Echa kwietniowej sesji Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

5
1793
Michał Pater Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz
Michał Pater Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

Losy drogi Lubomierz – Radoniów, prezentacja klubu „Nie Ma Mocnych”, Festiwal Filmów Komediowych. To niektóre z tematów poruszanych podczas kwietniowej sesji, o czym informuje Michał Pater Przewodniczący Rady Miejskiej:

 

28 kwietnia 2022 roku odbyła się XLIX sesja Rady Miejskiej Gminy Lubomierz. Na początku posiedzenia radni uzupełnili porządek obrad o dodatkowy punkt na wniosek Stowarzyszenia Klubu Seniora „Nie Ma Mocnych” z Lubomierza.

Organizacja pozarządowa postanowiła przybliżyć radzie informację o swojej działalności. Prezes stowarzyszenia Pani Helena Dudek wygłosiła przemówienie na temat dotychczasowej działalności, organizowanych wyjazdach, trudach działań w czasie pandemii covid -19, a także planach na przyszłość. Jesteśmy pod wrażeniem bardzo aktywnej działalności stowarzyszenia w ciągu 5 lat jego działalności. Niewątpliwie organizacja pozarządowa zrzeszająca osoby o wspólnych zainteresowaniach, umożliwiająca wspólne wyjazdy do kin, teatrów, aktywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych w Gminie Lubomierz, współpracę z instytucjami kultury to ważny kapitał społeczny o dużym potencjale. Panie z klubu zaprezentowały radnym także bardzo obszerną kronikę z dokumentacją fotograficzną i opisem dotychczasowych działań.

Jednym z punktów obrad było sprawozdanie z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomierzu w roku 2021. Radni zapoznali się z informacją w zakresie charakterystyki świadczeniobiorców MGOPS, udzielanych świadczeniach, przyznawanych zasiłkach, realizowanych programach wieloletnich jak „Posiłek w szkole i w domu”. Ponadto przedstawiono informację w zakresie świadczeń niepieniężnych tj. pracy socjalnej i usług opiekuńczych. MGOPS w Lubomierzu realizował także zadania w zakresie świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych, asystenturze rodziny. W poprzednim roku MGOPS w Lubomierzu zrealizował szereg zadań w związku z wystąpieniem zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej tj. nadmiernych opadów atmosferycznych, podtopień i powodzi, które wystąpiły w dniach 14-15 i 17 lipca 2022 roku na terenie Gminy Lubomierz.

Na posiedzenie została także przygotowana informacja Lubomierskiego Centrum Kultury na temat przygotowań do XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu. W dużym skrócie: „Jubileuszowy XXV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu” odbędzie się w dniach od 5 do 7 sierpnia. Przygotowania do XXV OFFK zostały rozpoczęte już w ubiegłym roku. Aktualnie jednostka pracuje nad wyłonieniem firmy, która zajmie się techniczną obsługą imprezy tj. wynajmem sceny z pełną techniką oraz przygotowaniem programu wydarzenia, prowadzone są negocjacje i ustalenia dotyczące zabezpieczania technicznego, trwają prace nad przygotowaniem programu wydarzenia, prowadzimy negocjacje i ustalenia z artystami.
Oprócz sceny głównej, na której odbędą się koncerty zespołów gwiazd i artystów planujemy szereg wydarzeń towarzyszących ulokowanych na terenie miasta. Wspólnie z Centrum Technologii Audiowizualnych CęTA we Wrocławiu LCK planuje również wydarzenie pod nazwą „Lubimy Polskie Komedie”, które będzie formą rozszerzenia formuły OFFK. Będzie to cykl spotkań plenerowych z najlepszymi filmami dekady, prezentowanymi na ekranie LED, na rynku miasta Lubomierz.

Ważnym punktem posiedzenia była także informacja przygotowana przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych IZERY dotycząca systemu pobierania opłat za wodę. Radni otrzymali szczegółową informację na temat systemu uregulowanego w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz.U.2020.0.2028 rozdział 5.

W trakcie sesji omówiono także inwestycje realizowane aktualnie w Gminie Lubomierz. Do najważniejszych należy niewątpliwie trwająca modernizacja energetyczną budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu. Ponadto realizowana jest termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu. Omówiono także nadchodzące inwestycje w tym modernizacje infrastruktury drogowej, wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej i oświetleniowa. W ramach zadania Gmina chciała dokonać przebudowy ulic Majowej z zapleczem, Stogryna i Edukacji Narodowej wraz z infrastrukturą drogową a także przebudowy sieci wodno- kanalizacyjnej, budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy chodników i modernizacji oświetlenia ulicznego, a także przebudowę drogi gminnej łączącej dwie miejscowości Wojciechów i Popielówek.

Na posiedzeniu dokonano także ważnego głosowania w sprawie zmian budżetu Gminy Lubomierz na 2022 rok. Planowane zmiany dotyczyły remontu drogi powiatowej pomiędzy Radoniowem a Lubomierzem. Redakcja lwowecki.info w artykule https://lwowecki.info/czy-uda-sie-wyremontowac-droge-lubomierz-radoniow/ informowała czytelników o trudnościach, jakie Powiat Lwówecki napotkał próbując zrealizować remont tej drogi. Kwoty zaproponowane przez potencjalnych wykonawców stających do przetargu przewyższały wysokość kosztów zaplanowanych przez inwestora, czyli Powiat Lwówecki. Mamy świadomość, że omawiany odcinek drogi powiatowej nr 2511D Lubomierz – Radoniów jest aktualnie jednym z najbardziej wymagających remontu, co nie oznacza, że wszystkie pozostałe odcinki dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Lubomierz mogą zadowolić użytkowników. Jednocześnie mamy na uwadze fakt, że ruch na tej drodze jest bardzo duży. W związku z zaistniałą sytuacją Rada Miejska Gminy Lubomierz przyjęła projekt uchwały zmian budżetu na 2022 rok zakładający przekazanie pomocy finansowej Powiatowi Lwóweckiemu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 2511D Lubomierz – Radoniów o dł. 4,088 km” w kwocie 870.203,00 zł.

Mamy wielką nadzieję, że ta pomoc pozwoli zrealizować inwestycję i w niedługim czasie w stronę Radoniowa mieszkańcy będą podróżować komfortowo i bezpiecznie.

Michał Pater Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Lubomierz

5 KOMENTARZE

    • A co z radnym powiatowym, widać, że pandemia i zdalne sesje “rozpuściły niektórych”. Kierownik Mopsu zaś niczego nie wyjaśniał bo stwierdził, że wszystko jest na piśmie, które dostali a, że pewnie nikt tego nie czytał więc nie było pytań‍♂️. O reszcie dyrektorów już nie wspomnę…… wielkie pustki. ‍♂️Bardzo ambitne obecne i planowane inwestycje, oby nie zabrakło kasy na wszystko i się udały.

      • 1. Cyt. “Jednym z punktów obrad było sprawozdanie z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomierzu w roku 2021. Radni zapoznali się z informacją”… Nie ma mowy o kierowniku. 2. Pytanie było i zostało wyjaśnione. 3. Przygotowane informacje są omawiane na tydzień przed sesją na osobnych posiedzeniach. 4. Zapewniam że ktoś jednak to czytał.

    • Drogę łatają ,a ma być robiona, tak jest od dawna nie ich pieniądze, można rozdawać ,a to co wyżej piszą to nic nie jest zrobione ,to już piszą i piszą po raz kolejny co będzie zrobione i co oni nie zrobią a my mamy im bić brawa.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here