Zmiany opłat za gospodarowanie odpadami w Gminie Mirsk

3
828
pojemniki na śmieci
zdjęcie poglądowe

W dniu 1 maja 2021r. wchodzą w życie nowe zasady i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mirsk zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXIX/365/21 RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK z dnia 25. 03. 2021 r. (z. zm.).

 

NOWE STAWKI OPŁAT

1. Dla nieruchomości zamieszkałych,  jeżeli właściciel zbiera odpady w sposób selektywny stawka opłat wynosi:

Gospodarstwa domowe Opłata miesięczna Ulga miesięczna 2 zł za osobę *
1 – osobowe 29 zł 27 zł
2 – osobowe 29 zł x 2 = 58 zł 54zł
3 – osobowe 29 zł x 3 = 87 zł 81 zł
4 – osobowe 29 zł x 4 = 116 zł 108zł
5 – osobowe i więcej 101,86 zł 91,86 zł

* ulga za przydomowy kompostownik dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi (maksymalnie 2-lokalowymi), na których kompostowane są w przydomowych kompostownikach bioodpady komunalne.

2. Dla nieruchomości zamieszkałych,  jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny podwyższona stawka opłat wynosi:

Gospodarstwa domowe Opłata miesięczna Ulga miesięczna 2 zł za osobę *
1 – osobowe 58 zł 56 zł
2 – osobowe 58 zł x 2 = 116 zł 112 zł
3 – osobowe 58 zł x 3 = 174 zł 168 zł
4 – osobowe 58 zł x 4 = 232 zł 224 zł
5 – osobowe i więcej 203,72 zł 193,72 zł

 ulga za przydomowy kompostownik dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi (maksymalnie 2-lokalowymi), na których kompostowane są w przydomowych kompostownikach bioodpady komunalne.

3. Dla nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli właściciel zbiera odpady w sposób selektywny, (np. szkoły, przedsiębiorstwa, sklepy, zakłady produkcyjne, ośrodki zdrowia):

Pojemność pojemnika Miesięczna stawka opłaty za pojemnik z odpadami
do 120 l 6,34 zł
240 l 12,68 zł
1100 l 58,20 zł

4. Dla nieruchomości niezamieszkałych,  jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób  selektywny podwyższona stawka opłat wynosi:

Pojemność pojemnika Miesięczna stawka opłaty za pojemnik z odpadami
do 120 l 12,68 zł
240 l 25,36 zł
1100 l 116,40 zł

5. Dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, opłata roczna wynosi 181,90 zł,  jeżeli właściciel zbiera odpady w sposób selektywny.

6. Dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe podwyższona  opłata roczna wynosi 363,80 zł, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

-/UMiG Mirsk/-

3 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here