Konserwator dofinansował remonty domów przysłupowych

0
1475
Skorzynice gm Lwówek Śląski nr 26 budynek mieszkalno-inwentarski przed pracami remontowymi (fot. DWKZ)

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach dotacji celowej udzielonej w 2021 r. wsparł finansowo remont kilku domów przysłupowych, m.in. w Karłowcu i Skorzynicach.

 

Jak podaje DWKZ budynek mieszkalno- gospodarczy w Karłowcu powstał w połowie XIX w. głównie w konstrukcji murowano- drewnianej, ryglowej i przysłupowej. Sam obiekt założony jest na rzucie litery „T”, gdzie do głównej bryły od zachodu przylega skrzydło boczne, wzniesione w konstrukcji przysłupowej. Północna część budynku pełniła funkcje gospodarcze, południowa wraz ze wspomnianym skrzydłem bocznym – mieszkalne. Całość została nakryta systemem dachów dwuspadowych nad poszczególnymi częściami bryły.

Karłowiec gm Mirsk nr 15 budynek mieszkalno-gospodarczy przed podjęciem prac (fot. DWKZ)

Zeszłoroczny zakres prac obejmował remont dachu nad najbardziej zdegradowaną częścią, krytą wtórnie blachą. Przywrócono pierwotne pokrycie dachowe z gontu łupanego i wykonano nowe odeskowanie szczytu. – wyjaśnia konserwator.

Natomiast budynek mieszkalno-inwentarski w Skorzynicach wzniesiony został pod koniec XVIII w. z zastosowaniem konstrukcji przysłupowo- zrębowej i ryglowej. Założony został na rzucie wydłużonego prostokąta z dobudowanymi aneksami od strony wschodniej i zachodniej.

Skorzynice gm Lwówek Śląski nr 26 budynek mieszkalno-inwentarski przed pracami remontowymi (fot. DWKZ)

W ramach zadania wykonano rekonstrukcję stolarki okiennej w części ryglowej budynku, w elewacji frontowej na bazie zachowanego detalu tj. fragmentów ramek, parapetów zewnętrznych, wewnętrznych, listew przymykowych, przylg wewnętrznych i zewnętrznych oraz okuć. Wykonano również naprawę ciesielską szczytu północnego oraz remont aneksu wschodniego, polegający na przemurowaniu odspojonego fragmentu muru oraz uzupełnieniu części zawalonego sklepienia kolebkowego. – tłumaczy DWKZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here