ZSOiZ Lwówek Śląski. Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej

3
2209

Podczas uroczystego apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej podziękowano Nauczycielom, Pedagogom, Dyrekcji i wszystkim Pracownikom szkoły za ich trud i ciężką pracę.

 

 

Nauczyciele odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości naszego społeczeństwa. To oni posiadają umiejętność nie tylko przekazywania wiedzy, ale także inspiracji i rozwijania umiejętności uczniów. Dzięki ich pracy dzieci i młodzież uczą się nie tylko matematyki, historii czy języków obcych, ale również wartości takich jak empatia, szacunek, odpowiedzialność i współpraca, uczą się myślenia krytycznego, analizowania problemów i szukania rozwiązań, uczą się życia.

Wyrazem szacunku dla Nauczycieli, ale także wszystkich Pracowników placówek oświatowych, którzy wspierają ich ciężką pracę dydaktyczną i wychowawczą, jest ustanowiony w 1972 roku Dzień Edukacji Narodowej.

„Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć”. – Janusz Korczak

Uroczysty apel z okazji „Dnia Nauczyciela” we wtorek, 10 października odbył się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim.

Przybyłych gości, nauczycieli oraz licznie zgromadzoną młodzież powitał Dyrektor Pan Andrzej Bielak. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Krzysztof Pysz Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, Jarosław Trościanko Prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Lwówku Śląskim, inspektor Jarosław Baran Komendant Powiatowy Policji w Lwówku Śląskim oraz sierżant sztabowy Olga Łukaszewicz oficer prasowa KPP w Lwówku Śląskim, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim reprezentowali st. kpt. Wojciech Mazurek i kpt. Grzegorz Faliński, przybyła także Burmistrz Lwówka Śląskiego Mariola Szczęsna oraz Aleksandra Szymanowicz-Bogdan Dyrektor Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim. W tym uroczystym dniu nie zabrakło także przedstawicieli Rady Rodziców i emerytowanych pracowników lwóweckiej szkoły.

– Tak naprawdę Dzień Edukacji narodowej, to święto chyba nas wszystkich Polek i Polaków w całym kraju, ponieważ w każdym momencie, na każdym etapie swojego życia mamy do czynienia z edukacją, korzystamy z tego, co edukacja wcześniej nam przyniosła bądź cały czas rozwijamy się, co też w kategoriach edukacji się mieści. Myślę, że śmiało można przyjąć, że jest to święto nas wszystkich. – mówił Pan Krzysztof Pysz, który Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i wszystkim pracownikom szkoły, tak tym obecnym, jak i byłym złożył najserdeczniejsze życzenia.

– W imieniu Zarządu Powiatu Lwóweckiego oraz własnym składam najlepsze życzenia. Proszę, by to święto było czymś wyjątkowym, by zawsze napawało chlubą i dumą z tego wszystkiego, co robimy. Życzę Państwu wszystkim pełnej satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć, sukcesów zawodowych i edukacyjnych a przede wszystkim stałego budowania, dobrej, życzliwej, otwartej i inspirującej atmosfery tak, by każdy z tu obecnych uczniów uczęszczających tu do szkoły, czy osób pracujących czuł się w tym miejscu wyjątkowo dobrze. – życzył Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej.

O Nauczycielach i pracownikach szkoły, tak tych obecnych, jak i tych emerytowanych nie zapomnieli także uczniowie ZSOiZ. Były kwiaty, były życzenia, padło wiele ciepłych słów.

Dzień Edukacji Narodowej, to doskonały moment na podsumowanie, podsumowanie tej wykonanej przez szkołę i nauczycieli pracy, moment na wspomnienie o problemach, z jakimi mierzy się oświata, ale także okazja do przypomnienia sukcesów.

Czy są trudności? Ja bym tego nie nazwał trudnościami. Są wyzwania. Wyzwaniem jest na pewno duża ilość młodzieży, która przychodzi do nas. Jest to młodzież ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i dlatego musimy się bardzo mocno przygotować. Są to różne potrzeby i my, jako nauczyciele musimy być bardzo czujni i dokształcać się. Musimy być bardzo spostrzegawczy, bo tych – może nie tyle problemów, ale specyficznych potrzeb jest coraz więcej. Szkoła się bardzo zmienia. Szkoła w Polsce się zmienia. I nasza lwówecka szkoła też się zmienia. – przyznaje w rozmowie z nami Pan Andrzej Bielak Dyrektor ZSOiZ w Lwówku Śląskim, który nie kryje, iż dzięki ciężkiej pracy całego zespołu ludzi związanych z ZSOiZ uczniowie lwóweckiej szkoły osiągają tak znakomite wyniki w nauce, a najlepszym podziękowaniem dla całej kadry jest kolejny rok z rzędu znakomity nabór.

Mamy świetny nabór, 104 nowych uczniów w pierwszych klasach. Jest ich dużo. Oczekiwania są również duże. Społeczeństwo nam zaufało i podziękowało nam oddając swoje dzieci tutaj, do naszej szkoły. Ponadto wyniki matur to jest następna sprawa. Stuprocentowa zdawalność w liceum i 90% w technikum.

Wiadomo, że przygotowujemy pod przyszły zawód, ewentualnie pod studia. Ale ważna jest także duża praca, która została wykonana, tak zwana pomoc psychologiczno- pedagogiczna. My pracujemy z młodzieżą. Staramy się robić takie rzeczy, żeby oni wychodząc ze szkoły lwóweckiej nie odbiegali od tych uczniów, z tak zwanych dużych miast, czyli Wrocławia, czy Jeleniej Góry. – zwraca uwagę Pan Andrzej Bielak Dyrektor ZSOiZ w Lwówku Śląskim, który wskazuje, iż w tej edukacji niezwykle cenne są różnego rodzaju programy realizowane w lwóweckiej szkole, które wspierają nauczanie, jak na przykład Erazmus z Power Plus.

 

Wtorkowa uroczystość w ZSOiZ w Lwówku Śląskim była także okazją do przyjęcia do społeczności szkoły uczniów klas pierwszych, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. A na zakończenie apelu młodzież zaprezentowała krótki program artystyczny.

Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom ZSOiZ w Lwówku Śląskim z okazji Waszego święta życzymy, aby polityka nie przeszkadzała w wychowywaniu kolejnych pokoleń młodych ludzi, by samorząd stale dostarczał nowoczesnych narzędzi do pracy i by każdy dzień pracy z młodzieżą był czystą przyjemnością a efekty nadal były ponadprzeciętne.


3 KOMENTARZE

  1. Kiedyś, jak nie było internetu, tylko rodzina wiedziała, żeś dzban….idąc twoim tokiem rozumowania.

    Jeśli dla ciebie elegancka góra i zwykłe tenisówki to strój galowy, to możesz sobie rękę podać z Jacykowem 🙂

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here