Dla kogo środki na ochronę zabytków w II naborze?

4
729
Ratusz w Lwówku Śląskim fot. Lwówecki.info

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki drugiego naboru w programie „Ochrona zabytków”. Refundację kosztów prac zrealizowanych w latach 2020 – 2022 otrzymają 34 podmioty.

 

 

MKiDN opublikowało wyniki drugiego naboru w programie „Ochrona zabytków”, w którym m.in. jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na rewitalizację zabytkowych obiektów. Zadania objęte refundacją musiały być zrealizowane w okresie do trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku.

„Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.” – wskazuje w ogłoszeniu MKiDN.

Podmioty, których wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt, mogą złożyć odwołania. Te należy składać za pośrednictwem systemu EBOI w terminie do 23 lipca 2023 r.

 

 

Na liście MKiDN z dofinansowaniem znalazły się m.in. zabytki z naszego regionu:

AMW Rewita Sp. z o.o. – Zamek Czocha w Suchej, w gminie Leśna – zamek Czocha (I poł. XIII w.): remont konstrukcji drewnianej chodników strzeleckich wraz z wymianą pokrycia dachów murów obronnych dziedzińca wewnętrznego Zamku – 32.604,00 zł.

AMW Rewita Sp. z o.o. – Zamek Czocha w Suchej, w gminie Leśna – zamek Czocha (I poł. XIII w.): zabezpieczenia siatką przeciwgruzową wieży oraz renowacji 3 szt. drzwi w zamku – 40.000,00 zł.

 

 

Dofinansowania z podmiotów z naszego regionu nie otrzymały:

Parafia Prawosławna pw. Św. Archanioła Michała w Pielgrzymce – Pielgrzymka, cerkiew prawosławna pw. św. Archanioła Michała (1886 r.): konserwacja ołtarza głównego (Prestoł). Parafia ma możliwość złożenia odwołania.

Gmina i Miasto Lwówek Śląski – Lwówek Śląski, ratusz (1341 r., rozb. 1480 r.): prace konserwatorskie Sali Mieszczańskiej. Gmina ma możliwość złożenia odwołania.

4 KOMENTARZE

  1. Dajcie dla Lubomierza na zaprawę, łuk z piaskowca tunelu klub postulat zatynkowali teraz niby kamień robią, jaja jak berety orginalny łuk z piaskowca zatynkować ,gdzie konserwator, włodarz, radni, i oni chcą na zabytki.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here