Dyżury aptek na terenie powiatu lwóweckiego w 2020 roku

0
6988
Lwówecki.info

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych ustala rada powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.

 

zobacz: Dyżury aptek na terenie powiatu lwóweckiego w 2021 roku

Projekt rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lwóweckiego na 2020 rok został przekazany do zaopiniowania: Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz, Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk, Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń oraz Dolnośląskiej izbie Aptekarskiej. Opinie nadesłali wszyscy przedstawiciele samorządów gminnych z terenu powiatu Lwóweckiego, którzy nie wnieśli zastrzeżeń do projektu rozkładu godzin pracy aptek na 2020 rok. Dolnośląska Izba Aptekarska (DIA) we Wrocławiu nie postawiła zastrzeżeń do projektu rozkładu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Lwóweckiego w 2020 roku pod warunkiem zabezpieczenia przez właścicieli aptek stałej obecności personelu fachowego w trakcie godzin czynności.

Projekt został przyjęty przez radnych podczas listopadowej sesji i dostępny on jest tutaj. Poniżej „Rozkład dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lwóweckiego w 2020 roku

1 styczeń – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
2 styczeń – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
3 styczeń – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
4 styczeń – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
5 styczeń – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
6 styczeń – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
7 styczeń – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
8 styczeń – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
9 styczeń – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
10 styczeń – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
11 styczeń – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
12 styczeń – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
13 styczeń – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
14 styczeń – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
15 styczeń – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
16 styczeń – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
17 styczeń – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
18 styczeń – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
19 styczeń – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
20 styczeń – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
21 styczeń – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
22 styczeń – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
23 styczeń – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
24 styczeń – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
25 styczeń – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
26 styczeń – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
27 styczeń – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
28 styczeń – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
29 styczeń – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
30 styczeń – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
31 styczeń – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36

1 luty – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
2 luty – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
3 luty – Apteka pod Słońcem – Mirsk, ul. Kpt. St. Betleja 24
4 luty – Apteka pod Słońcem – Mirsk, ul. Kpt. St. Betleja 24
5 luty – Apteka pod Słońcem – Mirsk, ul. Kpt. St. Betleja 24
6 luty – Apteka pod Słońcem – Mirsk, ul. Kpt. St. Betleja 24
7 luty – Apteka pod Słońcem – Mirsk, ul. Kpt. St. Betleja 24
8 luty – Apteka pod Słońcem – Mirsk, ul. Kpt. St. Betleja 24
9 luty – Apteka pod Słońcem – Mirsk, ul. Kpt. St. Betleja 24
10 luty – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
11 luty – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
12 luty – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
13 luty – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
14 luty – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
15 luty – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
16 luty – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
17 luty – Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 19 c
18 luty – Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 19 c
19 luty – Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 19 c
20 luty – Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 19 c
21 luty – Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 19 c
22 luty – Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 19 c
23 luty – Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 19 c
24 luty – Apteka Busola – Gryfów Śląski, ul. Akacjowa 1
25 luty – Apteka Busola – Gryfów Śląski, ul. Akacjowa 1
26 luty – Apteka Busola – Gryfów Śląski, ul. Akacjowa 1
27 luty – Apteka Busola – Gryfów Śląski, ul. Akacjowa 1
28 luty – Apteka Busola – Gryfów Śląski, ul. Akacjowa 1
29 luty – Apteka Busola – Gryfów Śląski, ul. Akacjowa 1

1 marzec – Apteka Busola – Gryfów Śląski, ul. Akacjowa 1
2 marzec – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
3 marzec – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
4 marzec – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
5 marzec – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
6 marzec – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
7 marzec – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
8 marzec – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
9 marzec – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
10 marzec – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
11 marzec – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
12 marzec – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
13 marzec – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
14 marzec – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
15 marzec – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
16 marzec – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
17 marzec – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
18 marzec – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
19 marzec – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
20 marzec – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
21 marzec – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
22 marzec – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski Pl. Wolności 19
23 marzec – Apteka Pod Białym Krukiem – Lwówek Śląski, ul. Słowackiego 1
24 marzec – Apteka Pod Białym Krukiem – Lwówek Śląski, ul. Słowackiego 1
25 marzec – Apteka Pod Białym Krukiem – Lwówek Śląski, ul. Słowackiego 1
26 marzec – Apteka Pod Białym Krukiem – Lwówek Śląski, ul. Słowackiego 1
27 marzec – Apteka Pod Białym Krukiem – Lwówek Śląski, ul. Słowackiego 1
28 marzec – Apteka Pod Białym Krukiem – Lwówek Śląski, ul. Słowackiego 1
29 marzec – Apteka Pod Białym Krukiem – Lwówek Śląski, ul. Słowackiego 1
30 marzec – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
31 marzec – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3

1 kwiecień – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
2 kwiecień – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
3 kwiecień – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
4 kwiecień – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
5 kwiecień – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
6 kwiecień – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
7 kwiecień – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
8 kwiecień – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
9 kwiecień – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
10 kwiecień – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
11 kwiecień – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
12 kwiecień – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
13 kwiecień – Apteka pod Słońcem – Mirsk, ul. Kpt. St. Betleja 24
14 kwiecień – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
15 kwiecień – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
16 kwiecień – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
17 kwiecień – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
18 kwiecień – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
19 kwiecień – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
20 kwiecień – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
21 kwiecień – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
22 kwiecień – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
23 kwiecień – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
24 kwiecień – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
25 kwiecień – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
26 kwiecień – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
27 kwiecień – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
28 kwiecień – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
29 kwiecień – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
30 kwiecień – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24

1 maj – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
2 maj – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
3 maj – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
4 maj – Apteka Przyjazna – Lubomierz ul. Gryfiogórska 6
5 maj – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
6 maj – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
7 maj – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
8 maj – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
9 maj – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
10 maj – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
11 maj – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
12 maj – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
13 maj – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
14 maj – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
15 maj – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
16 maj – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
17 maj – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
18 maj – Apteka pod Słońcem – Mirsk, ul. Kpt. St. Betleja 24
19 maj – Apteka pod Słońcem – Mirsk, ul. Kpt. St. Betleja 24
20 maj – Apteka pod Słońcem – Mirsk, ul. Kpt. St. Betleja 24
21 maj – Apteka pod Słońcem – Mirsk, ul. Kpt. St. Betleja 24
22 maj – Apteka pod Słońcem – Mirsk, ul. Kpt. St. Betleja 24
23 maj – Apteka pod Słońcem – Mirsk, ul. Kpt. St. Betleja 24
24 maj – Apteka pod Słońcem – Mirsk, ul. Kpt. St. Betleja 24
25 maj – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
26 maj – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
27 maj – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
28 maj – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
29 maj – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
30 maj – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
31 maj – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1

1 czerwiec – Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 19 c
2 czerwiec – Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 19 c
3 czerwiec – Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 19 c
4 czerwiec – Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 19 c
5 czerwiec – Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 19 c
6 czerwiec – Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 19 c
7 czerwiec – Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 19 c
8 czerwiec – Apteka Busola – Gryfów Śląski, ul. Akacjowa 1
9 czerwiec – Apteka Busola – Gryfów Śląski, ul. Akacjowa 1
10 czerwiec – Apteka Busola – Gryfów Śląski, ul. Akacjowa 1
11 czerwiec – Apteka Busola – Gryfów Śląski, ul. Akacjowa 1
12 czerwiec – Apteka Busola – Gryfów Śląski, ul. Akacjowa 1
13 czerwiec – Apteka Busola – Gryfów Śląski, ul. Akacjowa 1
14 czerwiec – Apteka Busola – Gryfów Śląski, ul. Akacjowa 1
15 czerwiec – Apteka Remedium’ – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
16 czerwiec – Apteka Remedium’ – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
17 czerwiec – Apteka Remedium’ – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
18 czerwiec – Apteka Remedium’ – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
19 czerwiec – Apteka Remedium’ – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
20 czerwiec – Apteka Remedium’ – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
21 czerwiec – Apteka Remedium’ – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
22 czerwiec – Apteka pod św. Nepomucenem’ – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
23 czerwiec – Apteka pod św. Nepomucenem’ – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
24 czerwiec – Apteka pod św. Nepomucenem’ – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
25 czerwiec – Apteka pod św. Nepomucenem’ – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
26 czerwiec – Apteka pod św. Nepomucenem’ – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
27 czerwiec – Apteka pod św. Nepomucenem’ – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
28 czerwiec – Apteka pod św. Nepomucenem’ – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
29 czerwiec – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
30 czerwiec – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19

1 lipiec – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
2 lipiec – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
3 lipiec – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
4 lipiec – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
5 lipiec – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
6 lipiec – Apteka Pod Białym Krukiem – Lwówek Śląski, ul. Słowackiego 1
7 lipiec – Apteka Pod Białym Krukiem – Lwówek Śląski, ul. Słowackiego 1
8 lipiec – Apteka Pod Białym Krukiem – Lwówek Śląski, ul. Słowackiego 1
9 lipiec – Apteka Pod Białym Krukiem – Lwówek Śląski, ul. Słowackiego 1
10 lipiec – Apteka Pod Białym Krukiem – Lwówek Śląski, ul. Słowackiego 1
11 lipiec – Apteka Pod Białym Krukiem – Lwówek Śląski, ul. Słowackiego 1
12 lipiec – Apteka Pod Białym Krukiem – Lwówek Śląski, ul. Słowackiego 1
13 lipiec – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
14 lipiec – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
15 lipiec – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
16 lipiec – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
17 lipiec – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
18 lipiec – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
19 lipiec – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
20 lipiec – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
21 lipiec – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
22 lipiec – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
23 lipiec – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
24 lipiec – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
25 lipiec – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
26 lipiec – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
27 lipiec – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
28 lipiec – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
29 lipiec – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
30 lipiec – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
31 lipiec – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23

1 sierpień – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
2 sierpień – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
3 sierpień – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
4 sierpień – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
5 sierpień – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
6 sierpień – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
7 sierpień – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
8 sierpień – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
9 sierpień – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
10 sierpień – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
11 sierpień – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
12 sierpień – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
13 sierpień – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
14 sierpień – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
15 sierpień – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
16 sierpień – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
17 sierpień – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
18 sierpień – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
19 sierpień – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
20 sierpień – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
21 sierpień – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
22 sierpień – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
23 sierpień – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
24 sierpień – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
25 sierpień – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
26 sierpień – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
27 sierpień – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
28 sierpień – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
29 sierpień – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
30 sierpień – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
31 sierpień – Apteka pod Słońcem – Mirsk, ul. Kpt. St. Betleja 24

1 wrzesień – Apteka pod Słońcem – Mirsk, ul. Kpt. St. Betleja 24
2 wrzesień – Apteka pod Słońcem – Mirsk, ul. Kpt. St. Betleja 24
3 wrzesień – Apteka pod Słońcem – Mirsk, ul. Kpt. St. Betleja 24
4 wrzesień – Apteka pod Słońcem – Mirsk, ul. Kpt. St. Betleja 24
5 wrzesień – Apteka pod Słońcem – Mirsk, ul. Kpt. St. Betleja 24
6 wrzesień – Apteka pod Słońcem – Mirsk, ul. Kpt. St. Betleja 24
7 wrzesień – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
8 wrzesień – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
9 wrzesień – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
10 wrzesień – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
11 wrzesień – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
12 wrzesień – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
13 wrzesień – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
14 wrzesień – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
15 wrzesień – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
16 wrzesień – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
17 wrzesień – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
18 wrzesień – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
19 wrzesień – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
20 wrzesień – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
21 wrzesień – Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 19 c
22 wrzesień – Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 19 c
23 wrzesień – Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 19 c
24 wrzesień – Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 19 c
25 wrzesień – Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 19 c
26 wrzesień – Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 19 c
27 wrzesień – Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 19 c
28 wrzesień – Apteka Busola – Gryfów Śląski, ul. Akacjowa 1
29 wrzesień – Apteka Busola – Gryfów Śląski, ul. Akacjowa 1
30 wrzesień – Apteka Busola – Gryfów Śląski, ul. Akacjowa 1

1 październik – Apteka Busola – Gryfów Śląski, ul. Akacjowa 1
2 październik – Apteka Busola – Gryfów Śląski, ul. Akacjowa 1
3 październik – Apteka Busola – Gryfów Śląski, ul. Akacjowa 1
4 październik – Apteka Busola – Gryfów Śląski, ul. Akacjowa 1
5 październik – Apteka Remedium’ – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
6 październik – Apteka Remedium’ – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
7 październik – Apteka Remedium’ – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
8 październik – Apteka Remedium’ – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
9 październik – Apteka Remedium’ – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
10 październik – Apteka Remedium’ – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
11 październik – Apteka Remedium’ – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
12 październik – Apteka pod św. Nepomucenem’ – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
13 październik – Apteka pod św. Nepomucenem’ – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
14 październik – Apteka pod św. Nepomucenem’ – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
15 październik – Apteka pod św. Nepomucenem’ – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
16 październik – Apteka pod św. Nepomucenem’ – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
17 październik – Apteka pod św. Nepomucenem’ – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
18 październik – Apteka pod św. Nepomucenem’ – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
19 październik – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
20 październik – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
21 październik – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
22 październik – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
23 październik – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
24 październik – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
25 październik – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
26 październik – Apteka Pod Białym Krukiem – Lwówek Śląski, ul. Słowackiego 1
27 październik – Apteka Pod Białym Krukiem – Lwówek Śląski, ul. Słowackiego 1
28 październik – Apteka Pod Białym Krukiem – Lwówek Śląski, ul. Słowackiego 1
29 październik – Apteka Pod Białym Krukiem – Lwówek Śląski, ul. Słowackiego 1
30 październik – Apteka Pod Białym Krukiem – Lwówek Śląski, ul. Słowackiego 1
31 październik – Apteka Pod Białym Krukiem – Lwówek Śląski, ul. Słowackiego 1

1 listopad – Apteka Pod Białym Krukiem – Lwówek Śląski, ul. Słowackiego 1
2 listopad – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
3 listopad – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
4 listopad – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
5 listopad – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
6 listopad – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
7 listopad – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
8 listopad – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
9 listopad – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
10 listopad – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
11 listopad – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
12 listopad – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
13 listopad – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
14 listopad – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
15 listopad – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
16 listopad – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
17 listopad – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
18 listopad – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
19 listopad – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
20 listopad – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
21 listopad – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
22 listopad – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
23 listopad – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
24 listopad – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
25 listopad – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
26 listopad – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
27 listopad – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
28 listopad – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
29 listopad – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
30 listopad – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24

1 grudzień – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
2 grudzień – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
3 grudzień – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
4 grudzień – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
5 grudzień – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
6 grudzień – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
7 grudzień – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
8 grudzień – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
9 grudzień – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
10 grudzień – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
11 grudzień – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
12 grudzień – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
13 grudzień – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
14 grudzień – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
15 grudzień – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
16 grudzień – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
17 grudzień – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
18 grudzień – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
19 grudzień – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
20 grudzień – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
21 grudzień – Apteka pod Słońcem – Mirsk, ul. Kpt. St. Betleja 24
22 grudzień – Apteka pod Słońcem – Mirsk, ul. Kpt. St. Betleja 24
23 grudzień – Apteka pod Słońcem – Mirsk, ul. Kpt. St. Betleja 24
24 grudzień – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
25 grudzień – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
26 grudzień – Apteka pod św. Nepomucenem’ – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
27 grudzień – Apteka pod Słońcem – Mirsk, ul. Kpt. St. Betleja 24
28 grudzień – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
29 grudzień – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
30 grudzień – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
31 grudzień – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5

dyżur tygodniowy od poniedziałku 8.00 – do następnego poniedziałku 8.00
Wielkanoc – od niedzieli 8.00 – do poniedziałku 8.00 od poniedziałku 8.00 – do wtorku 8.00
Boże Narodzenie od wigilii 8.00 – do 1. dnia świąt 8.00
od 1. dnia świąt 8.00 – do 2. dnia świąt 8.00
od 2. dnia świąt 8.00 – do 1. dnia po świętach 8.00

Godziny pracy aptek z terenu Powiatu Lwóweckiego w 2020 roku (poza dniami, w których wyznaczona apteka pełni dyżur)

Powiat Lwówecki

-/ red / Powiat Lwówecki /-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here