Dokładnie 24 lipca 1919 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o Policji Państwowej. W ustawie zapisano, że Policja jest państwową organizacją służby bezpieczeństwa oraz organem wykonawczym władz państwowych i samorządowych i ma za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Formacja stała się symbolem wolnej Polski, która wróciła na mapy Europy i świata po 123 latach zaborów.

Historia Polskiej Policji nie jest usłana różami i ściśle wiąże się z trudną historią naszego kraju. Pod koniec okresu II Rzeczpospolitej w Policji było zatrudnionych około 30 tys. policjantów. Szacuje się, że w czasie kampanii wrześniowej zginęło prawie 2 tys. funkcjonariuszy. Około 12 tys. znalazło się w sowieckiej niewoli. 5 marca 1940 roku Stalin, Beria i Mołotow podpisali rozkaz zabicia polskich jeńców, w tym 6 tys. policjantów w Miednoje, gdzie dziś znajduje się największy na świecie policyjny cmentarz. W styczniu i kwietniu 1940 roku na Syberię i do Kazachstanu NKWD zesłało wiele policyjnych rodzin. Tylko nieliczni po latach wrócili do Polski.

Po II wojnie światowej, w okresie PRL, w kraju nastąpiły istotne zmiany ustrojowe i społeczne. W 1944 roku na wzór radziecki do życia powołano Milicję Obywatelską, która przetrwała aż do 1989 roku, kiedy to po przeprowadzonych w Polsce pierwszych częściowo wolnych wyborach przystąpiono do prac nad zmianami w formacjach mundurowych. Na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku Milicję Obywatelską zastąpiła Polska Policja: Tworzy się Policję, jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Był to powrót do korzeni formacji z okresu międzywojennego.

Ćwierć wieku demokracji to walka z przestępczością zorganizowaną, narkobiznesem i bandytami. Mimo unowocześnienia Policji, wyposażenia w najnowsze zdobycze techniki, to nadal człowiek jest tu najważniejszy i to on, zwykły policjant jest zawsze na pierwszej linii frontu. Wolność i bezpieczeństwo zostało okupione krwią nie jednego policjanta, nie jeden oddał życie. Niemniej jak powtarzają nam mundurowi dla większości z nich służba w policji to coś więcej niż praca, to powołanie.

W tym roku świętujemy 100. rocznicę powstania policji. Z tej okazji w całym kraju odbywają się uroczystości, konferencje i liczne konkursy przypominające dzieje formacji oraz pokazujące jak policja zmieniła się przez te sto lat. Jest to okazja do wspomnień, refleksji i planów na kolejne lata.

Dziś, to jest 16 lipca 2019 roku rocznicę świętowali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim. Oficjalne uroczystości odbyły się w stylowych wnętrzach Pałacu w Brunowie.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele politycy, samorządów, szkół, firm oraz innych instytucji i służb. Zaproszonych gości oraz policjantów, pracowników policji i emerytów powitał Komendant Powiatowy Policji w Lwówku Śląskim insp. Robert Miras. W krótkim przemówieniu szef lwóweckiej policji wspominał historię, mówił o pamięci policjantów, którzy odeszli oraz o wyzwaniach, jakie stoją przed policjantami. Szef lwóweckiej policji złożył także wszystkim swoim podwładnym najserdeczniejsze życzenia – W tym szczególnym dniu chciałbym wszystkim policjantom podziękować za ich ofiarność i ciężką pracę. Życzę Wam samych sukcesów w życiu prywatnym i pracy zawodowej. Wytrwałości i powodzenia w codziennej walce o bezpieczeństwo publiczne. Niech ta trudna i odpowiedzialna służba będzie dla Was źródłem satysfakcji i zadowolenia. Zawsze jednak pamiętajmy, że przede wszystkim służymy drugiemu człowiekowi. – mówił Komendant KPP w Lwówku Śląskim inspektor Robert Mirasa, który podziękował także pracownikom cywilnym policji oraz za wyrozumiałość i wsparcie rodzinom policjantów. 

Obchody Święta Policji były okazją do wręczenia, przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinspektora Tomasza Trawińskiego oraz Komendanta KPP w Lwówku Śląskim inspektora Roberta Mirasa odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne, ale również do wręczenia wyróżnień i podziękowań.

Decyzją Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbiety Witek brązowymi odznakami „Zasłużony Policjant” wyróżniono dwóch funkcjonariuszy:
– sierż. Aleksandrę Żołopę
– sierż. Emila Lenik

Rozkazami personalnymi Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu mianował:

na stopień nadkomisarza: – komisarza Marka Zabiegałę

na stopień aspiranta sztabowego:
– starszego aspiranta Zbigniewa Jaskułę
– starszego aspiranta Krzysztofa Skorzeńca
– starszego aspiranta Anetę Gelletę
– starszego aspiranta Mateusza Wereckiego

na stopień starszego aspiranta: – aspiranta Piotra Musiarza

na stopień aspiranta:
– młodszego aspiranta Łukasza Piórka
– młodszego aspiranta Jacka Zbroję
– młodszego aspiranta Marcina Szuleckiego
– młodszego aspiranta Pawła Jaworskiego
– młodszego aspiranta Łukasza Mrozika
– młodszego aspiranta Marcina Malicha
– młodszego aspiranta Remigiusza Mirek

na stopień młodszego aspiranta:
– sierżanta sztabowego Marcina Wypycha
– sierżanta sztabowego Aleksandrę Grzelczyk
– sierżanta sztabowego Łukasza Ptasiuk

na stopień sierżanta sztabowego:
– starszy sierżant Paweł Łęcki
– starszy sierżant Łukasz Gwara
– starszy sierżant Agata Spretke

na stopień starszego sierżanta:
– sierżant Krzysztof Urban
– sierżant Bartosz Gałucha
– sierżant Paweł Kaczorowski

na stopień sierżanta: – starszy posterunkowy Adam Wrobel

Rozkazem personalnym Komendant Powiatowy Policji w Lwówku Śląskim na stopnień starszego posterunkowego mianował 5 funkcjonariuszy. Akty mianowania otrzymali:

– posterunkowy Michał Hajdul
– posterunkowy Paweł Żołopa
– posterunkowy Andrzej Uss
– posterunkowy Michał Dominik
– posterunkowy Marcin Kostrzycki

Tradycją Święta Policji jest to, że władze samorządowe wyróżniają policjantów i pracowników policji fundując sprzęt ułatwiający pracę lub nagrody za szczególne zaangażowanie w służbie. Władze samorządowe przekazują również środki finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe służby, zakup paliwa i sprzętu techniki policyjnej, co ma bezpośredni wpływ na poprawę warunków służby oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w miastach i sołectwach powiatu lwóweckiego. Również w tym roku z okazji dzisiejszego Święta Policji – Starosta oraz włodarze miast i gmin powiatu lwóweckiego ufundowali wyróżnienia.

Starosta Powiatu Lwóweckiego pan Daniel Koko wyróżnił nagrodą zaś Komendant Powiatowy Policji w Lwówku Śląskim insp. Robert Miras listem gratulacyjnym, za długoletnią pracę oraz wkład w działalności Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim odchodzącą na emeryturę panią Liliannę Różycką. Pani Różycka przez ponad 20 lat pracowała w Komendzie Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim, wiele lat na stanowisku głównej księgowej.

Burmistrz Lwówka Śląskiego pani Mariola Szczęsna wyróżniła nagrodami aspiranta sztabowego Krzysztofa Skorzeńca i młodszego aspiranta Aleksandrę Grzelczyk

Burmistrz Gryfowa Śląskiego pan Olgierd Poniźnik wyróżnił nagrodami sierż. Aleksandrę Żołopę i starszego posterunkowego Michała Hajdul

Zastępca Burmistrza Lubomierza pan Adam Skrzydłowski wyróżnił nagrodami aspiranta Pawła Jaworskiego i starszego sierżanta Łukasza Gwarę

Burmistrz Mirska pan Andrzej Jasiński wyróżnił nagrodą młodszego aspiranta Adama Kobyłkę

Burmistrz Wlenia pan Artur Zych wyróżnił nagrodami asp.szt. Anetę Gelletę i młodszego aspiranta Dariusza Bielawskiego

Wszystkim odznaczonym, mianowanym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Życzenia i gratulacje lwóweckim policjantom złożyli także Senator Rafał Ślusarz, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Tomasz Trawiński oraz w imieniu samorządowców burmistrz Olgierd Poniźnik.

Bezpieczeństwo jest jak tlen. Nie widzimy go, ale bez niego się dusimy. – mówił Senator RP, który wyjaśnił, iż bezpieczeństwo zawdzięczamy ludziom w mundurach i to im Rafał Ślusarz złożył serdeczne podziękowania – Dziękuję Państwu w imieniu swoim, w imieniu rodzin polskich, w imieniu Polaków, w imieniu najjaśniejszej Rzeczpospolitej.

Sami Państwo przyznacie, że chyba nie ma nic piękniejszego w naszym zawodzie jak uśmiech, wdzięczność i słowa podziękowania od osób, którym pomogliśmy. – mówił Komendant Wojewódzki Policji – Życzę Wam w dniu naszego święta dużo szczęścia, bo ono w naszej formacji jest bardzo potrzebna. Życzę Wam właśnie tego abyście na swojej drodze spotykali jak najwięcej ludzi, którzy będą się do Was uśmiechać, będą Wam dziękować. Abyście spełniali swoje marzenia te zawodowe, ale też i te pozazawodowe. – życzył lwóweckim policjantom nadinspektor Tomasz Trawiński

Służba i praca w Policji jest ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem, ale jest też oddaniem, jest też odwagą a w szczególnie w tych momentach, kiedy trzeba narażać własne życie i zdrowie. Dlatego chciałbym w imieniu władz samorządowych poszczególnych miast i gmin a także w imieniu pana Starosty Powiatu Lwóweckiego i pani Przewodniczącej Rady Powiatu Lwóweckiego serdecznie i gorąco podziękować Państwu za tą codzienną pracę, za Wasz trud, zaangażowanie przyczyniające się do wzrostu bezpieczeństwa w całym naszym powiecie. – mówił Burmistrz Gryfowa Śląskiego, który podziękował także policjantom za ich poza policyjną pracę na rzecz mieszkańców naszego powiatu.

Z okazji Święta Policji wszystkim Policjantkom, Policjantom i Pracownikom Policji redakcja Lwówecki.info składa najserdeczniejsze życzenia osobistej i zawodowej pomyślności. Życzymy samych sukcesów w służbie, zdrowia, optymizmu oraz szczęścia i wszelkiej pomyślności.

8 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here