Mandaty nawet do 5 tys. zł. Punkty karne na dwa lata

8
1222
zdjęcie poglądowe

Za przekroczenie prędkości o 30 km/h mandat do 5 tys. zł . Punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat – to niektóre z zaproponowanych zmian w prawie o ruchu drogowym. Ale to nie wszystko.

 

Po ostatnim tragicznym wypadku, w którym zginęli rodzice trójki dzieci rząd zapowiedział zmiany w prawie o ruchu drogowym. Wczoraj Centrum Informacyjne Rządu po zakończeniu posiedzenia Rady Ministrów poinformowało, że ministrowie przyjęli kierunki zmian.

Zmiany mają pozwolić na skuteczniejszą walkę z niebezpiecznymi kierowcami na drodze m.in. poprzez zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych. Nowe rozwiązania uwzględniają również przydzielenie renty osobom bliskim ofiar przestępstw ze skutkiem śmiertelnym. Zaproponowano także powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń. Wpływy z grzywien będą przekazywane wyłącznie do Krajowego Funduszu Drogowego, z którego są finansowane inwestycje drogowe.

Zgodnie z policyjnymi danymi w 2020 roku zgłoszono 23.540 wypadków drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu, w wyniku których 2 491 osób poniosło śmierć, a ranne zostały 26.463 osoby, w tym 8.805 ciężko. Co istotne, prawie 90 proc. z nich wydarzyło się z winy kierujących. W 2020 roku z winy pijanych kierowców doszło do 1.656 wypadków, w których zginęło 216 osób, a rannych zostało 1.847 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, sprawcy pod wpływem alkoholu stanowili 7,9 proc.

Wyższe mandaty

Założenia mają umożliwić nakładanie przez organy kontroli ruchu drogowego i orzekania przez sądy wyższych kar pieniężnych za szczególnie niebezpieczne wykroczenia:

 • podwyższono dolną granicę wymiaru kar grzywny za zachowania, które zostały uznane za najbardziej niebezpieczne m.in. naruszaniu praw osób pieszych, niestosowanie się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, naruszaniu dopuszczalnych prędkości jazdy;
 • podwyższono maksymalną wysokość grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł w przypadku wykroczeń drogowych;
 • podwyższono maksymalną wysokość grzywny do 3,5 tys. zł w postępowaniu mandatowym;
 • podwyższono mandat karny w wysokości do 5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkość jazdy o ponad 30 km/h, natomiast w przypadku recydywy grzywna mandatu będzie wynosiła od 3 tys. zł do 5 tys. zł.

Wpływy z grzywien będą przekazywane do Krajowego Funduszu Drogowego.

Piłeś nie jedź!

Rząd zapowiada także zaostrzenie kar za jazdę pod wpływem alkoholu. Zaostrzenie kar będzie dotyczyć:

 • prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości;
 • przestępstw drogowych, popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • przestępstw drogowych popełnionych w stanie nietrzeźwości po raz kolejny.

Zaproponowane zmiany mają umożliwić orzeczenie renty bezpośrednio w postępowaniu karnym:

 • obowiązek wypłaty renty przez sprawce przestępstwa umyślnego ze skutkiem śmiertelnym;
 • przyznanie renty przez sąd będzie miało miejsce z urzędu, bez jakiegokolwiek wniosku osoby uprawnionej lub prokuratora.

Wprowadzono instytucję czasowego niedopuszczenia do ruchu pojazdu, jeśli kierowała nim osoba nie posiadająca wymaganego uprawnienia:

czasowe niedopuszczeniu pojazdu do ruchu na okres 3 miesięcy;
wprowadzenie kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł.

Zaproponowano zmianę systemu dotyczącego punktów karnych:

 • punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat;
 • za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10;
 • zniesiono szkolenia, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.

Uzależniono wysokość składki OC od liczby punktów karnych:

 • umożliwiono udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych.

Jak oceniacie zaproponowane zmiany, czy czy są one odpowiedni i czy to właściwe kierunki zmian? Czy zaproponowane przez rząd zmiany w prawie o ruchu drogowym przyniosą poprawę bezpieczeństwa na drogach?

8 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here