Chrońmy dzieci przed narkotykami

0
108

Jak rozpoznać substancje psychoaktywne, rozmawiać o zagrożeniach, rozwiązywać problemy uzależnienia i narkomanii, jak skutecznie walczyć z tym zjawiskiem? Na te pytania odpowiedzią jest program „Bezpieczny Junior” realizowany przez samorząd województwa oraz dolnośląską policję.

Osoby zażywające narkotyki potrafią doskonale maskować zarówno posiadanie nielegalnych substancji, jak i swoje uzależnienie. Od tego, czy potrafimy w odpowiednim czasie wykryć zagrożenie zależy życie naszych najbliższych.

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych następuje niezwykle szybko i równie szybko wyniszcza organizm prowadząc wprost do nieuleczalnego kalectwa lub śmierci. Dlatego tak ważna jest skuteczna profilaktyka uświadamiająca nie tylko zagrożenia, ale jednocześnie ucząca jak rozpoznawać, które substancje są niebezpieczne. Każdy rodzic powinien mieć podstawową wiedzę na temat substancji psychoaktywnych, by skutecznie i odpowiednio wcześnie zareagować – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Samorząd województwa wspólnie z dolnośląską policją będą uświadamiać rodziców oraz młodzież, w jaki sposób przeciwdziałać zażywaniu środków odurzających. Marszałek Cezary Przybylski oraz nadinspektor Tomasz Trawiński, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu podpisali dzisiaj porozumienie dotyczące współpracy.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały narkotykowe walizki edukacyjne przeznaczone do profilaktyki i odpowiedniego przygotowania rodziców. Każda z nich zawiera przedmioty, które najczęściej wykorzystywane są do zażywania i dystrybucji narkotyków oraz substancje, które przypominają najbardziej popularne na polskim czarnym rynku środki odurzające. Każdy specyfik opatrzony jest szczegółowym opisem wyglądu i ceną, a także nazwami używanymi w młodzieżowym slangu. Z pomocą takiego narzędzia edukacja rodziców, pedagogów i opiekunów stanie się znacznie łatwiejsza i skuteczniejsza. Zakup tych walizek został sfinansowany z budżetu województwa dolnośląskiego.

Podczas spotkania premierę miał również krótki film informacyjno-edukacyjny dotyczący zagrożeń wśród dzieci i młodzieży, wypływających z kontaktu z używkami, dopalaczami i narkotykami. Spot powstał przy współpracy z TVP Wrocław. Ponadto został ogłoszony konkurs fotograficzny na tzw. MEM profilaktyczny pn. „DOPALACZE – WYPALACZE”, organizowany przez KWP we Wrocławiu i UMWD, przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs ma za zadanie kształtować postawy asertywne wobec zjawiska zażywania narkotyków.

Wszystkie działania realizowane są w ramach programu edukacyjnego pn. „Bezpieczny Dolnoślązak”, którego celem jest propagowanie działań, mających na celu podniesienie świadomości z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa wśród uczniów.

 

-/UMWD /-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here