. To jednak nie wszystko.

Samorządy z całej Polski miały możliwość składania wniosków do trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład dla gmin i powiatów, w których zlokalizowane były PGR-y. Tu mogły złożyć dwa wnioski. Limity dofinansowania dla nich to do 2 mln i do 5 mln a minimalny poziom udziału własnego w tym programie to 2 proc. Z tych możliwości skorzystały już władze Gryfowa Śląskiego.

Burmistrz Poniźnik w ramach tych wniosków chce pozyskać dla Gryfowa Śląskiego 5.135.000 złotych. W ramach tych projektów ma być przeprowadzona modernizacja dróg i oświetlenia.

Wnioski złożone przez Burmistrza Gryfowa Śląskiego

Przebudowa dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W opisie inwestycji Burmistrz Olgierd Poniźnik wskazuje, iż w ramach projektu planuje się zaprojektowanie oraz przebudowę dróg w następujących lokalizacjach:

1. Sołectwo Krzewie Wielkie, działki nr: 302 dr, 314 dr, łączna długość ok. 1,265 km. Droga przebiega przez całą miejscowość, nawierzchnia na odcinku ok. 850 m asfaltowa w bardzo złym stanie technicznym, pozostała część bez nawierzchni (droga gruntowa), stanowi jedyny dojazd do ponad 20 gospodarstw domowych i rolnych.

2. Sołectwo Młyńsko, działki nr: 358 dr, 366 dr. łączna długość ok. 0,91 km. Droga przebiega przez południową część miejscowości, łączy drogi powiatowe nr 2538D i 2514D, nawierzchnia asfaltowa w bardzo złym stanie technicznym, stanowi jedyny dojazd do ponad 15 gospodarstw domowych i rolniczych oraz rozległego obszaru Lasów Państwowych.

3. Sołectwo Rząsiny, działka nr 799 dr, długość ok. 0,3 km. Droga gruntowa położona w południowej części, stanowi dojazd do gospodarstw domowych oraz działek budowlanych.

4. Sołectwo Ubocze, działki nr: 634 dr, 656 dr, łączna długość ok. 0,41 km. Droga gruntowa położona w południowo-wschodniej części miejscowości, stanowi jedyny dojazd do gospodarstw domowych, działek budowlanych oraz gruntów rolnych, krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 364.

5. Gryfów Śląski obręb III, dz. nr 38 dr,31 dr,22/3 dr, o łącznej długości 0,50 km. Ulica Panoramiczna – droga gruntowa położona w południowej części miasta, stanowi dojazd do terenów budownictwa jednorodzinnego – 30 działek będących w trakcie zabudowy.

Przedmiotowa inwestycja będzie miała kolosalne znaczenie i wpływ na sytuację mieszkańców ww. miejscowości, w których funkcjonowały zlikwidowane PPGR. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju w/w miejscowości popegeerowskich, jak również całej Gminy Gryfów Śląski. Poprawa stanu infrastruktury drogowej umożliwi jej użytkownikom – w szczególności mieszkańcom, udział w równym dostępie do możliwości znalezienia normalnej lub lepszej pracy, aniżeli to ma miejsce aktualnie z uwagi np. na brak odpowiednich połączeń komunikacji publicznej (PKS i prywatnych busów), które nie chcą kursować po drogach w złych stanie technicznym. W wyniku wieloletnich zaniedbań okresu funkcjonowania PPGR, w ww. miejscowościach widoczny jest wyraźny kryzys zarówno gospodarczy, jak i społecznych. Dlatego zasadnym jest udzielenie pilnego i istotnego wsparcia tej lokalnej społeczności, która będzie miała możliwość korzystania, na co dzień z efektów rzeczowych i rezultatów planowanej inwestycji. Miejscowości objęte przedmiotową inwestycją przez całe lata nie doświadczały u siebie tego typu większych inwestycji, jak aktualnie planowana, czego powodem był brak odpowiednich środków. Fundusze w ramach Polskiego Ładu dają wreszcie szansę, by przeprowadzić w tym obszarze dobrą zmianę.

Przewidywana wartość Inwestycji to: 2.100.000 zł, a kwota wnioskowanych środków to: 2.000.000 zł.

Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W opisie inwestycji Burmistrz Olgierd Poniźnik wskazuje, iż w ramach projektu planuje się zaprojektowanie oraz budowę obwodów oświetlenia drogowego LED w następujących lokalizacjach:

1. Sołectwo Ubocze – oświetlenie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 364 oraz przyległych drogach gminnych. Teren planowanej inwestycji znajduje się w obszarze zabudowanym. Łączna długość obwodów oświetleniowych – 4,5 km, planowana ilość punktów świetlnych – 113. Inwestycja powiązana jest z planowaną budową chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 364, co znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza dzieci oraz stanowczo poprawi komfort życia mieszkańców.

2. Sołectwo Proszówka– oświetlenie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 361. Teren planowanej inwestycji znajduje się w obszarze zabudowanym. Droga nr 361 charakteryzuje się bardzo dużym natężeniem ruchu, stanowi, bowiem dojazd do miejscowości turystycznej Świeradów Zdrój. Brak oświetlenia stanowi wielkie zagrożenie dla ruchu pieszych w tym obszarze. Łączna długość obwodów oświetleniowych – 1,3 km, planowana ilość punktów świetlnych – 3. Inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza dzieci oraz stanowczo poprawi komfort życia mieszkańców Proszówki.

3. Gryfów Śląski obręb III – oświetlenie wzdłuż ulicy Panoramicznej oraz ul. Rzecznej. Inwestycja ściśle powiązana z przebudową nawierzchni, o którą Gmina zbiega w 1 wniosku – droga gruntowa położona w południowej części miasta, stanowi dojazd do terenów budownictwa jednorodzinnego – 30 działek będących w trakcie zabudowy. Łączna długość obwodów oświetleniowych – 0,885 km, planowana ilość punktów świetlnych – 22. Inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza dzieci, stanowczo poprawi komfort życia mieszkańców oraz uatrakcyjni tereny inwestycyjne zabudowy mieszkaniowej.

4. Gryfów Śląski obręb III – Sołectwo Proszówka. Oświetlenie wzdłuż drogi powiatowej nr 2526D. Teren planowanej inwestycji znajduje się w obszarze zabudowanym. Łączna długość obwodów oświetleniowych – 0,65 km, planowana ilość punktów świetlnych – 16. Inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza dzieci, stanowczo poprawi komfort życia mieszkańców oraz uatrakcyjni tereny inwestycyjne zabudowy mieszkaniowej.

Przedmiotowa inwestycja będzie miała kolosalne znaczenie i wpływ na sytuację mieszkańców ww. miejscowości, w których funkcjonowały zlikwidowane PPGR. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju ww. miejscowości popegeerowskich, ja również całej Gminy Gryfów Śląski. Dlatego zasadnym jest udzielenie pilnego i istotnego wsparcia tej lokalnej społeczności, która będzie miała możliwość korzystania, na co dzień z efektów rzeczowych i rezultatów planowanej inwestycji.

Przewidywana wartość Inwestycji to 3.200.000 zł, a kwota wnioskowanych środków to: 3.135.000 zł.

Wnioski zostały już złożone. Teraz przysłowiowa piłeczka jest po stronie Pana Wojewody i Pana Premiera. To oni zdecydują, czy i ile z publicznych pieniędzy trafi do Gminy Gryfów Śląski.

8 KOMENTARZE

  1. Szanowny Panie Burmistrzu. Serdecznie dziękujemy za, to ze po raz kolejny zostali pominięci mieszkańcy ulicy Malowniczej, Wiosennej i Letniej gdzie kilkanaście domów i rodzin już mieszka (kolejne domy się budują) i od ponad 10 lat wnioskujemy o budowę drogi. Jak widać po raz kolejny jesteśmy traktowani jak mieszkańcy(podatnicy) drugiej kategorii. Na pewno to tylko przypadek, ze składa się wniosek na ulice Panoramiczna, gdzie dopiero są plany zabudowy. To na 100% tylko przypadek. Pozdrawiam

    • Wstyd, że droga kończy się na wjeździe do przychodni. Glówne miejsce Gryfowa Śląskiego odwiedzane przez dziesiątki ludzi dziennie. Nawet przez pana burmistrza. Panoramiczna jeden dom 90% mieszkańców nawet nie wie gdzie jest taka ulica.Wstyd panie burmistrzu.

  2. Wstyd panie burmistrzu że droga kończy się na wjeździe do przychodni do ktorej przyjeżdża kilkadziesiąt osób dziennie.Pan też jest często i widzi pan jak wygląda droga do osiedla Wiosenna i Malownicza .Ul.Panoramicznej 90% mieszkańców nawet nie zna. Jest tam tylko jeden dom . Wstyd panie burmistrzu.

  3. Droga nr 361. Łączna długość obwodów oświetleniowych – 1,3 km, planowana ilość punktów świetlnych to tylko 3?. Mam nadzieję,że to pomyłka.

  4. Ciekawe jest to ,że my czekamy na drogę w centrum miasta 11 lat(Malownicza ,letnia itd…),piszemy wnioski,sami na własny koszt naprawiamy drogę a ulica Panoramiczna ledwo nazwa powstała a już będzie realizowane jej wykonanie.Teraz jeszcze do tego wycinają drzewa w parku i rozwalili nam drogę do końca,pełno błota i syfu.Oczywiście wszytko jest zgodnie z zasadami jak myślę.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here