Kiedy najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych?

2
439
zdjęcie poglądowe (wypadek Chmieleń)

W pierwszym kwartale 2022 roku do największej liczby zdarzeń drogowych skutkujących zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela dochodziło w poniedziałki i czwartki. Jak wynika z danych Ośrodka Informacji UFG, w ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku posiadacze pojazdów zgłosili do ubezpieczycieli blisko 240 tys. szkód z tytułu ubezpieczenia OC i ponad 185 tys. szkód z polis autocasco.

 

 

Na koniec I kwartału 2022 roku w bazie prowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny znalazło się blisko 27,2 mln aktywnych umów ubezpieczenia OC, które jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Na wykupienie dobrowolnej polisy autocasco (AC) zdecydowało się niespełna 6,8 mln właścicieli pojazdów, co oznacza, że niemal co czwarty pojazd w Polsce był objęty tym ubezpieczeniem.

Posiadacze pojazdów zgłosili w I kwartale br. prawie 425 tys. szkód do ubezpieczycieli (w analogicznym okresie rok ubiegłego było to 417 tys. szkód), w tym ok. 240 tys. z tytułu ubezpieczenia OC i ok. 185 tys. z tytułu ubezpieczenia AC. Wartość wypłaconych odszkodowań z polis komunikacyjnych, zaraportowana przez ubezpieczycieli do Ośrodka Informacji UFG, przekroczyła w I kwartale 2022 roku kwotę 3,5 mld zł (w porównaniu do 3,3 mld zł rok temu), z czego 1,7 mld zł to kwota wypłacona z polis OC za szkody w mieniu, 335 mln zł – za szkody na osobach. Natomiast wypłaty z polis AC sięgnęły 1,5 mld zł.

Do największej liczby zdarzeń skutkujących zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela dochodziło w poniedziałki i czwartki (łącznie 35% wszystkich szkód zarówno z OC, jak i AC), do najmniejszej zaś – tradycyjnie – w soboty i niedziele, kiedy to natężenie ruchu jest zwykle dużo niższe niż w dni robocze (łącznie 16,6% zaistniałych szkód z OC i 19,4% szkód z AC).

Ośrodek Informacji UFG gromadzi dane na temat zawartych umów ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC, a także zdarzeń drogowych skutkujących odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń oraz wypłaconych odszkodowaniach. Ubezpieczyciele mogą korzystać z danych ośrodka w celu dokonania oceny ryzyka danego posiadacza pojazdu i skalkulowania wysokości składki ubezpieczeniowej. W 2021 roku ubezpieczyciele przesłali do Ośrodka Informacji UFG blisko 1,1 mld zł zapytań, zaś odpowiedzi były udzielane w trybie zdalnego dostępu.

-/UFG/-

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here