ZSE-T w Rakowicach Wielkich w gronie najlepszych szkół

0
161

Zespół Szkół Ekonomiczno- Technicznych w Rakowicach Wielkich, jako jedyna placówka w naszym powiecie została sklasyfikowana w Rankingu Liceów i Techników 2019 przygotowanym przez miesięcznik Perspektywy. To wielki sukces Szkoły, jej dyrekcji, nauczycieli i samych uczniów!

Zespół Szkół Ekonomiczno- Technicznych w Rakowicach Wielkich, jako jedyna placówka w naszym powiecie została sklasyfikowana w Rankingu Liceów i Techników 2019 przygotowanym przez miesięcznik Perspektywy. To wielki sukces, co by nie mówić wiejskiej szkoły, która dzięki staraniom dyrekcji, zaangażowaniu nauczycieli, poprawiającej się z roku na rok bazie dydaktycznej i wspaniałym uczniom, którzy wybierają właśnie ZSE-T z powodzeniem rywalizuje ze szkołami nie tylko w naszym regionie, ale także z wielkomiejskimi jednostkami.

Sukcesy w olimpiadach, dobre wyniki matur a także znakomite wyniki egzaminów zawodowych zapewniły rakowickiej szkole miejsce w tegorocznej edycji plebiscytu. ZSE-T została ujęta w kategorii TECHNIKÓW.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika były ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%), oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%). Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową. – czytamy na stronie Perspektyw.

Radości z sukcesu nie kryje dyrekcja szkoły – Zadowolenie duże, bo wiadomo, że to jest osiągnięcie szkoły – mówi Pan Marek Łukasik z-ca dyrektora ZSE-T w Rakowicach Wielkich, który tłumaczy, iż sukces w dużej mierze został osiągnięty dzięki znakomitym wynikom z egzaminów zawodowych. – Cały czas powtarzam, że my jesteśmy szkołą przygotowującą młodzież do zawodu i do kwalifikacji zawodowych, które rzeczywiście wypadły w tym roku bardzo ładnie, bo na trzynaście kwalifikacji zdawanych cztery lub pięć były stuprocentowe a w pozostałych było powyżej średniej województwa i powiatu. – dodaje wicedyrektor, który mówi, że szczególnie dobrze wypadły takie kierunki jak informatyk, hotelarz, gastronom, czy mechanik.

Ogłoszenie wyników nie zamyka konkursu. Dla wielu nauczycieli i uczniów jest to początek pracy o utrzymanie dobrego miejsca, dla innych otwarcie działań skierowanych na poprawę pozycji w roku następnym, dla wszystkich – powód do refleksji nad źródłami sukcesu lub przyczynami lokaty niższej niż oczekiwana – przyznaje na łamach miesięcznika Perspektywy Jan Łaszczyk przewodniczący Kapituły Rankingu

W Rakowicach Wielkich na sukces pracowała cała szkoła. Dyrekcja, która wyznacza kierunki i cały czas zabiega o poprawę bazy dydaktycznej, co widać tu na każdym kroku. Nauczyciele, którzy w wyjątkowy sposób angażują się w pracę, sami przechodzą kursy, szkolenia, a dla uczniów organizują ciekawe zajęcia dodatkowe. Uczniowie, którzy w ZSE-T mają możliwość nauki w bardzo dobrych warunkach i jak widać na wysokim poziomie. Wicedyrektor szkoły jasno mówi, kto jego zdaniem najbardziej zapracował na ten sukces. – Uważam, że młodzież, która ma cel, która ma wizję swojej przyszłości i inwestuje w nią i to tutaj widać. – mówi Pan Marek Łukasik, który oczywiście przyznaje, iż bez nauczycieli, bez przygotowania, bez dodatkowych zajęć, bez tych wszystkich czynności związanych z wyposażeniem trudno byłoby to osiągnąć.

Podobnego zdania jest także przewodniczący Kapituły Rankingu – Dobra szkoła to taka, która wyposaża swoich absolwentów w szeroką wiedzę i umiejętności wyznaczone programem kształcenia. Ale nie tylko. Ważne jest także to, co oferuje swoim uczniom poza wymaganiami standardowymi. Od dobrej szkoły oczekujemy także działań inspirujących uczniów do podejmowania zadań ponadprogramowych, do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze, pracy włożonej we własny rozwój i sztukę współdziałania. Taka szkoła nie jest możliwa bez nauczycieli, którzy chcą i potrafią odkrywać a także rozwijać tkwiący w młodzieży potencjał, predyspozycje i talenty. To prawda, że poszczególne kryteria rankingu nie dotyczą wprost wyróżnionych aspektów, jednakże wzięte łącznie pozwalają mieć uzasadnioną nadzieję, iż w najlepszych rankingowych szkołach zdolni, pracowici i otwarci na pomoc ze strony swych nauczycieli – mistrzów uczniowie, mają stworzone najlepsze warunki dla realizacji wartości, stanowiących najpiękniejsze dziedzictwo humanistyczne. – przyznaje Jan Łaszczyk.

Pan Marek Łukasik, wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno- Technicznych w Rakowicach Wielkich tak dobrych wyników swoich uczniów upatruje jeszcze w mocno poprawionej w ostatnich latach bazie dydaktycznej – Ostatnie dwa, trzy lata to jest poprawianie bardzo duże bazy praktycznej, to też powoduje, że młodzież bardziej interesuje się, bardziej zaciekawia się i te efekty też są lepsze.

Sklasyfikowanie w Rankingu to z pewnością jest wielki sukces, ale także i obowiązek. Przed całą szkołą stoi duże wyzwanie, by w przyszłym roku poprawić te osiągnięcia. Nauczyciele przyznają, iż będzie to dla nich motywacja do jeszcze bardziej wzmożonej pracy.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here