Codziennie walczą z pożarami

1
1087
fot. archiwum

Od poniedziałku będzie można wchodzić do lasu, tylko jak tak dalej pójdzie, jak nadal będziemy nierozsądni, to wkrótce możemy nie mieć już lasów. Strażacy codziennie wyjeżdżają gasić pożary lasów i nieużytków. Powodem większości przypadków są podpalenia i nierozważne zaprószenia ognia.

W lasach panuje susza, co powoduje, iż ogień bardzo szybko się rozprzestrzenia. Pożary w środowisku przyrodniczym mają dramatyczny przebieg. Bardzo często obejmują dużą przestrzeń, zagrażają życiu i zdrowiu ludzi. Giną liczne zwierzęta i ich siedliska, zagładzie ulegają tak cenne dla człowieka pszczoły i ich źródła pożywienia. Wysoka temperatura zabija owady, które w niewidoczny, ale skuteczny sposób użyźniają glebę. Produkty spalania w postaci dymu utrudniając widoczność stają się przyczyną wypadków na drogach.

Każda akcja gaśnicza na rozległych terenach to zaangażowanie wielu strażaków i sprzętu. Strażacy mogą być w tym czasie potrzebni w innych działaniach ratujących życie.

 

Do jednego z takich pożarów doszło w piątkowe popołudnie w Radoniowie. Na miejsce dysponowano strażaków z OSP KSRG Lubomierz oraz JRG Lwówek Śląski. Akcja trwała kilkadziesiąt minut. Pożar został ugaszony.

fot.: OSP KSRG Lubomierz

Aby uniknąć pożarów w lasach strażacy apelują do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzegania podstawowych zasad:

W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:

  • rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
  • wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
  • palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego – być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.
Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.
Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.

fot.: OSP KSRG Lubomierz

Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:

0 – brak zagrożenia,
I – zagrożenie małe,
II – zagrożenie duże; bądź ostrożny,
III – zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych,

Zwróć uwagę, czy nie ma zakazu wstępu do lasu.

Największe zagrożenie pożarowe na obszarach leśnych powodowane są przez osoby korzystające z letniego wypoczynku na tych obszarach oraz przez osoby zbierające owoce runa leśnego. Zagrożenie pożarowe lasów jest związane z nagminnym naruszaniem przepisów przeciwpożarowych, a przede wszystkim z używaniem ognia otwartego w lasach, to jest paleniem papierosów, ognisk, użytkowaniem grilli, w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Ponadto pożary lasów powstają w wyniku wyrzucania niedopałków papierosów z przejeżdżających przez tereny leśne samochodów.

Podatność lasów na pożar zależy przede wszystkim od warunków pogodowych. Wpływają one na wilgotność ściółki, której spadek poniżej 28% znacznie zwiększa podatność na zapalenie ściółki. Las jest doskonałym materiałem palnym. Jednak, aby powstał pożar potrzebne jest źródło ognia.

To człowiek odpowiada za ponad 90% pożarów lasów.

Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność ludzi to tylko niektóre przyczyny pojawienia się ognia w lesie. Większość pożarów występuje przy najwyższym III stopniu zagrożenia pożarowego lasu. Z reguły mają one charakter powierzchniowy, pali się poszycie leśne, zarośla i pojedyncze drzewa. Utrzymujące się wysokie temperatury powodują wysychanie ściółki i roślinności dna lasu.

 

-/ z wykorzystaniem materiału KG PSP /-

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here