Codziennie walczą z pożarami

1
981

Od poniedziałku będzie można wchodzić do lasu, tylko jak tak dalej pójdzie, jak nadal będziemy nierozsądni, to wkrótce możemy nie mieć już lasów. Strażacy codziennie wyjeżdżają gasić pożary lasów i nieużytków. Powodem większości przypadków są podpalenia i nierozważne zaprószenia ognia.

W lasach panuje susza, co powoduje, iż ogień bardzo szybko się rozprzestrzenia. Pożary w środowisku przyrodniczym mają dramatyczny przebieg. Bardzo często obejmują dużą przestrzeń, zagrażają życiu i zdrowiu ludzi. Giną liczne zwierzęta i ich siedliska, zagładzie ulegają tak cenne dla człowieka pszczoły i ich źródła pożywienia. Wysoka temperatura zabija owady, które w niewidoczny, ale skuteczny sposób użyźniają glebę. Produkty spalania w postaci dymu utrudniając widoczność stają się przyczyną wypadków na drogach.

Każda akcja gaśnicza na rozległych terenach to zaangażowanie wielu strażaków i sprzętu. Strażacy mogą być w tym czasie potrzebni w innych działaniach ratujących życie.

 

Do jednego z takich pożarów doszło w piątkowe popołudnie w Radoniowie. Na miejsce dysponowano strażaków z OSP KSRG Lubomierz oraz JRG Lwówek Śląski. Akcja trwała kilkadziesiąt minut. Pożar został ugaszony.

fot.: OSP KSRG Lubomierz

Aby uniknąć pożarów w lasach strażacy apelują do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzegania podstawowych zasad:

W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:

  • rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
  • wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
  • palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego – być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.
Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.
Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.

fot.: OSP KSRG Lubomierz

Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:

0 – brak zagrożenia,
I – zagrożenie małe,
II – zagrożenie duże; bądź ostrożny,
III – zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych,

Zwróć uwagę, czy nie ma zakazu wstępu do lasu.

Największe zagrożenie pożarowe na obszarach leśnych powodowane są przez osoby korzystające z letniego wypoczynku na tych obszarach oraz przez osoby zbierające owoce runa leśnego. Zagrożenie pożarowe lasów jest związane z nagminnym naruszaniem przepisów przeciwpożarowych, a przede wszystkim z używaniem ognia otwartego w lasach, to jest paleniem papierosów, ognisk, użytkowaniem grilli, w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Ponadto pożary lasów powstają w wyniku wyrzucania niedopałków papierosów z przejeżdżających przez tereny leśne samochodów.

Podatność lasów na pożar zależy przede wszystkim od warunków pogodowych. Wpływają one na wilgotność ściółki, której spadek poniżej 28% znacznie zwiększa podatność na zapalenie ściółki. Las jest doskonałym materiałem palnym. Jednak, aby powstał pożar potrzebne jest źródło ognia.

To człowiek odpowiada za ponad 90% pożarów lasów.

Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność ludzi to tylko niektóre przyczyny pojawienia się ognia w lesie. Większość pożarów występuje przy najwyższym III stopniu zagrożenia pożarowego lasu. Z reguły mają one charakter powierzchniowy, pali się poszycie leśne, zarośla i pojedyncze drzewa. Utrzymujące się wysokie temperatury powodują wysychanie ściółki i roślinności dna lasu.

 

-/ z wykorzystaniem materiału KG PSP /-

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here