Lwówek Śląski: Ile na nagrody dla urzędników?

3
878
zdjęcie poglądowe

Jeżeli któryś z pracowników w sposób szczególny wyróżnia się, angażuje się w pracę, jest lepszy od innych, to przyznanie mu nagrody wydaje się być wręcz oczywistym. Takich ponadprzeciętnych pracowników trzeba nagradzać, by jeszcze bardziej zmotywować ich do działania a pozostałym pokazać, że w tej firmie warto się starać.

 

Nagrody dla pracowników

W prywatnej firmie o tym, kto i za co dostanie nagrodę decyduje pracodawca, który często wspomaga się regulaminem przyznawania nagród i który te wypłaca z pieniędzy wypracowanych przez firmę, czyli de facto z jego własnych pieniędzy. Nieco inaczej jest w urzędach. Tam nagrody wypłacane są z pieniędzy publicznych. O tym, dla kogo zostaną przyznane i w jakiej wysokości decydują wójtowie, burmistrzowie, czy prezydenci. Uzasadnienie takich nagród zazwyczaj jest banalne. Często jest to: „Za szczególne osiągnięcia w pracy” – cokolwiek miałoby to oznaczać. Jak już kiedyś wspominaliśmy, w naszej ocenie transparentny włodarz, który przyznaje nagrody z pieniędzy publicznych winien wykazać swoim wyborcom, jakie to konkretne osiągnięcia leżą u podstaw jego decyzji. Niestety z takimi uzasadnieniem spotykamy się niezwykle rzadko. Burmistrzowie, wójtowie jakby się wstydzili pochwalić swoich podwładnych i wręczając nagrodę finansową powiedzieć społeczeństwu, czym dany pracownik się wyróżnił, jakie to ma ponad przeciętne osiągnięcia, które wykraczają poza jego obowiązki, poza wynagrodzenie i różne dodatki. Nawet w przypadku tych najważniejszych stanowisk takich uzasadnień ze świecą szukać. A przecież pieniądze publiczne to nie „niczyje”, a nasze wspólne pieniądze.

Rocznie średnio ponad 200 tysięcy złotych na nagrody

W lwóweckim urzędzie w ostatnich latach na nagrody z pieniędzy publicznych wydawane było około dwustu tysięcy rocznie. W latach 2017 – 2019 na nagrody przeznaczano pomiędzy 195,6 a 244,7 tysiąca złotych. Po przeliczeniu na jednego pracownika średnio przypadało od ok. 2,8 do 3,5 tysiąca złotych. Zaznaczamy, iż to średnia kwota, czyli jedni dostawali zapewne więcej a inni mniej. O nagrodach dla lwóweckich urzędników pisaliśmy na początku bieżącego roku >tutaj<

Ile na nagrody dla urzędników wydają w Lwówku Śląskim?

Jak już informowaliśmy >tutaj< w urzędzie w Lwówku Śląskim nagrody pracownicy mogą otrzymać nawet trzy razy w roku. Raz z okazji święta w kalendarzu, czyli „Dnia Samorządowca”, następnie w lipcu (tzw. Agatowe) i na koniec roku nagrodę roczną.

Dlaczego spada wysokość nagród?

Ostatnio o wydatki na nagrody dla pracowników lwóweckiego magistratu zapytał radny Pan Dawid Kobiałka, który zwrócił się z prośbą o przesłanie zsumowanego zestawienia kwot nagród i premii przyznawanych dla różnego szczebla pracowników w Urzędzie Gminy i Miasta oraz o ilości pracowników w danej grupie w latach 2019 – 2021.

Z udzielonej Panu Radnemu odpowiedzi wynika, iż w ostatnich latach na nagrody wydawane jest coraz mniej środków.

Rok 2019

grupa ilość pracowników w grupie wysokość nagród w złotych średnia na jednego pracownika w zł
wiceburmistrz, skarbnik, sekretarz 3 20.521 6.840,33
kierownicy wydziałów 7 28.502 4.071.71
pozostali pracownicy 57 125.595 2 203,42

 
Rok 2020

grupa ilość pracowników w grupie wysokość nagród w złotych średnia na jednego pracownika
wiceburmistrz, skarbnik, sekretarz 3 12.241 4.080,33
kierownicy wydziałów 7 22.061 3.151,57
pozostali pracownicy 58 104.546 1.802,52

 
Rok 2021

grupa ilość pracowników w grupie wysokość nagród w złotych średnia na jednego pracownika
wiceburmistrz, skarbnik, sekretarz 3 2.124 708,00
kierownicy wydziałów 7 4.956 708,00
pozostali pracownicy 55 36.744 668,07

 

Wprawdzie rok 2021 jeszcze trwa i nadal urzędnicy maja okazję do otrzymania jeszcze jednej nagrody. Dostrzec w ostatnich latach można jednak spadek wydatków na ten cel. Czym to jest spowodowane?

3 KOMENTARZE

  1. Nagrody za co, za to co mają zapisane w zakresie swoich obowiązków!
    Wypracowują zysk!?
    Skandal kiedy koniec z tym rozdawnictwem z naszych podatków, socjalizm dawno się skończył!

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here