Lwówek Śląski. Które zabytki będą zgłoszone do dofinansowania?

3
1268
Lwówek Śląski dron z lotu ptaka

Dziesięć wniosków o dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków wpłynęło do Gminy Lwówek Śląski. Do dofinansowanie burmistrz złoży pięć z nich.

 

 

Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest to Program, który wesprze samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i uchroni przed degradacją i niszczeniem.

Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków i będących w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjnej podległej jednostce samorządu terytorialnego.

Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie będzie przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.

 

 

Dofinansowanie z Programu może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny – 2%

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski podała informacje o wynikach pracy komisji oceniającej złożone wnioski w ramach naboru do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Komisja oceniająca, powołana w Zarządzeniu Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 01.03.2023 r., obradująca w dniu 30.03.2023 r., ustaliła co następuje:

 1. w terminie określonym Uchwałą do tut. Urzędu wpłynęło 10 wniosków,
 2. ocenę formalną pozytywnie przeszło 5 wniosków,
 3. ocenę formalną negatywnie przeszło 5 wniosków, wnioski te podlegają odrzuceniu i nie kwalifikują się do oceny merytorycznej
 4. lista złożonych wniosków wraz z dokonaną oceną kształtują się następująco:

 

 

 1. Marian Fabiański i Monika Gajewska. Odbudowa Pałacu w Skale – skrzydło południowe. Ocena formalna: pozytywna. Ocena merytoryczna – 34 pkt.
 1. Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Ławińska – Tarsa. Wymiana 4 okien w Czarnej Wieży w Lwówku Śląskim. Ocena formalna: negatywna. Ocena merytoryczna – nie podlega.
 1. Małgorzata Stolarczy – Podsiadło i Witold Podsiadło. Zabezpieczenie obiektu przed degradacją – etap I – naprawa więźby dachowej. Ocena formalna: negatywna. Ocena merytoryczna – nie podlega.
 1. Parafia św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach. Ratunkowa konserwacja epitafiów (XVI w.) i remont elewacji kościoła św. Jadwigi (XIV w.) w Niwnicach. Ocena formalna: pozytywna. Ocena merytoryczna – 30 pkt.
 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim. Etap IV remontu drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu kościoła filialnego w Płóczkach Górnych. Ocena formalna: negatywna. Ocena merytoryczna – nie podlega.
 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim Konserwacja i renowacja zabytkowych organów. Ocena formalna: pozytywna. Ocena merytoryczna – 30 pkt.
 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Zbylutowie Ratowniczy remont drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu kościoła i wieży. Ocena formalna: pozytywna. Ocena merytoryczna – 28 pkt.
 1. Grzegorz Śledziński. Remont elewacji i aneksu wschodniego, impregnacja dachu. Ocena formalna: negatywna. Ocena merytoryczna – nie podlega.
 1. Maciej i Emilia Lech. Remont elewacji budynku przy ul. Stogryna 5 w Lwówku Śląskim. Ocena formalna: negatywna. Ocena merytoryczna – nie podlega.
 1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. E. Orzeszkowej 55 w Lwówku Śląskim. Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego (kamienicy), części dachu oraz stolarki drzwiowej przy ul. Orzeszkowej 55 w miejscowości Lwówek Śląski. Ocena formalna: pozytywna. Ocena merytoryczna – 15 pkt.

Do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zakwalifikowało się 5 wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, a zatem wnioski nr: 1, 4, 6, 7, 10.

Wyniki oceny wniosków zaakceptował Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski dnia 31.03.2023 r.

Ocenionych pozytywnie 5 wniosków zostanie objętych wnioskami Gminy i Miasta Lwówek Śląski o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

3 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here