Kto i na co otrzymał pieniądze w ramach inicjatywy lokalnej?

3
883

Pod koniec lutego burmistrz Lwówka Śląskiego ogłosiła nabór wniosków w ramach inicjatywy lokalnej. Wnioski można było składać przez cały miesiąc marzec.

 

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy Gminy i Miasta Lwówek Śląski mogli ubiegać się o realizację zadania publicznego w zakresie:

  1. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność Gminy Lwówek Śląski;
  2. Działalności charytatywnej;
  3. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  4. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  6. Promocji i organizacji wolontariatu;
  7. Edukacji oświaty i wychowania;
  8. Działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki;
  9. Ochrony przyrody, w tym zieleni w mieście i wsiach;
  10. Porządku i bezpieczeństwa publicznego

Ostatniego kwietnia poznaliśmy wyniki i przyznane dofinansowanie na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na 2021 r.

UGiM Lwówek Śl.

3 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here