Zobacz, kto dostał dotację na prace konserwatorskie?

0
1303

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął dziś jednogłośnie uchwałę przekazującą 5 milionów złotych na ochronę zabytków. Pieniądze będzie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie całego regionu.

 

– Liczba wniosków o dotacje, jakie trafiają do Zarządu Województwa Dolnośląskiego rośnie z każdym rokiem. Na samym początku wpływało ich rocznie zaledwie kilkanaście, obecnie mamy ich około 300. Rosnące zainteresowanie naszym wsparciem finansowym świadczy o wzrastającej świadomości tego jak wielką wartość w utrzymywaniu naszego dziedzictwa kulturowego mają obiekty historyczne – mówi marszałek Cezary Przybylski z Bezpartyjnych i Samorządowców.

Nabór wniosków trwał od 15 do 28 czerwca. W tym czasie złożono ich 308 na łączną kwotę oczekiwanych dotacji przekraczającą 39 miliony złotych. Wymogi formalne konkursu spełniło 213 wniosków, a dofinansowanie trafi ostatecznie do 93 wnioskodawców.

O dotacje mogły ubiegać się osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Następnie wnioski zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.

W latach 2016-2020, z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego dofinansowano 723 projekty na sumę przeszło 23 milionów złotych. W sumie, dodając także projekty dofinansowane z funduszy europejskich zrealizowano 855 inwestycji mających na celu remont, renowację, poprawę lub zmianę funkcjonalności zabytków na Dolnym Śląsku. Suma wsparcia finansowego przekroczyła 223 miliony złotych.

– Zaangażowanie w ochronę dziedzictwa kulturowego traktujemy jako inwestycję w przyszłość. Z dumą pokazujemy odwiedzającym nas gościom liczne zamki, pałace, muzea i inne historyczne miejsca. Dzięki naszemu programowi będziemy mogli jeszcze długo cieszyć się pięknem miejsc, które są wizytówką naszego regionu – mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Dofinansowanie na remont zabytków przyznano:

  • “Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach” – Kotliska, kościół św. Mikołaja (XV w.) – wymiana pokrycia dachowego – etap 2. – 40.000 zł;
  • “Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Lwówku Śląskim” – Lwówek Śląski, Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), 1248 r. – konserwacja elewacji kościoła pw. św. Franciszka we Lwówku Śląskim – etap I – 30.000 zł;
  • “Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Michała Archanioła w Giebułtowie” – Giebułtów, kościół pw. św. Michała Archanioła: remont hełmu wieży – 30.000 zł;
  • “Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim”. Renowacja kamiennej elewacji ściany południowej kościoła – VI etap konserwacji kamienia i wymiana tynków – 30.000 zł;
  • “Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim”. Ratowniczy remont drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu kościoła – II etap prac – 40.000 zł;
  • “Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach”. Kotliska, kościół MB Śnieżnej (1910 r.) – remont wieży wraz z wymianą pokrycia – 40.000 zł;
  • “Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania NMP w Mirsku”. Mirsk – prace ratowniczo konserwatorskie barokowego garnituru 42 zabytkowych ławek kościelnych w kościele pw. Zwiastowania NMP – 20.000 zł;
  • Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Barbary w Rębiszowie Rębiszów – kościół pw. św. Barbary (XVIII w.); remont dachu, etap III – 40.000 zł.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here