Znalazłeś dowód osobisty? Nie wiesz, co zrobić?

0
866
zdjęcie poglądowe (fot. MSWiA)

Zdarza się, że znajdziemy czyjeś dokumenty. Pierwszym odruchem często jest chęć szybkiego odnalezienia ich właściciela. W tym celu robimy zdjęcie dowodu osobistego i wrzucamy go na popularne portale społecznościowe. To wielki błąd! Nasze poszukiwania nie mogą naruszać praw właściciela dowodu osobistego, co oznacza, że nie możemy w celu poszukiwania upubliczniać jego danych osobowych w sieci (w szczególności na portalach społecznościowych typu Faceebok).

 

Zgubiłem dowód osobisty

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. O skutkach nie zgłoszenia utraty dokumentu przekonało się wiele osób, gdy do drzwi ich mieszkań zapukali komornicy.

Gdzie zgłosić zgubiony dowód osobisty?

O zgubieniu dowodu osobistego należy niezwłocznie powiadomić organ gminy lub placówkę konsularną, a w przypadku podejrzenia kradzieży policję.
Dowód osobisty należy natychmiast zastrzec w systemie dokumenty zastrzeżone – w swoim banku lub w innym najbliższym banku, mimo, iż nie jesteśmy jego klientami, to te przyjmie od nas takie zawiadomienie i zastrzeże dokument w systemie.

Zastrzeż dokument w banku

W banku należy złożyć wniosek o zastrzeżenie dokumentu – dyspozycja jest potrzebna, aby bank wpisał zastrzeżenie do Centralnej Bazy Danych Systemu Dokumentów Zastrzeżonych. Dzięki temu informacja ta zostanie przekazana do wszystkich banków i innych instytucji korzystających z tego Systemu. Postępujemy tak zarówno w przypadku zwykłego zgubienia, jak i utraty dokumentu w wyniku kradzieży.

Znalazłem dokumenty, dowód osobisty, co zrobić?

Zgodnie z literą prawa osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest zobowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi dowolnej gminy (miasta), Policji, innemu organowi administracji publicznej.

Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, może również, bez zbędnej zwłoki, przekazać go posiadaczowi, który sam może zawiadomić najbliższy organ gminy (miasta) o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.

Posiadacz dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony w przypadku jego odnalezienia jest obowiązany niezwłocznie przekazać go organowi dowolnej gminy.

Facebook pomoże?

Pamiętaj, by nie upubliczniać dokumentów w sieci. Z jednej strony taki zabieg może pomóc w odnalezieniu właściciela dowodu osobistego, bądź prawa jazdy, ale z drugiej strony może narazić nas na konsekwencje prawne a dane zawarte na zdjęciu dokumentu mogą zostać wykorzystane przez przestępców.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here