10 mln na walkę z cukrzycą

0
417

Cukrzyca to jedna z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych. Nieleczona może prowadzić do niewydolności najważniejszych narządów takich jak: serce, mózg czy nerki. Według statystyk tylko połowa chorych wie o swojej dolegliwości i podejmuje leczenie. Aby temu zapobiegać Dolny Śląsk inicjuje regionalny program zdrowotny zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2. Szczegóły przedstawił dziś wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

W ramach programu już 25 lutego wystartuje konkurs koordynowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Wystartować będą w nim mogły m.in. szpitale, placówki ochrony zdrowia z terenu województwa dolnośląskiego, a kwota środków europejskich przeznaczonych na konkurs sięga niemal 10 milionów złotych. Dofinansowanie zostanie podzielone na cztery subregiony (wałbrzyski, wrocławski, jeleniogórski i legnicko – głogowski), a w każdym z nich wybrany zostanie wybrany jeden realizator programu zdrowotnego.

– Rozpoczynamy kolejny, niezwykle istotny program profilaktyczny skierowany do mieszkańców regionu. Doświadczenie pokazuje, że skuteczna profilaktyka może uratować życie, dlatego zachęcam mieszkańców w wieku aktywności zawodowej Dolnego Śląska, aby korzystali z możliwości, jakie dla nich przygotowujemy – mówi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

– Często padają pytania co wspólnego z rynkiem pracy mają programy profilaktyczne. A wbrew pozorom bardzo dużo. Zależy nam, by Dolnoślązacy jak najdłużej mogli pozostawać na rynku pracy, a bardzo często właśnie na przeszkodzie stają sprawy zdrowotne. Samorząd województwa dolnośląskiego od lat angażuje się w działania profilaktyczne w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć – dodaje Zuzanna Bielawska, wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Celem Programu jest zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego w wieku 35-64 lat. Program jest skierowany do osób, które nie posiadają do tej pory rozpoznanej cukrzycy typu 2 oraz posiadają przynajmniej jeden z poniższych czynników ryzyka:
osoby z nadwagą lub otyłością
osoby mało aktywne fizycznie
osoby ze stwierdzoną hiperglikemią
osoby z chorobą układu sercowo-naczyniowego
osoby z dyslipidemią
osoby z nadciśnieniem tętniczym
kobiety z zespołem policystycznych jajników
kobiety z przebytą cukrzycą ciążową
kobiety które urodziły dziecko o wadze powyżej 4kg
osoby z cukrzycą występującą w rodzinie
osoby w stanach generujących insulinoodporność m.in. przewlekle leczonych sterydami, analogami somatostatynami i innymi lekami o działaniu diabetogennym.

Do udziału w Programie będą mogły przystąpić również osoby, które nie są objęte wymienionymi czynnikami ryzyka, a które nie miały wykonywanych badań stężenia glukozy we krwi i testu obciążenia glukozą w ciągu ostatnich 3 lat. Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym projekcie, który przyczynia się do realizacji programu.

Program składać się będzie z 4 etapów
Etap 1 – działania informacyjno-edukacyjne,
Etap 2 – działania diagnostyczne,
Etap 3 – spotkania konsultacyjne,
Etap 4 – ocena skuteczności i realizacji celów Programu.

Etap pierwszy to pozyskanie chętnych do udziału w Programie. Materiały informacyjno-promocyjne (ulotki, plakaty, itp.) będą zachęcać do uczestnictwa w Programie jak również będą składać się z ankiety rekrutacyjnej na podstawie której nastąpi weryfikacja potencjalnych uczestników. Następnie zostaną przeprowadzone spotkania edukacyjne, których celem jest wspieranie osób chorych w samo¬dzielnym postępowaniu z cukrzycą oraz w modyfikacji stylu życia, ze względu na zalecany sposób odżywiania oraz aktywność fizyczną.

Etap drugi to diagnoza uczestników i skierowanie ich na badanie laboratoryjne. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych i uzyskanych punktów w kalkulatorze FINDRISC uczestnicy projektu będą brać udział w konsultacjach lekarskich, a następnie przechodzą do trzeciego etapu. Organizacja sieci punktów prowadzących badania profilaktyczne będzie po stronie Beneficjenta.

Etap trzeci to działania konsultacyjne do których zostaną skierowane osoby z wysokim i bardzo wysokim ryzykiem zachorowania na cukrzyce typu 2 (niezależnie od wyników glikemii) i stanem przedcukrzycowym. W skład tego etapu wchodzą konsultacje z dietetykiem oraz z diabetologiem.

Etap czwarty będzie przeprowadzony przez Beneficjentów Programu za pomocą ankiet zebranych od uczestników Projektu oraz mierników efektywności realizacji programu.

 

-/ UMWD /-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here