Jest przetarg na przebudowę ulic Jana Pawła II, Sikorskiego i Kościuszki

2
1444
wycinka drzew Jana Pawłą II Lwówek Śląski szkoła 1
fot.: archiw

Już dawno żadna inwestycja w stolicy powiatu lwóweckiego nie budziła tyle kontrowersji, co zaprezentowany w ubiegłym roku przez burmistrz Szczęsną plan przebudowy ulicy Jana Pawła II w Lwówku Śląskim. Jak to zazwyczaj w takich przypadkach bywa poszło o brak rozmów z mieszkańcami i próbę realizacji ważnej dla nich inwestycji bez konsultacji i w sposób, który im zdecydowanie nie odpowiadał.

 

 

Mieszkańcy ulicy Jana Pawła II w Lwówku Śląskim po zapoznaniu się z przedstawionymi przez magistrat planami głośno wyrazili swój sprzeciw. Zrobili to na tyle głośno i dobitnie, że burmistrz uległa i zorganizowała w urzędzie spotkanie z mieszkańcami. Początkowo na tym mówiono, że projekt jest już gotowy i nie można przeprowadzać robót inaczej. Wskazywano też, że na realizację nowego projektu trzeba będzie znowu wydać publiczne pieniądze a nie jest pewne, czy projektant zdąży zmienić dokumentację i uzyskane zostaną wszystkie niezbędne pozwolenia przed marcem, kiedy to już ostatecznie trzeba ogłosić przetarg, żeby nie przepadły pieniądze z dofinansowania, jakie miasto otrzymało. Jednak zdecydowana postawa mieszkańców skłoniła burmistrz do ustępstw.

Tyle, że czas nagli. I zapewne z tego powodu władze zdecydowały się na podzielenie zadania na etapy i niezwłoczne przystąpienie do realizacji pierwszego z nich, czyli odcinka, który nie budził kontrowersji.

czytaj: Nie 62 a 74 drzewa do wycinki z ulicy Jana Pawła II. Burmistrz wyjaśnia

 

W dniu 27 stycznia br. burmistrz ogłosiła przetarg na przebudowę ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki, Sikorskiego w Lwówku Śląskim – etap I

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ulic w Lwówku Śląskim: Jana Pawła II od Szkoły Podstawowej nr 1 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego, ul. Sikorskiego i ul. Kościuszki zgodnie z dokumentacją projektową „Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki, Sikorskiego w Lwówku Śląskim”, w oparciu o dokumentację projektową, decyzję pozwolenia na budowę oraz opinię Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze.

W ogłoszeniu o zamówieniu wskazano, iż zadanie obejmuje m.in.:

  • przebudowę jezdni,
  • remonty/wykonanie chodników,
  • utworzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
  • zjazdy do posesji znajdujących się wzdłuż przebudowywanych/remontowanych ulic,
  • przebudowę/budowę oświetlenia,
  • przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej.

czytaj: Lwówek Śląski: Spotkanie dot. przebudowy ul. Jana Pawła II

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

a) ul. Jana Pawła II – odcinek od Szkoły Podstawowej nr 1 do ul. Sikorskiego.

Projektuje się jezdnię szerokości 5,0 m. Po południowej stronie jezdni zostanie wyznaczony pas do parkowania. W rejonie Szkoły Podstawowej nr 1 projektuje się zmianę organizacji ruchu polegającą na dobudowie drugiej jezdni i umożliwienie bezkolizyjnego ruchu kołowego. Obie jezdnie będą posiadały szerokość 4,0 m. Przy wejściu do szkoły zaprojektowano zatokę autobusową szer. 3,0 m dla autobusów dowożących dzieci do szkoły. Wzdłuż jezdni południowej zostanie wykonana zatoka postojowa do parkowania pod kątem 60° służąca rodzicom odwożącym dzieci do szkoły. Taka organizacja ruchu ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie szkoły. Nawierzchnie jezdni projektuje się jako bitumiczne. Chodniki, zjazdy, zatoki postojowe i miejsca postojowe wykonane będą z kostki betonowej.

b) ul. Władysława Sikorskiego – odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Zwycięzców.

Przewiduje się remont istniejącej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów. Układ wysokościowy i sytuacyjny istniejącej jezdni pozostanie bez zmian. Jezdnia będzie posiadała szerokość 4,50 m. Lokalizacja i położenie wysokościowe istniejących wpustów ulicznych pozostałe bez zmian. Nawierzchnie jezdni projektuje się jako bitumiczne. Chodniki i zjazdy będą z kostki betonowej.

czytaj: Burzliwe spotkanie ws. przebudowy ulicy Jana Pawła II

 

c) ul. Tadeusza Kościuszki.

Wprowadza się częściowo ruch jednokierunkowy. Taka organizacja ruchu umożliwi wyznaczenie, w obrębie jezdni, pasów postojowych do parkowania równoległego samochodów osobowych. Dla ul. Kościuszki przewidziano przebudowę nawierzchni jezdni chodników i zjazdów. Na odcinku od ul. Jana Pawła II do wjazdu na stadion projektuje się jezdnię szer. 6,50 m, natomiast na pozostałym odcinku zachowuje się istniejącą szerokość jezdni. Wzdłuż ul. Kościuszki zaprojektowano zatoki postojowe do parkowania prostopadłego. Miejsca postojowe będą posiadały wymiary 2,50 x 5,00 m, a mp postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych 3,60 x 5,00 m. Wzdłuż zatok projektuje się chodnik uliczny szer. 2,0 m (szerokość liczona bez krawężnika ulicznego i obrzeża). Nawierzchnie jezdni projektuje się jako bitumiczne. Chodniki, zjazdy, zatoki postojowe i miejsca postojowe wykonane będą z kostki betonowej.

 

Jak będzie wyglądała przebudowa dalszego odcinka ulicy Jana Pawła II w Lwówku Śląskim? Czy wykonany zostanie projekt zgodny z oczekiwaniami mieszkańców? Czy do realizacji trafi projekt już wcześniej zaakceptowany przez władze miasta? O tym wszystkim przekonamy się zapewne już za nieco ponad miesiąc.

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here