Gmina Lwówek Śląski: Co w przyszłorocznym funduszu sołeckim?

1
779

W budżecie na 2021 rok Gmina Lwówek Śląski zaplanowała wydanie nieco ponad 550 tysięcy złotych na zadania w sołectwach w ramach Funduszu Sołeckiego. Sprawdź, co i gdzie będzie robione.

 

Fundusz Sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Ilość pieniędzy dla sołectwa jest uzależniona od zamożności gminy. W ustawie o funduszu sołeckim zawarto wzór, za pomocą którego oblicza się wysokość środków przypadających na dane sołectwo. Jeżeli rada gminy uzna, że może przeznaczyć dla danego sołectwa więcej pieniędzy, może to zrobić. Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, a także na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Ze środków z Funduszu Sołeckiego mieszkańcy wsi mogą np. zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci, naprawić chodniki, zadbać o porządek we wsi (np. postawić kosze na śmieci), posadzić drzewa, krzewy, wyremontować wiatę przystankową …

Poniżej prezentujemy wykaz zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok wg wniosków sołectw zaczerpnięty z projektu budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski:

Sołectwo Bielanka – 14.094,65 złotych

 • Wykonanie tabliczek drogowskazowych w Bielance – 2.094,65
 • Wymiana obróbki blacharskiej na świetlicy wiejskiej w Bielance – 5.000
 • Wymiana lamp oświetleniowych na świetlicy i lamp przydrożnych na energooszczędne – 6.500
 • Zakup akumulatorów do kosiarki – 500

Sołectwo Brunów – 12.900,19 złotych

 • Budowa “Przystani Izerskiej” na dz. nr 317 -kontynuacja – 12.000
 • Organizacja integracyjnego spotkania mieszkańców (“Spotkania po latach”) – 500
 • Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki, roundupa – 400,19

Sołectwo Chmielno – 23.769,79 złotych

 • Doposażenie OSP Chmielno (zakup mundurów bojowych) – 1.000
 • Remont + elektryka pomieszczeń przy świetlicy wiejskiej, użyczonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski – 1 etap. – 22.769,79

Sołectwo Dębowy Gaj – 14.890,96 złotych

 • Zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynku świetlicy wiejskiej – 9.402,12
 • Organizacja dni rekreacyjno-sportowych dla dzieci i integracja mieszkańców – 788,84
 • Pomalowanie i uzupełnienie tynku na części dobudowanej do budynku świetlicy wiejskiej – 2.600
 • Dofinansowanie do aparatu tlenowego dla OSP Sobota – 1.500
 • Zakup paliwa do kosiarki – 400
 • Przegląd gwarancyjno-serwisowy kosiarki – 200

Sołectwo Dłużec – 16.961,36 złotych

 • Tablice informacyjno -ogłoszeniowe -4 szt. – 3.157,06
 • Dofinansowanie do aparatu tlenowego dla OSP Sobota – 1.000
 • Budowa siłowni zewnętrznej (orbitrek wolnostojący, wahadło pojedyncze, twister + steper) – 12804,30

Sołectwo Dworek – 11.864,99 złotych

 • Zakup krzeseł do Przystani Izerskiej – 4.500
 • Zakup paliwa do kosiarki – 500
 • Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie np. zakup kwiatów, krzewów, nawozu do trawy, narzędzi ogrodniczych, itp. – 500
 • Zakup lamp oświetleniowych na boisko wiejskie – 4.700
 • Utrzymanie, remonty, budowy nowych urządzeń na boisku wiejskim (farby, cement, gwoździe itp..) – 1.664,99

Sołectwo Gaszów – 11.188,13 złotych

 • Budowa świetlicy wiejskiej w m. Gaszów – 10.188,13
 • Doposażenie OSP Chmielno (zakup mundurów bojowych) – 1.000

Sołectwo Górczyca – 11.825,17 złotych

 • Remont dachu świetlicy wiejskiej w sołectwie Górczyca – 11.825,17

Sołectwo Gradówek – 16.841,91 złotych

 • Naprawa podłogi, cyklinowanie i lakierowanie w świetlicy wiejskiej – 14.500
 • Zakup paliwa do kosiarki – 300
 • Naprawa kosiarki spalinowej – 300
 • Zakup pokrowców na krzesła do świetlicy wiejskie – 1.741,91

Sołectwo Kotliska – 24.167,95 złotych

 • Przegląd traktorka do koszenia trawy – 500
 • Zakup paliwa do kosiarki i traktorka do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w Kotliskach – 500
 • Zakup paliwa do prac związanych z remontem remizy strażackiej – 200
 • Zakup operatu wodno-prawnego na działkę nr 181(staw) – 2.000
 • Zakup namiotu ekspresowego, reklamowego z nadrukiem 3×4 do spotkań integracyjnych w plenerze (miejsce przechowywania: świetlica wiejska – 800
 • Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy strażackiej – 19.667,95
 • Upowszechnianie idei samorządowej poprzez integrację dzieci sołectwa Kotliska organizując “Mikołajki” – 500

Sołectwo Mojesz – 21.460,50 złotych

 • Wykonanie zadaszenia nad schodami wejściowymi w świetlicy wiejskiej w Mojeszu wraz z poręczami – 8.000
 • Zakup i montaż lamp chodnikowych na terenie sołectwa Mojesz – 13.460,50

Sołectwo Niwnice – 39.815,40 złotych

 • Zakup i montaż piłko chwytów na boisko wiejskie w Niwnicach – 12.000
 • Zakup i montaż nowego przystanku autobusowego przy remizie strażackiej w Niwnicach – 8.000
 • Zakup betonowego ogrodzenia na “Zieloną Świetlicę” w Niwnicach (teren rekreacyjny -dz. nr 404) – 5.000
 • Remont drogi nr 590 w Niwnicach – 14.815,40

Sołectwo Nagórze – 9.635,33 złotych

 • Budowa altanki -dz. nr 155 w m. Nagórze – 5.000
 • Tablice informacyjne z numerami domów – 5 szt. – 2.500
 • Naprawa kosy spalinowej – 500
  Odwodnienie drogi dz. nr 24 – 1.635,33

Sołectwo Pieszków – 10.431,63 złotych

 • Zakup materiałów na wykonanie sanitariatów przy Przystani Izerskiej oraz materiałów na remont dachu poniemieckiej stodoły na działce nr 106/2 (magazyn gospodarczy przy Przystani Izerskiej) – 10.431,63

Sołectwo Płóczki Dolne – 31.056,01 złotych

 • Doposażenie świetlicy wiejskiej w Płóczkach Dolnych w naczynia kuchenne (2 wazy), wieszak na ubrania oraz lustro – 556,01
 • Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obręb Płóczki Dolne – 26.000
 • Zakup farb i środków do malowania świetlicy wiejskiej w Płóczkach Dolnych – 500
 • Szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizację imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka itp.) – 3.000
 • Zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo, olej, żyłka) do kosy spalinowej – 700
 • Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej – 300

Sołectwo Płóczki Górne – 29.861,55 złotych

 • Aparat do ochrony dróg oddechowych dla OSP Płóczki Górne – 5.000
 • Traktorek do koszenia boiska i zaplecza sportowego – 12.000
 • Klimatyzator do ogrzewania świetlicy wiejskie – 10.000
 • Zakup paliwa, żyłki, oleju do koszenia trawy – 650
 • Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Wigilia, Mikołajki) – 1.711,55
 • Zakup wózka do sprzątania, chemii oraz zapasowe wkłady do mopa (miejsce przechowywania: świetlica wiejska – 500

Sołectwo Radłówka – 21.659,58 złotych

 • Zakup i wykonanie placu zabaw dla dzieci – 20.859,58
 • Integracja społeczności (Dzień Dziecka, Mikołaj – 800

Sołectwo Radomiłowice – 10.869,60 złotych

 • Przygotowanie pomieszczenia przy świetlicy wiejskiej na toaletę i umywalkę – 5.000
 • Odnowienie budynku gminnego nr 9 i zakup materiałów budowlanych – 4.000
 • organizowanie imprezy integracyjnej oraz paczek dla dzieci z okazji “Dnia Dziecka i Mikołajek” – 1.869,60

Sołectwo Rakowice Małe – 14.373,36 złotych

 • Doposażenie siłowni zewnętrznej (orbitrek wolnostojący, wyciskanie siedząc pojedyncze, kosz stały na śmieci) – 12.423
 • Spotkania integracyjne mieszkańców (Dzień Dziecka, Zakończenie Lata, Spotkanie karnawałowe dla dzieci) – 600
 • Lodówka do świetlicy wiejskie – 1.050
 • Środki czystości do utrzymania świetlicy wiejskiej – 200
 • Paliwo i olej do kosiarki – 100,36

Sołectwo Rakowice Wielkie – 39 815,40 złotych

 • Budowa przystanku autobusowego Napr przy Zespole Szkół Ekonomiczno- Technicznych ZSET w Rakowicach Wielkich – 28.000
 • Naprawa gminnych dróg szutrowych w Rakowicach Wielkich – 6.315,40
 • Realizacja tradycyjnych imprez integracyjnych w Rakowicach Wielkich (Dzień Dziecka, Zakończenie Lata, Mikołajki, Opłatek, Dzień Kobiet) – 4.000
 • Zakup paliwa i oleju do kosiarek – 1.000
 • Przegląd kosiarek (wymiana filtrów) – 200
 • Zakup środków czyszczących do świetlicy wiejskie – 300

Sołectwo Skała – 13.139,08 złotych

 • Materiały na remont przystanku autobusowego (blacha, wkręty, drewno, itp.) – 490
 • Drzwi do toalet w świetlicy wiejskiej (3 szt.) – 1.400
 • Wieszaki na ubrania żelazne o dł. 2 m -2 szt. do świetlicy wiejskiej – 400
 • Promiennik do toalet o mocy 1000W do świetlicy wiejskiej – 600
 • Doposażenie OSP Chmielno (zakup mundurów bojowych) – 1.000
 • Grill, namioty o dł. 6 m -2 szt., stoły -6 szt., ławki -12 szt. w celu spotkań integracyjnych mieszkańców (miejsce przechowywania: świetlica wiejska – 4.200
 • Płyta gipsowa -5 szt., profile i wkręty do świetlicy wiejskiej – 150
 • Płyta podłogowa z frezem OSB 3 o grub. 15 – 35 szt., wkręty do świetlicy wiejskiej (naprawa podłogi) – 2.500
 • Kosze na odpady -5 szt., szczotki – 3 szt. do świetlicy wiejskiej – 199,08
 • Kierunkowskazy numerów domów – 2.200

Sołectwo Skorzynice – 20.942,90 złotych

 • Zakup stołów i krzeseł na salę wiejską – 13.100
 • Zakup środków czystości do utrzymania świetlicy wiejskiej – 350
 • Zakup środków ochrony roślin w celu utrzymania porządku przy świetlicy wiejskie – 150
 • Remont pomieszczenia znajdującego się przy sali I piętro w świetlicy wiejskie – 5.000
 • Remont korytarza na parterze w świetlicy wiejskiej – 2.342,90

Sołectwo Sobota 25.322,59 złotych

 • Projekt, zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych przy przystanku autobusowym – 15.000
 • Remont klatki schodowej w budynku nr 51 (świetlica wiejska) – 3.200
 • Dofinansowanie do aparatu tlenowego dla OSP Sobota – 500
 • Zakup drogowskazu z numerami domów – 500
 • Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej – 1.000
 • Zakup antyram do dalszej części “Sobota dawniej i dziś” -kontynuacja wystawy – 2.000
 • Budowa przystanku autobusowego – 1.800
 • Organizacja imprez okolicznościowych (pieczenie pierniczków przed świętami, zakończone upominkami dla dzieci – 922,59
 • Zakup paliwa i oleju do kosiarek – 400

Sołectwo Ustronie – 16.563,21 złotych

 • Przegląd kosiarki spalinowej – 800
 • Paliwo do kosy i kosiarki spalinowej, oprysk na chwasty – 800
 • Doposażenie OSP Chmielno (zakup mundurów bojowych – 1.000
 • Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki) -kontynuacja – 13.963,21

Sołectwo Włodzice Małe – 18.275,27 złotych

 • Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup krzeseł, stojaków pod głośniki, patelni) – 2.100
 • Utrzymanie czystości na terenie okalającym świetlicę wiejską (zakup paliwa do kosiarki, zakup środka chwastobójczego) – 550
 • Remont dróg gminnych na terenie sołectwa o nr 19, 21, 22, 56 (kontynuacja) – 15.625,27

Sołectwo Włodzice Wielkie – 25.043,89 złotych

 • Budowa placu zabaw na dz. nr 284/9 -kontynuacja – 14.000
 • Poprawa wizerunku dz. nr 284/9 poprzez wyrównanie terenu i nasadzenie roślin ozdobnych – 11.043,89

Sołectwo Zbylutów – 30.578,22 złotych

 • Zakup krzewów do posadzenia przy pomniku pamiątkowym 800-lecia Zbylutowa na działce gminnej w Zbylutowie – 500
 • Utrzymanie zieleni (dotyczy przystanku, pomnika i świetlicy wiejskiej) poprzez zakup roślin ozdobnych i ziemi – 700
 • Zakup paliwa do koszenia trawy, zakup żyłki – 400
 • Zakup kuchenki do kuchni w świetlicy wiejskiej – 3.000
 • Zakup i montaż wykładziny do kuchni w świetlicy wiejskiej – 3.000
 • Dofinansowanie do remontu szatni i toalet w świetlicy wiejskiej – 22.978,22

Sołectwo Żerkowice – 13 537,24 złotych

 • Zakup agregatu prądotwórczego na boisko w celu spotkań integracyjnych mieszkańców – 4.000
 • Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Pieczony Ziemniak, Mikołaj – 3.537,24
 • Zakup lamp oświetleniowych (przenośnych bądź solarnych) oraz przedłużaczy na boisko sportowe w celu spotkań integracyjnych mieszkańców – 1.000
 • Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Żerkowice – 4.000
 • Doposażenie OSP w Chmielnie (zakup mundurów bojowych) – 1.000

1 KOMENTARZ

 1. Każde sołectwo na paliwo do kosiarek przeznacza ok 400zl. Jedyne Rakowice z kwotą 1000zl. Średnio kosiarka zużywa 1litr paliwa na 5 ar. Ile jest tego trawnika w Rakowicach 10ha?
  Kosząc w sezonie od lutego do grudnia wychodzi 1 ha miesiac. Można to zweryfikować?

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here