Kilka zabytków z powiatu lwóweckiego otrzymało dofinansowanie

4
1675

W ramach pierwszego naboru programu „Ochrona zabytków” na realizację 458 zadań zostanie przekazanych prawie 168,5 mln zł. Do powiatu lwóweckiego trafi 1.269.000 zł.

 

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego twierdzi, iż ochrona polskich zabytków jest jednym z ich priorytetów. W ramach programu finansowane są prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Istotą programu jest różnorodność podmiotów składających wnioski, zabytków włączanych do programu, jak i charakteru prac, które można w jego ramach realizować.

W ramach pierwszego naboru dofinansowanie otrzymały:

Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), Lwówek Śląski, na remont posadzki w świątyni – ostatni etap prac – 500.000,00 zł

Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Giebułtowie na remont elewacji kościoła pw. św. Michała Archanioła (XVI w.) – etap II – 210 000,00 zł

Katarzyna Żuk, Pławna Dolna – budynek mieszkalny (1674 r.): zabezpieczenie przed zawaleniem domu przysłupowego z renowacja konstrukcji przysłupowej, ryglowej, zrębowej, okien i drzwi, remont dachu – etap I – 91 000,00 zł

Rzymsko- Katolicka Parafia p.w. św. Barbary w Rębiszowie Rębiszów, kościół pw. św. Barbary (XVIII w.): remont elewacji ściany północnej – etap II – 180 000,00 zł

Marian Fabiański i Monika Gajewska Skała, pałac (XVI w.): odbudowa przyziemia części środkowej pałacu – 288 000,00 zł

Dofinansowanie otrzymało także Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU Świeradów-Zdrój, dom zdrojowy (1900 r.): przywrócenie historycznego charakteru elewacji części “A” budynku – etap II – 46.000,00 zł

Środków nie otrzymały:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa w Lubomierzu Popielówek, kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (XVIII w.): kontynuacja prac przy retabulum ołtarza głównego – etap VII

Renaissance sp. z o.o. Maciejowiec, dwór (1524 r.): remont więźby dachowej etap ostatni – pokrycie dachowe z łupka

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rząsinach Rząsiny, kościół pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej (1751 r.): wymiana pokrycia dachowego – etap III

Danuta Alchimowicz Giebułtów, dom przysłupowy “Dom Tetzla” (1671 r.): naprawa fundamentów, podmurówki z kamienia, drewnianej konstrukcji budynku, stolarki okiennej i drzwiowej, odbudowa balkonu

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa w Lubomierzu Lubomierz, kościół św. Maternusa (XV w.): kontynuacja prac – konserwacja malowideł ściennych we wnętrzu, konserwacja malowideł ściennych w kaplicy klauzurowej – etap II

Parafia Rzymskokatolicka pw. św.Mikołaja w Chmieleniu Chmieleń, kościół parafialny pw. św. Mikołaja (XV w.): remont konserwatorski przy elewacji kościoła

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Mikołaja Biskupa we Wleniu Wleń, witraże z kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa (1864 r.): pełna renowacja i restauracja czterech zabytkowych witraży po stronie północnej kościoła

Grażyna i Roman Stana Giebułtów, Pałac Giebułtowski (1665 r.): kontynuacja robót budowlanych związanych ze stabilizacją konstrukcyjną zabytku – odbudowa ścian szczytowych – etap III

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła Dębowy Gaj, kościół pw. św. Maksymiliana Kolbe (XV w.): remont elewacji kościoła

Wnioskodawcy mają możliwość składania odwołań do 7 kwietnia 2024 r.


4 KOMENTARZE

  1. Czyli więcej projektów nie otrzymało dotacji niż otrzymało. Malo tego nie otrzymały dotacji kolejne etapy, czyli dotychczasowy wysiłek może iść na marne. Fajnie rządzi kolicja 13 grudnia. Wstrzymane najważniejsze projekty rozwoju kraju do tego pozwolenie na degradację zabytków.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here