Ile za korzystanie z hali sportowej, sali gimnastycznej czy stadionu?

4
622

Teoretycznie wystarczy przyjść, uzgodnić termin i podpisać stosowną umowę z dyrektorem. W praktyce jest zdecydowanie bardziej pod górkę.

 

Jedna z ostatnich sesji rady miejskiej w Lwówku Śląskim i omawiany podczas niej pomysł burmistrz M. Szczęsnej dotyczący chęci budowy nowej hali sportowej podzielił nie tylko radnych, ale także i mieszkańców. W radzie większość była przeciwna wydatkowaniu w tym momencie środków na takie zadanie. Radni wskazywali, że są teraz pilniejsze potrzeby. Echa tamtej rady nadal wybrzmiewają podczas naszych rozmów z mieszkańcami. Ci zwracają uwagę na problem, którym – ich zdaniem – radni powinni się niezwłocznie zająć. Chodzi o wykorzystanie istniejących obiektów.

Kilkanaście dni temu redakcja Lwówecki.info opublikowała materiał, w którym pokazaliśmy warunki oraz cennik korzystania z hali sportowej, siłowni i sauny w Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim. Po tamtej publikacji nasi czytelnicy zwrócili się z prośbą o opublikowanie warunków i cennika korzystania z hali sportowej, sali gimnastycznej i stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim. Z ich relacji wynika, iż jest tu duże pole do popisu dla radnych, w szczególności tych, którzy zabiegali o budowę nowej hali.

Czy obiekty sportowe w Lwówku Śląskim są w pełni wykorzystywane?

Hala sportowa jak i sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lwówku Śląskim są przystosowane do organizowania takich gier zespołowych jak siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, tenis stołowy, zajęcia lekkoatletyczne, czy aerobik. Są czynne w godzinach od 8 do 22. Tyle, że do godziny 17-stej z obiektów korzystają uczniowie w ramach zajęć szkolnych. Teoretycznie w godzinach wieczornych, oraz w dni wolne od nauki obiekty mogą być udostępniane mieszkańcom – osobom prawnym, osobom fizycznym i grupom zorganizowanym na różnego rodzaju zajęcia, treningi. Taki wynajem odbywa się w oparciu o umowę z dyrektorem szkoły, który jest administratorem obiektów.

Jak wyjaśnia redakcji Lwówecki.info Dyrektor „Jedynki” hala sportowa przeznaczona jest do realizowania zadań wychowania fizycznego i innych zajęć rekreacyjno- sportowych dla ucznia i nie jest udostępniania. Powód?

Hala sportowa z chwilą redukcji etatu nie jest udostępniana osobom niebędącym uczniami szkoły.” – tłumaczy Robert Primke Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lwówku Śląskim – „Okazjonalnie była udostępniana za zgodą organu prowadzącego z zachowaniem wymagań określonych w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim (kategoria zagrożenia ludzi ZL-III). Ze względu na ścisłe zintegrowanie hali z obiektami szkolnymi – świetlicą szkolną, z którą jest połączona oraz brak możliwości kontroli i utrzymania odpowiednich wymogów sanitarnych, ciągłe zmiany przepisów – od chwili rozpoczęcia pandemii hala nie jest wynajmowana.” – dodaje dyrektor, który wspomina, iż w okresie epidemii z powodu braku możliwości przestrzegania obostrzeń szkoła całkowicie zrezygnowała z udostępniania hali.

Te obostrzenia to konieczność dezynfekcji szatni i węzłów sanitarnych, udostępnienie osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego, konieczność dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu u każdej grupie korzystających oraz zapewnianie 15 minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych lub w inny sposób ograniczenia kontaktu pomiędzy tymi osobami. Do wykonania takich czynności niezbędny jest pracownik, a tego w szkole nie ma. „Szkoła nie posiada pracownika do dozoru hali sportowej.” – wyjaśnia Dyrektor Robert Primke.

Co jest niewykonalne w „Jedynce” w „Dwójce” funkcjonuje bardzo dobrze. Tam, w sezonie jesienno- wiosennym hala przeżywa prawdziwe oblężenie. Oczywiście są tam zatrudnieni pracownicy do dozoru.

Stadion lekkoatletyczny w Lwówku Śląskim

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lwówku Śląskim od 2014 roku dysponuje także stadionem lekkoatletycznym, który jest własnością Gminy a jego administratorem również jest dyrektor szkoły. W skład stadionu wchodzą boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej z wyznaczonymi boiskami do koszykówki, siatkówki i tenisa, bieżnia, skocznia w dal, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku wzwyż oraz skocznia do skoku o tyczce.

W regulaminie korzystania ze stadionu czytamy, iż ten jest ogólnodostępny, oświetlony i monitorowany, a korzystanie z niego jest bezpłatne.

Obiekt jest przeznaczony na realizację zadań dydaktycznych, w okresie roku szkolnego, w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w „Jedynce”, pozostałych szkół z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz zorganizowanych grup treningowych, klubów sportowych, w godzinach od 8.00 do 17.00. W godzinach pracy szkoły, w czasie lekcji, na stadionie mogą przebywać pod nadzorem nauczycieli jedynie uczniowie, którzy mają w tym czasie zajęcia wychowania fizycznego lub inne zajęcia sportowe.

Po godzinie 17.00 oraz w dni wolne od zajęć szkolnych stadion jest dostępny do powszechnego korzystania dla mieszkańców i zorganizowanych grup treningowych.

Dzieci do 12 roku życia, przebywające na Stadionie winny posiadać zgodę rodziców (opiekuna prawnego) lub być pod ich bezpośrednią opieką. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci. A zorganizowane grupy treningowe, grupy dzieci i młodzieży mogą korzystać ze Stadionu wyłącznie pod opieką nauczyciela, instruktora lub trenera, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę, zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak i wszelkich nieszczęśliwych wypadków swoich podopiecznych.

W regulaminie korzystania ze stadionu zawarto, iż „Administrator Stadionu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania ze stadionu. Użytkownicy korzystają ze Stadionu na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach”.

Cennik wynajmu hali sportowej i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim

Wynajmujący nazwa pomieszczenia cel wynajęcia Stawka za 1 godzinę zegarową (PLN brutto)
osoba fizyczna, osoba prawna, grupa zorganizowana, kluby sportowe Hala sportowa Treningi, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna 60,00,-
osoba fizyczna, osoba prawna, grupa zorganizowana, kluby sportowe Hala sportowa Mecze, turnieje piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna 120,00,-
osoba fizyczna, osoba prawna, grupa zorganizowana Hala sportowa na wyłączność 700,00,-
osoba fizyczna, osoba prawna, grupa zorganizowana Hala sportowa Dla imprez komercyjnych cena negocjowana
osoba fizyczna, osoba prawna, grupa zorganizowana, kluby sportowe Sala gimnastyczna Treningi, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna 40,00,-
Jednostki organizacyjne Gminy Lwówek Śląski Hala sportowa, sala gimnastyczna Treningi, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna 50% stawki

 

4 KOMENTARZE

 1. Skoro brakuje pieniędzy i mieszkańcy muszą płacić za obiekty sportowe to należy zabrać diety radnym i przeznaczyć na utrzymanie hal sportowych by społeczność mogła z nich korzystać.

 2. Mieszkaniec
  Uważam , iż sprawa nie wykorzystywania W PEŁNI ALBO WCALE obiektów sportowych (hale sportowe ,sale sportowe , siłownie itd.) w naszym mieście JEST SPOWODOWANA :
  1.Brakiem zainteresowania właściciela obiektu w tym temacie , czyli Burmistrz . Jeżeli przekazane byłyby ,dla ZARZĄDCÓW – DYREKTORÓW SZKÓŁ , wymogi określające udostępnianie ( z naciskiem na życzliwośći dla chcących się trochę poruszać ) obiektów sportowych i rozliczanie z realizacji tychże – Burmistrz (lub osoba z jego nadania ).
  2.Brakiem zainteresowania w tym temacie Rady Gminy i Miasta -RADNI . Czemu nie sprawdzają , interweniują , sygnalizują o obiektach zamkniętych na klucz , trudnościami z ich wynajmem . (stadion , hala , sala gimnastyczna szkoły nr1,siłownia hala szkoły nr2).
  3. Brakiem zainteresowania udostępniania dla użytkowników zewnętrznych obiektów sportowych samych zarządzający tymi obiektami. W wielu przypadkach odnosi się wrażenie że więcej własnej inicjatywy wykazują w zakresie STWORZENIA TRUDNOŚCI aby ich nie udostępnić . MIEĆ ŚWIĘTY SPOKÓJ TO PODSTAWA.
  4. Ceny za udostępnianie , w wielu przypadkach zbyt wysokie. Cennik szkoły nr1 ????????
  Ale jeżeli właściciel obiektów nie kontroluj , nie wymaga(MIEĆ ŚWIĘTY SPOKÓJ TO PODSTAWA) to i “trudno’ się dziwić że mamy to co mamy.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here