ZSOiZ im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu zaprasza

0
630
ZSOiZ w Bolesławcu

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego przy ulicy Komuny Paryskiej to szkoła na stałe już wpisana w krajobraz Bolesławca. Na jej wizerunek, wartość, sukcesy i kultywowane do dnia dzisiejszego tradycje pracowało kilka pokoleń. Dzisiaj Placówka, zgodnie z potrzebami międzynarodowego rynku pracy, oferuje kształcenie w nowoczesnych kierunkach, realizuje programy edukacyjne w istotny sposób wpływające na jakość nauczania i dysponuje rozbudowaną bazą dydaktyczną. Szkoła jest prekursorem nauczania w zawodzie zdobnik ceramiki. Placówka otrzymała status Ośrodka Egzaminacyjnego we wszystkich nauczanych zawodach i jako jedna z 7 szkól na Dolnym Śląsku prowadzi kształcenie w Certyfikowanej Klasie Mundurowej. Szkoła doceniona została Brązową odznaką w rankingu Perspektywy zajmując VI miejsce w Dolnośląskim Rankingu Techników Perspektywy 2019. Tytułuje się też dwukrotnym finalistą ogólnopolskiego konkursu Szkoła zawodowa najwyższej jakości. Wspieranie rozwoju kompetencji zawodowych oraz mobilności zawodowej przyszłych pracowników odbywa się w ZSOiZ poprzez wdrażanie licznych projektów unijnych, w ramach których organizowane są praktyki zagraniczne; wymiana doświadczeń w kształceniu zawodowym oraz doskonalenie komunikacji w językach obcych. Szkolna platforma edukacyjna – pozwala na swobodne kontaktowanie się społeczności szkolnej, prowadzenie nauki zdalnej, tworzenie i wykorzystywanie materiałów edukacyjnych w dowolnych formach. Szkoła prowadzi dodatkowe zajęcia edukacyjne zgodnie z zainteresowaniami uczniów, umożliwiając im rozwijanie pasji, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji. Budowanie wiary w sukces, pomoc w odkrywaniu talentów, pokonywanie trudności oraz szybkie i skuteczne reagowanie na problemy wychowanków zaowocowały wynikami w nauce, uczestnictwem w licznych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, stypendiami dla najlepszych oraz bardzo aktywnym wolontariatem. Nauczyciele, aby sprostać nowym czasom i wyzwaniom, wciąż podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego oraz uprawnienia egzaminatorów. Z najwyższą starannością przygotowują wychowanków do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Wymierne korzyści w zakresie edukacji i kształtowania postaw przedsiębiorczych uczniów przynosi współpraca z otoczeniem. ZSOiZ może poszczycić się czymś jeszcze – szczególną atmosferą. Z codziennych radości i smutków rodzi się jej siła wzmacniana tolerancją, życzliwością, akceptacją i wzajemnym szacunkiem.

Pragniemy, aby jak największa liczba tegorocznych absolwentów szkół podstawowych mogła zapoznać się z ofertą Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych a przez to rozwiać i wyjaśnić wiele dylematów i wątpliwości jakie niesie ze sobą decyzja o kolejnym etapie edukacji.

Dlatego też ZAPRASZAMY do ZSOiZ!

Czekamy na młodych pasjonatów zawodów branży ekonomicznej, reklamowej, spedycyjnej oraz gastronomicznej, hotelarskiej i ceramicznej.

Wszystkie niezbędne dla kandydatów informacje znajdują się na www.sucharski.edu.pl oraz https://www.facebook.com/zsoizwboleslawcu
Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania i udzielimy wszelkiej pomocy przy elektronicznej rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu przez Messengera na profilu Facebookowym ZSOiZ lub telefoniczne.

Z okazji tak ważnych egzaminów ósmoklasisty życzymy wszystkim uczniom świetnych wyników, pięknych marzeń, mnóstwa przygód i radości!

Pozdrawiamy
Społeczność
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu
tel. 75 732 40 09
e-mail: [email protected]
www.sucharski.edu.pl
facebook.com/zsoizwboleslawcu


Pełna oferta bolesławieckich szkół średnich dostępna jest pod linkiem: “Oferta edukacyjna szkół powiatu bolesławieckiego 2021/2022“.

-/Powiat Bolesławiecki/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here