Gmina Lwówek Śląski: Co w przyszłorocznym funduszu sołeckim?

7
1790

W budżecie na 2023 rok Gmina Lwówek Śląski zaplanowała wydanie nieco ponad 670 tysięcy złotych na zadania w sołectwach w ramach Funduszu Sołeckiego. Sprawdź, co i gdzie będzie robione.

 

 

Fundusz Sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Ilość pieniędzy dla sołectwa jest uzależniona od zamożności gminy. W ustawie o funduszu sołeckim zawarto wzór, za pomocą którego oblicza się wysokość środków przypadających na dane sołectwo. Jeżeli rada gminy uzna, że może przeznaczyć dla danego sołectwa więcej pieniędzy, może to zrobić. Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, a także na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Ze środków z Funduszu Sołeckiego mieszkańcy wsi mogą np. zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci, naprawić chodniki, zadbać o porządek we wsi (np. postawić kosze na śmieci), posadzić drzewa, krzewy, wyremontować wiatę przystankową, postawić lampy …

W projekcie budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2023 rok na wydatki związane z funduszem sołeckim zaplanowano kwotę 673.165,45 złotych.

Poniżej prezentujemy wykaz zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok wg wniosków sołectw zaczerpnięty z projektu budżetu:

 

 

Bielanka – 17.322,48 zł

 • Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej – 5.000,00 zł
 • Wykonanie projektu oświetlenia Bielanki – droga gminna nr 202 – 5.622,48 zł
 • Projekt i wykonanie przyłącza elektrycznego na boisku – 4.500,00 zł
 • Zakup materiałów do zagospodarowania boiska – 1.400,00 zł
 • Zakup farb do konserwacji elementów drewnianych na działce rekreacyjnej – 400,00 zł
 • Zakup paliwa do koszenia trawy – 400,00 zł

Brunów – 15.993,77 zł

 • Zagospodarowanie terenu przy Przystani Izerskiej (zakup budynku gospodarczego, łazienki modułowe z wyposażeniem, drzwi zewnętrzne do łazienek, zakup desek i łat do obudowy łazienek modułowych, zakup kostki, krawężników, tłucznia do zagospodarowania terenu wokół łazienek) – 15.493,77 zł
 • Paliwo do kosiarki – 500,00 zł

Chmielno – 29.280,90 zł

 • Doposażenie OSP Chmielno (zakup butli kompozytowych do aparatów powietrznych) – 1.000,00 zł
 • Przeznaczenie środków finansowych na przegląd placu zabaw w naszym sołectwie – 500,00 zł
 • Remont pomieszczeń przy świetlicy wiejskiej, użyczonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski – kontynuacja – 25.280,90 zł
 • Zakup lodówki do nowo wyremontowanego pomieszczenia przy świetlicy wiejskiej – 2.500,00 zł

Dębowy Gaj – 17.913,02 zł

 • Zakup i montaż 2 promienników na podczerwień do ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz demontaż obecnego pieca węglowego – 3.500,00 zł
 • Organizacja dni rekreacyjno-sportowych dla dzieci i integracja mieszkańców (nagrody w konkursach i quizach, festyny) – 1.113,02 zł
 • Zakup 32 krzeseł i 6 stołów do świetlicy wiejskiej – 7.000,00 zł
 • Zakup z montażem 3 drewnianych tablic informacyjnych o wym. 100×100 do rozlokowania na obszarze sołectwa – 5.500,00 zł
 • Zakup paliwa do kosiarek – 400,00 zł
 • Opłata za przegląd gwarancyjno- serwisowy zakupionych kosiarek spalinowych – 400,00 zł

 

 

Dłużec – 20.570,45 zł

 • Zakup materiałów budowlanych, urządzeń, konstrukcji gotowych itp. do remontu odwodnienia i podestu wejściowego do świetlicy oraz terenu przy świetlicy – 18.370,45 zł
 • Zakup stojaków na rowery, roślin, itp..na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – 1.000,00 zł
 • Zakup paliwa na utrzymanie terenów zielonych – 200,00 zł
 • Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców wsi (Mikołajki, Dzień Rodziny) – 1.000,00 zł

Dworek – 14 665,06 zł

 • Zakup i instalacja ogrzewania do Przystani Izerskiej 8.700,00 zł
 • Paliwo do kosiarki – 700,00 zł
 • Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie np..zakup kwiatów, krzewów, nawozu do trawy, narzędzi ogrodniczych, itp. – 300,00 zł
 • Zakup oleju, filtrów, żyłki do kosiarek – 250,00 zł
 • Utrzymanie, remonty, budowy nowych urządzeń na boisku wiejskim (farby, cement, gwoździe itp.) – 4.715,06 zł

Gaszów – 13.582,40 zł

 • Doposażenie OSP Chmielno (zakup butli kompozytowych do aparatów powietrznych) – 1.000,00 zł
 • Zakup kolumny głośnikowej i mikrofonu do świetlicy wiejskiej – 1.800,00 zł
 • Zakup kosiarki spalinowej – 3.000,00 zł
 • Zakup wykaszarki spalinowej – 2.000,00 zł
 • Zakup płyt betonowych do ułożenia ścieżki do altany i garażu – 1.100,00 zł
 • Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej – 1.400,00 zł
 • Pomnik z piaskowca z pamiątkową tablicą przy świetlicy wiejskiej – 3.000,00 zł
 • Integracja mieszkańców i szerzenie kultury (organizacja zawodów i konkursów z nagrodami dla dzieci i młodzieży) – 282,40 zł

Górczyca – 14.468,21 zł

 • Szafa chłodnicza do świetlicy wiejskiej – 5.000,00 zł
 • Tabliczki informacyjne z numerami domów – 5.468,21 zł
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej (taboret gazowy, garnek, obrusy, pokrowce, wazony, itp..) – 3.850,00 zł
 • Paliwo do kosiarki – 150,00 zł

 

 

Gradówek – 19.930,70 zł

 • Zakup paliwa do kosiarki – 500,00 zł
 • Naprawa kosiarki – 430,70 zł
 • Remont świetlicy wiejskiej w Gradówku (sala ze sceną i kuchnia) – 19.000,00 zł

Kotliska – 29.182,48 zł

 • Przegląd gwarancyjny traktorka do koszenia trawy – 700,00 zł
 • Zakup stojaków na worki z przykrywą dla sportowców (3 szt.) przy świetlicy wiejskiej – 1.000,00 zł
 • Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Kotliskach – 500,00 zł
 • Zakup gaśnicy do świetlicy wiejskiej w Kotliskach – 300,00 zł
 • Zakup materiałów budowlanych związanych z remontem budynku gospodarczego przeznaczonego na cele OSP w Kotliskach – 23.682,48 zł
 • Opłata za wywóz odpadów z świetlicy wiejskiej w Kotliskach – 500,00 zł
 • Zakup i montaż kamer w świetlicy wiejskiej w Kotliskach – 2.000,00 zł
 • Zakup paliwa do kosiarki i traktorka do koszenia trawy – 500,00 zł

Mojesz – 26.771,11 zł

 • Zakup i montaż lamp na boisku przy scenie – 2 000,00 zł
 • Koszenie terenów zielonych (paliwo) – 1 000,00 zł
 • Zakup lamp chodnikowych i montaż wg. projektu z 2022 przy działkach nr 185, 92/1, 66, 79/21 – 23.771,11 zł

Niwnice 49 211,60 zł

 • Doposażenie OSP Niwnice w deskę ortopedyczną oraz agregat prądotwórczy – 6 000,00 zł
 • Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niwnice (wykonanie projektu, zakup oraz montaż lamp ulicznych na odcinku drogi powiatowej 2515D od budynku nr 135 do Kopalni Nowy Ląd) – 43.211,60 zł

Nagórze – 11 958,42 zł

 • Zakup nowej tablicy ogłoszeniowej, zewnętrznej, zamykanej – 1.000,00 zł
 • Zakup oświetlenia do altanki – 3 lampy solarne led z czujnikami ruchu i zmierzchu oraz 1 lampy solarnej led z czujnikami ruchu i zmierzchu do oświetlenia tablicy ogłoszeniowej – 1.500,00 zł
 • Zakup drewnianego stołu z dwoma ławkami do altanki – 5.000,00 zł
 • Odeskowanie dwóch ścianek altanki wiejskiej, w tym: zakup desek sosnowych elewacyjnych 25 mm gr. – 20 m2, zakup słupków drewnianych sosnowych, impregnatu do drewna, pędzli, rękawic ochronnych, wkrętów do drewna, kątowników, kotw do słupka – 4.458,42 zł

 

 

Pieszków – 12.844,23 zł

 • Usługa koszenia w sezonie kwiecień – październik (na działce nr 106/2 w Pieszkowie – przy Przystani Izerskiej – 1.120,00 zł
 • Usługa koszenia w sezonie kwiecień – październik (na części działki nr 92 w Pieszkowie, okolica altany, stołów, huśtawki, miedzy drzewami – przy posesji nr 1) – 1.050,00 zł
 • Łóżka polowe składane (kanadyjki) – 2 szt. do Przystani Izerskiej – 700,00 zł
 • Zakup części materiałów do kontynuacji remontu poniemieckiej stodoły oraz wyposażenia (działka nr 106/2 przy Przystani Izerskiej) – 9.974,23 zł

Płóczki Dolne – 37.942,14 zł

 • Zakup impregnatu do domku drewnianego przy świetlicy wiejskiej – 1.000,00 zł
 • Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obręb Płóczki Dolne – 32.000,00 zł
 • Szerzenie kultury wiejskiej porzez organizację imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka itp..) – 4.000,00 zł
 • Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej – 442,14 zł
 • Zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo, olej, żyłka) do kosy spalinowej – 500,00 zł

Płóczki Górne – 36.564,22 zł

 • Projekt drogi nr 572 i 570 oraz 738 do płyt (znajdujących się na działkach gminnych) – 15.000,00 zł
 • Zakup aparatu powietrznego dla OSP Płóczki Górne – 7.000,00 zł
 • Zakup paliwa do kosiarki i traktorka – 1.000,00 zł
 • Zakup węża szybkiego natarcia z prądownicą dla OSP Płóczki Górne – 3.500,00 zł
 • Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, zawody sportowe, Mikołajki, organizacja warsztatów) – 3.064,22 zł
 • Zakup nagłośnienia na świetlicę wiejską – 5.000,00 zł
 • Zakup tłucznia na drogę znajdującą się na działce gminnej (do nr domu 36A) – 2.000,00 zł

Radłówka – 25.983,72 zł

 • Utrzymanie świetlicy wiejskiej – 1 000,00 zł
 • Plac zabaw dla dzieci (teren boiska) – 22.983,72 zł
 • Spotkania integracyjne mieszkańców – 2.000,00 zł

 

 

Rakowice Małe – 17.568,54 zł

 • Położenie masy bitumicznej na parking przy świetlicy wiejskiej – 15.000,00 zł
 • Pobudzenie aktywności mieszkańców (gry i zabawy) – 700,00 zł
 • Drobne naprawy przy placu zabaw – 500,00 zł
 • Zakup paliwa do kosiarki – 200,00 zł
 • Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej – 368,54 zł
 • Zakup kosy spalinowej – 800,00 zł

Rakowice Wielkie – 49.211,60 zł

 • Remont drogi gminnej (szutrowej) działka nr 300/34 w Rakowicach Wielkich – 20.000,00 zł
 • Realizacja projektu zakupienia i zamontowania 9 lamp oświetleniowych przy drogach szutrowych: droga nr 276 – 3 lampy, droga nr 364/1 – 3 lampy, droga nr 94 – 3 lampy w Rakowicach Wielkich – 21.311,60 zł
 • Organizacja imprez integracyjnych (sportowo-rekreacyjnych, edukacyjno-kulturalnych wpisanych w tradycje Rakowic Wielkich. Warsztaty plastyczne, wystawa rękodzieła, wystepy zespołów ludowych, nagrody, Mikołajki, Dzień Dziecka, oprawa plastyczna imprez, plakaty itp). – 5.000,00 zł
 • Zakup paliwa i oleju do kosiarek – 1.000,00 zł
 • Zakup dwóch kamer zewnętrznych i zamontowanie ich na budynku świetlicy w Rakowicach Wielkich – 1.500,00 zł
 • Zakup środków czystości do świetlicy w Rakowicach Wielkich – 400,00 zł

Skała – 16.042,98 zł

 • Doposażenie OSP Chmielno (zakup butli kompozytowych do aparatów powietrznych) – 1.000,00 zł
 • Kosze na odpady do pomieszczeń świetlicy wiejskiej – 700,00 zł
 • Materiały budowlane do wykończenia remontu pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej – 14.342,98 zł

Skorzynice – 25.590,00 zł

 • Zrobienie posadzki na górnym korytarzu i schodów w budynku świetlicy wiejskiej – 18.000,00 zł
 • Zrobienie i postawienie znaków z numerami domów – 2.000,00 zł
 • Wydatki na cele statutowe KGW Niebieskie Korale (zakup naczyń) – 1.000,00 zł
 • Zakup środków czystości na świetlicę wiejską – 200,00 zł
 • Zakup wieszaka stojącego do świetlicy wiejskiej – 500,00 zł
 • Przeznaczenie środków na OSP Zbylutów – 1.000,00 zł
 • Zakup paliwa do koszenia – 290,00 zł
 • Zakup węgla do świetlicy wiejskiej – 300,00 zł
 • Zorganizowanie imprezy integracyjnej Pożegnanie Lata – 1.300,00 zł
 • Zakup drzwi z ościeżnicą do pomieszczenia gospodarczego w budynku świetlicy wiejskiej – 1.000,00 zł

Sobota – 29.871,44 zł

 • Zakup traktorka do trawy – 14.000,00 zł
 • Ławki i stoły piwne przy świetlicy wiejskiej – 3 650,00 zł
 • Zakup siatki ogrodzeniowej celem wymiany przy remizie strażackiej – 2.000,00 zł
 • Dofinansowanie OSP Sobota (wkrętarka akumulatorowa, szlifierka kątowa akumulatorowa, piła szablasta akumulatorowa, szafka narzędziowa, itp.) – 5.500,00 zł
 • Zakup namiotu 3×6 (miejsce przechowywania- świetlica wiejska) – 2.000,00 zł
 • Wymiana i malowanie desek na placu zabaw (zakup materiałów) – 500,00 zł
 • Zakup paliwa i oleju do kosiarki – 700,00 zł
 • Organizacja imprez (festyn rodzinny, zakup upominków na Mikołajki, warsztaty świąteczne – zakup materiałów) – 1 521,44 zł

Ustronie – 19.586,22 zł

 • Doposażenie OSP Chmielno (zakup butli kompozytowych do aparatów powietrznych) – 1.000,00 zł
 • Paliwo do kosiarki – 1.200,00 zł
 • Zakup oleju napędowego do prac ziemnych przy zagospodarowaniu działki nr 353 i 354/4 w Ustroniu – 500,00 zł
 • Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Ustroniu – kontynuacja (działka nr 353 i 354/4) – 16.886,22 zł

 

 

Włodzice Małe – 22.637,34 zł

 • Zakup paliwa do kosiarki – 700,00 zł
 • Zakup środka chwastobójczego – 200,00 zł
 • Zakup tabliczek informacyjnych, drogowskazów z numerami domów – 1 737,34 zł
 • Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Włodzice Małe (przygotowanie projektu oświetlenia ulicznego w Włodzicach Małych – droga 2295D od nr budynku 11A do 7, droga 65/1 od nr budynku 24 do 28, droga 414 od nr budynku 51 do 57, droga 406/1 od nr budynku 58 do 60) – 20.000,00 zł

Włodzice Wielkie – 30.117,50 zł

 • Zakup pilarki ratowniczej z dodatkowym wyposażeniem dla OSP Włodzice Wielkie – 4.000,00 zł
 • Budowa oświetlenia we wsi Włodzice Wielkie (wykonanie oświetlenia na odcinku drogi uwzględnionej w projekcie oświetlenia drogowego z roku 2022) – 26.117,50 zł

Zbylutów – 38.434,26 zł

 • Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej w Zbylutowie – 20.000,00 zł
 • Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w pobliżu posiadłości o nr 82 – 1.500,00 zł
 • Zakup hełmów i uchwytów do latarek dla OSP Zbylutów – 3.000,00 zł
 • Zakup materiałów do położenia kostki brukowej na działce nr 1028/2 (działka rekreacyjna) w Zbylutowie – 3.000,00 zł
 • Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Zbylutowie – 5.550,00 zł
 • Zakup i utrzymanie zieleni (koszenie trawy, zakup paliwa, żyłki) – 1.500,00 zł
 • Zakup piecyka konwekcyjnego do kuchni w świetlicy wiejskiej – 3.884,26 zł

Żerkowice – 16.485,89

 • Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe (Organizacja Dnia Dziecka wraz z nagrodami i upominkami) – 3.035,89 zł
 • Budowa nowej świetlicy wiejskiej (wkład własny) – 12.000,00 zł
 • Doposażenie OSP Chmielno (zakup butli kompozytowych do aparatów powietrznych) – 1.000,00 zł
 • Zakup paliwa do kosiarki – 450,00 zł

7 KOMENTARZE

 1. Proponuję wreszcie zrobić remont tej okropnej szutrowej drogi w Dworku na której można koła urwać. I postawić tam z dwie latarnie, bo w całej wsi są może cztery. Przystań to nie jedyne miejsce w Dworku…

 2. Popieram XYZ.
  byłem ostatnio w Dworku przy okazji organizowanego rajdu samochodowego. Wszystko super tylko ta droga… Wymaga pilnej interwencji. Gmina powinna natychmiast się tym zająć!

  • Wiedzieli gdzie się budują i że może być tak, że na asfalt poczekają wiele lat. Widziały gały co brały. Bez przesady, żeby cała gmina zrzucała się na kilka domków których właściciele chcieli się wybudować na odludziu.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here