Czy burmistrz przekazał dane ze spisu wyborców Poczcie Polskiej?

27
3663

Gminy w całej Polsce otrzymały od Poczty Polskiej żądanie udostępnienia szczegółowych danych wszystkich osób znajdujących się w prowadzonych przez nie spisach wyborców. Część wójtów, burmistrzów i prezydentów miast już przekazała dane poczcie.

 

Wniosek Poczty Polskiej z dnia 23.04.2020 r. o przekazanie danych ze spisu wyborców wraz z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.04.2020 r.

Download (PDF, 524KB)

Który burmistrz przekazał Poczcie Polskiej dane ze spisu wyborców?

Uczynił to miedzy innymi Burmistrz Nowogrodźca. Robert Relich przekazał spółce kapitałowej Poczta Polska S.A. listy wyborcze zawierające dane osobowe mieszkańców gminy Nowogrodziec. O swoim posunięciu poinformował na stronie internetowej urzędu:

W związku z tym, że przepisy Konstytucji RP obowiązują bezpośrednio, a w szczególności art. 4 głosi, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu oraz realizując wezwanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przesłane przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 28.04.2020 roku, postanowiłem odpowiedzieć pozytywnie na wniosek Poczty Polskiej S.A. i przesłałem w dniu 28 kwietnia 2020 roku dane ze spisu wyborców, o które wnioskował Zarząd Poczty Polskiej S.A. w Warszawie..

Z wyrazami szacunku Robert Relich Burmistrz Nowogrodźca”.

Z takim podejściem nie zgadza się wielu prawników, a organizacje pozarządowe biją na alarm i apelują do samorządowców o niewydawanie poczcie list wyborców. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Batorego, Fundacja Panoptykon oraz Sieć Obywatelska Watchdog Polska wysłały do wszystkich samorządów w Polsce krótką opinię prawną (treść opinii), w której organizacje wskazują, że żądanie list wyborców jest niezgodne z prawem. Jednocześnie organizacje zaapelowały do urzędników samorządowych o nieprzekazywanie danych Poczcie Polskiej.

Organizacje podkreślają w piśmie, iż ustawa o wyborach korespondencyjnych, która została wskazana, jako podstawa prawna, nie jest jeszcze obowiązującym prawem. W tej chwili analizuje ją Senat, który ma na to czas do 5 maja. Izba wyższa już zgłasza liczne zastrzeżenia do projektu Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym, że ustawa nie została jeszcze uchwalona, a tym samym nie jest na dziś obowiązującym w Polsce prawem, Poczta Polska nie bierze na ten moment udziału w organizacji wyborów, a więc pierwsza ze wskazanych w art. 99 ustawy sytuacji nie ma miejsca.

Do sprawy po medialnych doniesieniach ustosunkowała się także Państwowa Komisja Wyborcza, jej Przewodniczący Sylwester Marciniak wyjaśnił, że przepis art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 upoważnia operatora publicznego do żądania wydania danych ze spisu wyborców.

Przepis ten upoważnia więc operatora publicznego do żądania wydania danych ze spisu wyborców.

Szef PKW zaznaczył jednak, że podstawą do wydania danych ze spisu wyborców przez gminę może być wyłącznie wniosek podpisany podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania operatora wyznaczonego. Do wniosku powinna być dołączona kopia rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców.

Czy burmistrz Lwówka Śląskiego, Gryfowa Śląskiego, Wlenia, Lubomierza, Mirska wydał poczcie dane ze spisu wyborców?

W ostatnich dniach otrzymaliśmy od naszych czytelników sporo zapytań o to, jak zachowali się samorządowcy z gmin leżących na terenie powiatu lwóweckiego. Wystosowaliśmy, więc zapytania do wszystkich urzędów pytając czy burmistrzowie wydali dane ze spisu wyborców i czy zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r?

Jako pierwszy do zaistniałej sytuacji ustosunkował się Pan Andrzej Jasiński, Burmistrz Mirska, który swoje stanowisko opublikował w obszernym komunikacie na stronie mirskiego urzędu.

Od kilku dni samorządowcy w całym kraju są poddawani presji związanej z przekazywaniem spisów wyborców Poczcie Polskiej. Trwały dyskusje, czy są wystarczające podstawy prawne do przekazania ważnych danych naszych mieszkańców. Strona rządowa utrzymuje, że są takie możliwości, natomiast prawnicy twierdzą, że takiej podstawy prawnej nie ma.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk, również poprosił o opinię prawną w tym zakresie. Opinia jest jednoznaczna i wskazuje, iż w tej chwili nie istnieją żadne podstawy prawne do przekazania Poczcie Polskiej spisu wyborców i danych mieszkańców gminy. Aktualnie procedowana jest w Senacie RP ustawa, która może umożliwić przekazanie spisu wyborców Poczcie Polskiej, warunkiem jest przyjęcie tej ustawy przez Senat i Sejm RP oraz podpisanie jej przez Prezydenta RP.

Prawdopodobny termin rozstrzygnięcia tego problemu to 6-7 maja br. W przypadku wejścia w życie przedmiotowej ustawy, zaistnieje podstawa prawna do przekazania w/w danych. W przypadku jej nieuchwalenia takiej możliwości nie ma. Dla osób, które chcą zapoznać się ze szczegółami sprawy, poniżej zamieszczam swoją odpowiedź na wniosek Poczty Polskiej, wniosek Poczty Polskiej do Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o udostępnienie spisów wyborców oraz decyzję Premiera Mateusza Morawieckiego dla Poczty Polskiej.”

Przeciwni wydaniu danych poczcie polskiej są władze Gminy Gryfów Śląski, o czy w odpowiedzi do redakcji Lwówecki.info pisze Jerzy Andrzejczak Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski:

Uprzejmie informuję, że na dzień dzisiejszy to jest 28 kwietnia 2020 r. gmina Gryfów Śląski nie przekazała Poczcie Polskiej informacji o wyborcach – ( danych ze spisów wyborców) i nie zamierzamy tego zrobić dopóki nie wejdzie w życie ustawa stanowiąca podstawę prawną do wykonania wyżej wymienionych czynności.

Jasne i zdecydowane stanowisko w sprawie przekazania poczcie danych osobowych prezentują także władze Gminy Lubomierz. Burmistrz Marek Chrabąszcz wystosował do poczty pismo, w którym informuje, iż „…przekazanie Poczcie Polskiej S.A. spisów wyborców Gminy Lubomierz, a zatem danych osobowych obywateli, nastąpiłoby bez podstawy prawnej i stanowiłoby jednoznaczne naruszenie art. 6 ust. 1 i 3 RODO. W związku z powyższym w obecnym systemie prawnym nie ma podstaw, by przekazać żądane dane Zarządowi Poczty Polskiej S.A.

Burmistrz Marek Chrabąszcz zapewnia, iż do czasu wejścia w życie stosownej ustawy nie wyda danych a nam przesyła kopię pisma wystosowanego do poczty.


Na wydanie poczcie danych wyborców nie zdecydowały się władze Gminy Wleń, o czym w odpowiedzi na nasze zapytanie informuje Bogusława Bieszczad Sekretarz Miasta i Gminy Wleń:

… informuję, iż zgodnie ze stanem na dzień dzisiejszy, tj. 30 kwietnia 2020 r. Poczcie Polskiej nie zostały przekazane informacje o wyborcach.
W związku z prowadzonymi analizami stanu faktycznego i prawnego, decyzja w tej sprawie nie została podjęta.”.

Czy burmistrz Lwówka Śląskiego wydała poczcie dane ze spisu wyborców?

Redakcja Lwówecki.info zapytania o to czy władze gminy wydały dane ze spisu wyborców wystosowała do wszystkich gmin powiatu lwóweckiego. W mailu zaznaczyliśmy, iż w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na odpowiedzi oczekujemy do 30 kwietnia br. Niestety, nie od wszystkich urzędów otrzymaliśmy odpowiedzi. Do chwili publikacji materiału nie dotarła do nas odpowiedź od władz Gminy Lwówek Śląski. Nie wiemy, czy burmistrz Mariola Szczęsna przekazała dane ze spisu wyborców Poczcie Polskiej. Odpowiedzi na to niezwykle ważne dla wielu mieszkańców pytanie nie znaleźliśmy także na stronie lwóweckiego magistratu.

 

Sieć Obywatelska Watchdog Polska w swoich publikacjach, iż udostępnienie Poczcie Polskiej danych osobowych zawartych w spisach wyborców stanowić będzie naruszenie art. 51 Konstytucji w związku z art. 7 Konstytucji, zgodnie, z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Ponadto, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie stwierdzenia naruszenia przez jednostki samorządu terytorialnego czy naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych określonych w RODO, może na ww. jednostki nałożyć administracyjne kary pieniężne w wysokości do 100 000 zł (art. 102 ustawy o ochronie danych osobowych). Zgodnie z art. 266 § 2 Kodeksu karnego funkcjonariusz publiczny, który osobie nieuprawnionej ujawnia informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, podlega odpowiedzialności karnej do 3 lat pozbawienia wolności.

27 KOMENTARZE

 1. Mam nadzieję, że Pani Szczęsna nie przekazała moich danych osobowych ponieważ zmuszony będę wystàpić do GIODO o ukaranie jej. Mam nadzieję, zdrowy rozsądek zwyciężył.

 2. Liczę, że gmina Lwówek nie udostępniła moich danych. Nie po to wprowadzano RODO, aby moje dane latały do każdego, kto wystosuje jakikolwiek wniosek, nie opierając się na przepisach powszechnie obowiązujących. Decyzja prezesa RM nie jest prawem powszechnie obowiązującym, a na pewno nie stoi nadrzędnie w stosunku do ustawy o RODO. Inna ustawa jak na razie nie obowiązuje.

 3. Obojętnie kto zostanie prezydentem, czy Duda czy Obłuda? Mamy państwo prawa, no chyba jeszcze mamy?, i możemy wystąpić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych oraz wystąpić do sadu o naruszenie danych osobowych i żądać zadośćuczynienia np. 100 lub 200 tyś a kary dla udostępniającego są do 100 tyś. Niech burmistrz Nowogrodźca płaci! A ludzie niech złożą pozew zbiorowy.

 4. Dane tysięcy osób w -jak to wnioskuje Poczta w pliku TXT ,niezabezpieczonym żadnym hasłem. masakra.Poczekajmy,niedługo będzie skup kart do głosowania z niezaznaczonym kandydatem.Przecież wszystko jest poza lokalem wyborczym.Ile PLN za kartę??

 5. Miejmy NADZIEJE ; ZE ZOSTANIEMY SOBA ! NIE “ROZEBRANI Z NASZYCH PRYWATNOSCI!”!NIEBAWEM MOGA CHCIEC NR.K- TA?TEZ MAMY DAC ?? STRASZAC KARA?GDZIE SA USTAWY PRAWOMOCNE?WSZYSTKO Z MARSZU!!WYBRALISMY BURMISTRZA-KTORA KTORA ;-JEST MATKA DLA SPOLECZENSTWA LWOWKA!MYSLE ZE NAS NIE SKRZYWDZI I? BEDZIE SOBA JAK NP; GRYFOW SL…

 6. Kupujecie kit który wam sprzedają, prawda jest taka że kandydaci opozycji przegrywają z kretesem a wciskają ludziom że to niebezpieczne, to jest po prostu antypolskie

  • Antypolskie jest głosowanie na PISiorow… chyba że w demokracji to normalne, że kogoś zmusza się do głosowania, handlujac danymi osobowymi obywateli. Wstyd i hańba

 7. Gdzie wy żyjecie przespaliście ? Przecież ustawodawca już wniósł poprawkę do konstytucji tak aby te dane było można udostępnić i jest to jak najbardziej zgodne z prawem.

  • Poprawkę do Konstytucji? A jak według Ciebie wnosi się poprawkę do Konstytucji? Podaj dziennik ustaw, w którym jest ta zmiana, chętnie zobaczę jak zmienia się Konstytucję poprawkami

 8. Tłok przed biedronką nie można wejść do lidla . W leroju w kolejce staliśmy 1,5 godz . Tłok na parkingach.Listonosze roznoszą zarazę . LUDZIE OPAMIĘTAJCIE SIĘ .nieważne na kogo chcecie głosować .GŁOsujmy na /JAKUBIAKA/

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here