Centralny Rejestr Wyborców – Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji

2
285

Gdyby taki rejestr istniał przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku, to prawdopodobnie Poczta Polska bez trudu uzyskałaby do niego dostęp i nie musiałaby występować do wójtów, burmistrzów i prezydentów.

 

Dziś pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa przekonuje, że wprowadzenie Centralnego Rejestru Wyborców ułatwi obywatelom głosowanie, urzędnikom organizację pracy, a komisjom wyborczym przeprowadzenie wyborów.

– „Nikt nie będzie miał już wątpliwości, gdzie ma głosować. Każdy wyborca będzie mógł sprawdzić online, w którym obwodzie głosowania i w którym lokalu wyborczym może zrealizować swoje prawo wyborcze” – przekonuje Janusz Cieszyński, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa, który zauważa, iż do tej pory rejestry wyborców były rozporoszone, nie wymieniały się bezpośrednio danymi, co w jego ocenie powodowało brak możliwości szybkiej zmiany miejsca głosowania.

Przyjęty przez rząd projekt ma to zmienić. Po utworzeniu Centralnego Rejestru Wyborców, zameldowanie na pobyt stały lub dopisanie do obwodu głosowania będzie skutkowało automatycznym wykreśleniem z dotychczasowego obwodu głosowania. Poza miejscem zamieszkania będzie można uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania.

 

 

Po utworzeniu Centralnego Rejestru Wyborców, będzie można online:

  • złożyć wniosek o dopisanie do obwodu na głosowanie lub o jednorazowe dopisanie do spisu wyborców na konkretne wybory,
  • zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego lub głosowania przez pełnomocnika.

Ponadto każdy obywatel ma mieć wgląd we własne dane. Dostęp do tych danych będą mieli także urzędnicy z Warszawy. I jeżeli przed kolejnymi wyborami pojawi się potrzeba przekazania ich np. Poczcie Polskiej, jak to miało miejsce przed wyborami prezydenckimi w maju 2020 roku, to z dużym prawdopodobieństwem, graniczącym niemal z pewnością możemy założyć, że Poczta nie będzie musiała się zwracać do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z żądaniem udostępnienia szczegółowych danych wszystkich osób znajdujących się w prowadzonych przez nich spisach wyborców a te bez problemu zostaną udostępnione przez resort, który będzie w ich posiadaniu.

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here