Zmiana wysokości opłat za usługi cmentarne

2
1808
pomnik cmentarz grób

Po raz trzeci w tym roku Burmistrz dokonał zmiany wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Gryfów Śląski.

 

 

W podjętym w dniu 15 listopada zarządzeniu przekazał nowy cennik opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Gminie Gryfów Śląski oraz wskazał, iż opłata za miejsce, do którego dysponent zrzekł się uprawnienia w czasie trwania ważności, podlega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu. Podstawą do obliczenia zwrotu niewykorzystanej części opłaty jest wartość brutto wniesionej opłaty. Opłatę tę rozlicza się z dokładnością do jednego roku, przyjmując wartość jednego roku jako 1/20 opłaty za rezerwację. Zwrot niewykorzystanej opłaty za rezerwację następuje na pisemny wniosek dysponenta miejsca pod warunkiem zrzeczenia się tego miejsca.

W przypadku ekshumacji szczątków ludzkich przed terminem wygaśnięcia prawa do grobu, opłatę wniesioną za miejsce za grób zwraca się wpłacającemu lub dysponentowi grobu według wyżej wspomnianych zasad.

 

Cennik opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Gminie Gryfów Śląski

Wykupienie miejsca na cmentarzu na okres 20 lat

 1. Groby pojedyncze ziemne i murowane:
  1. dla osób powyżej 6 lat 700,00 netto, 756,00 brutto;
  2. dla dziecka do 6 lat 500,00 netto, 540,00 brutto.
 2. Groby rodzinne ziemne:
  1. grób głębinowy (ułożenie pionowe) 800,00 netto, 864,00 brutto;
  2. 2. grób podwójny (ułożenie poziome) 1.400,00 netto, 1.512,00 brutto.
  3.  
 1.  

 

Wykupienie miejsca na cmentarzu (opłata jednorazowa)

 1. Groby murowane rodzinne:
  1. grób głębinowy (ułożenie pionowe) 2.250,00 netto, 2.430,00 brutto;
  2. grób podwójny (ułożenie poziome) 3.000,00 netto, 3.240,00 brutto.
 2. Groby urnowe ziemne i murowane:
  1. grób pojedynczy 1.100,00 netto, 1.188,00 brutto;
  2. grób głębinowy (ułożenie pionowe) 1.200,00 netto, 1.296,00 brutto;
  3. grób podwójny (ułożenie poziome) 2.000,00 netto, 2.160,00 brutto.

Przedłużenie ważności miejsca na cmentarzu na kolejne 20 lat (dotyczy grobów wymienionych w pkt I)

 1. grób duży pojedynczy 700,00 netto,  756,00 brutto;
 2. grób dla dziecka do 6 lat 500,00 netto,  540,00 brutto;
 3. grób głębinowy (ułożenie pionowe) 800,00 netto, 864,00 brutto;
 4. grób podwójny (ułożenie poziome) 1. 400,00 netto,  1.512,00 brutto.

Opłata za udostępnienie kaplicy w celu przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej 270,00 netto, 291,60 brutto.

Opłata za wjazd na cmentarz 100,00 netto, 108,00 brutto

-/UGiM Gryfów Śląski/-

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here