Lwówek Śląski: Uroczyste obchody Dnia Strażaka

4
1991

Mszą świętą w intencji strażaków i ich rodzin rozpoczęły się obchody Dnia Strażaka w Lwówku Śląskim, podczas których strażacy otrzymali sztandary. Były też awanse i odznaczenia oraz wiele ciepłych słów i gratulacji za trud i codzienny wysiłek.

 

W tym roku w sposób wyjątkowo uroczysty swoje święto obchodzą lwóweccy strażacy. Dzień Strażaka stał się okazją do wręczenia odznaczeń i awansów, ale także do oficjalnego oddania do użytkowania nowo wybudowanego budynku administracyjno- garażowego i przyjęcia samochodu ratowniczo- gaśniczego. To jednak nie wszystko.

– Jedną z głównych uroczystości i najważniejszą dla nas uroczystością było wręczenie sztandarów dla Komendy Powiatowej i dla Zarządu Oddziału Powiatowego – podkreślał st. bryg. Mariusz Mróz Komendant Powiatowy PSP w Lwówku Śląskim.

W środę 25 maja 2022 roku tuż po mszy świętej odprawionej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim strażacy oraz liczni goście prowadzeni przez orkiestrę reprezentacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Kompanię Reprezentacyjną Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, przeszli ulicami miasta na rynek miejski, gdzie odbyły się główne uroczystości. Te swoją obecnością zaszczycili m.in.: nadbryg. Adam Konieczny Zastępca Komendanta Głównego PSP, st. bryg. Piotr Grzyb Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, Rafał Ślusarz Senator RP, Prezesi jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu lwóweckiego, kapelani, przedstawiciele Policji, Nadleśnictwa, Prokuratury oraz liczni samorządowcy na czele z Małgorzatą Szczepańską Przewodniczącą Rady Powiatu Lwóweckiego i Danielem Koko Starostą Lwóweckim.

Ochotnicza Straż Pożarna na terenie naszego powiatu istnieje już 77 lat. O jej początkach w rozmowie z nami mówi druh Henryk Leśków, Wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP we Wrocławiu i do niedawna Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lwówku Śląskim: – Historia naszego regionu przypomina, że dopiero po zakończeniu II Wojny Światowej tereny te stały się Ziemią Polską i stąd również zaczyna się historia Polskiego Strażactwa tak Zawodowego jak i Ochotniczego. Pierwsze zapisy w księgach rejestrowych informują o powstawaniu pierwszych jednostek OSP na ziemi Lwóweckiej już w 1945 roku. – mówił druh Leśków.

Założycielem jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim był pan Kłodnicki, natomiast pierwszym jej komendantem p. Franciszek Głowacki. Wyposażenie straży było wówczas bardzo skromne – zaczynano od wózka do przewozu sprzętu: węży, ręcznej pompy i drabin. Kolejny sprzęt to stary samochód gaśniczy z autopompą i motopompa DKW-800. Zgodnie z zapisami, jakie przetrwały, dzieje Zawodowej Straży Pożarnej zaczynają się w roku 1949.

Wielkie zmiany w straży nastąpiły w latach 90- tych ubiegłego wieku. – W roku 1999, po 24 latach na mapę Polski wraca Lwówek Śląski, jako siedziba władz Powiatu, a co z tym się wiąże wraca również wszystko, co powinno funkcjonować na szczeblu Powiatu. Powstaje też przedstawicielstwo, które ma za zadanie stworzenie tu struktur OSP. Nie tyle powstanie, co zebranie ponownie wszystkich jednostek OSP będących przez 24 lata w strukturach rejonów i zgodnie ze statutem przeprowadzenie wyborów, które wyłonią władze powiatowe ZOSP RP w powiecie Lwówek Śląski. – wyjaśniał druh Henryk Leśków.

W tym samym czasie (01 stycznia 1999 roku) powstaje także Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim. – Jej pierwszym komendantem zostaje st. kpt. Arkadiusz Motylski a jego zastępcą asp. sztab. Ryszard Kaszuba. W skład Komendy wchodzi Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza, której dowódcą zostaje st. asp. Artur Drozdowicz a jego zastępcą st. asp. Mariusz Mróz. Komenda swoim zasięgiem obejmuje następujące gminy: Lwówek Śląski, Gryfów Śląski, Mirsk, Lubomierz, Wleń. – tłumaczył mł. bryg. Andrzej Więdłocha Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lwówku Śląskim.

Dzieje straży pożarnej na terenie powiatu lwóweckiego, tak tej ochotniczej, jak i państwowej są bardzo burzliwe. Tysiące akcji ratujących ludzkie zdrowie i życie oraz mienie. Ale oprócz tych trudnych akcji w życiu strażaków było wiele podniosłych chwil. Jedną z takich było ustawienie w roku 2007 przed siedzibą PSP w Lwówku Śląskim piaskowcowej figury św. Floriana – patrona strażaków. Dzisiaj strażacy na kartach historii zapisują kolejny ważny rozdział. W uznaniu zasług sztandar otrzymuje KP PSP Lwówek Śląski i drugi sztandar otrzymuje ZOP OSP RP Lwówek Śląski.

Warunkiem otrzymania sztandaru jest posiadanie wysokiej opinii w społeczeństwie, ale także we władzach, które mogą wystąpić z wnioskiem o uhonorowanie poprzez przyznanie prawa do posiadania Sztandaru. – podkreślał druh Henryk Leśków.

I tą wysoką opinię, jaką cieszą się strażacy w rozmowie z nami podkreślał nadbryg. Adam Konieczny Zastępca Komendanta Głównego PSP, który podziękował lwóweckim strażakom na czele z Panem Komendantem, za ich codzienny trud:

Tutaj ukłony i też podziękowania dla wszystkich funkcjonariusze i funkcjonariuszy z Komendy jak i druhów i druhen z Ochotniczych Straży Pożarnych, ale Komendantowi też chcę pogratulować, bo wiele ciepłych słów też tu usłyszałem i widzę i obserwuję, co on robi. Bardzo mocno integruje środowisko i te środki, które były przekazywane wcześniej, on je spożytkował bardzo, bardzo dobrze. I tutaj słowa uznania dla całej komendy pod jego kierownictwem. – mówi nadbryg. Adam Konieczny.

Najwyższą z możliwych ocen dla lwóweckich strażaków wystawił także st. bryg. Piotr Grzyb Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu:

Szanowni Państwo Komenda Powiatowa w Lwówku Śląskim pod dowództwem Pana Komendanta Mariusza Mróz od kilku lat bardzo dobrze się rozwija stara się o pozyskiwanie środków nie boi się tego, żeby te środki dostać i potrafi je potem spożytkować, czego najlepszym przykładem było dzisiaj otwarcie nowego pięknego obiektu garażowo- szkoleniowego na potrzeby Komedy Powiatowej. Również podjęcie inicjatywy pozyskania sztandaru dla Komendy Powiatowej też jest cenne i też wymaga wiele wysiłku. Panu Komendantowi, wszystkim strażakom i pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej musiało się chcieć, żeby tego dokonać i dzisiaj piękna uroczystość taka gratyfikacyjna za to wszystko, co włożyli w pozyskanie tego sztandaru. – mówił st. bryg. Piotr Grzyb.

– Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że każda jednostka straży pożarnej stawia sobie za punkt honoru posiadanie własnego sztandaru. Sztandar dla strażaków to, bardzo ważny symbol, ale także element pięknej tradycji, bo przecież to wokół niego rodzi się poczucie wspólnoty, która jednoczy wszystkich strażaków, a także świadomość i pamięć, że praca strażaka to bezinteresowne bohaterstwo, to służba dla ogółu. – tłumaczył Daniel Koko.

Pomysł na ufundowanie sztandaru był w naszych głowach już parę lat. Wspólnie z Prezesem Oddziału Powiatowego OSP z panem druhem Henrykiem Leśków mieliśmy już takie zamiary kilka lat temu i dopiero teraz zostały one urealnione. I ten pomysł zaczęliśmy realizować w ubiegłym roku, dokładnie 8 grudnia tamtego roku został powołany Komitet Fundacji Sztandarów dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej i dla Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lwówku Śląskim – wspominał Komendant Mariusz Mróz, który dodaje, iż w skład Komitetu weszli samorządowcy z terenu powiatu lwóweckiego oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Lwówek Śląski i Dyrektor Kopalni Nowy Ląd w Niwnicach pan Daniel Marnicki.

Przewodniczącym tego Komitetu został Starosta Daniel Koko, Wiceprzewodniczącym Henryk Leśków, sekretarzem Alina Sudoł- Kornalewicz Nadleśniczy Nadleśnictwa w Lwówku Śląskim a skarbnikiem sekc. Małgorzata Czepiel Główna Księgowa KP PSP Lwówek Śląski.

Sztandar jest symbolem godności jednoczącej ludzi we wspólnym działaniu dla ogólnego dobra. Jest najwyższym wyróżnieniem zbiorowym jakie można otrzymać za ofiarną, zaangażowaną służbę i działalność dla kraju i społeczeństwa. Posiadanie sztandaru dla strażaków jest dowodem godności i honoru. A fakt jego ufundowania jest wyrazem najwyższego społecznego uznania i szacunku. Lwówecka Straż Pożarna swoją odwagą oraz bohaterstwem podczas likwidacji pożarów i miejscowych zagrożeń codziennie daje poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu lwóweckiego, w dowód czego społeczeństwo darzy ogromnym zaufaniem naszych strażaków.

W akcie ufundowania sztandarów czytamy:

Doceniając rangę i znaczenie Państwowej Straży Pożarnej oraz OSP w powiecie lwóweckim niniejszym aktem uroczystym stanowimy i przekazujemy ufundowane przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandarów sztandary Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim oraz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lwówku Śląskim.
Aby sztandarami tymi nawiązać do większych wartości, tradycji, wierności, honoru, godności i dobrego imienia strażackiej służby. Aby za najwyższy trud i ofiarność w ratowaniu życia i mienia ludzkiego przed pożarami oraz innymi zagrożeniami dać symbol swego przywiązania i więzi naszego społeczeństwa ze strażakami, by pod sztandarami tymi kształtowały swoje postawy patriotyczne kolejne pokolenia,…

Niezwykle ważną rolę sztandaru dla strażaków podkreślali w rozmowie z nami Komendanci Państwowej Straży Pożarnej:

Dla mnie to są pewne wartości. Dla mnie to jest taki drogowskaz, który wyznacza kierunki dla przyszłych pokoleń strażaków. To honor przede wszystkim. I w pełni zasłużenie Komenda Powiatowa w Lwówku Śląskim dostała ten sztandar. – mówi nadbryg. Adam Konieczny Zastępca Komendanta Głównego PSP.

Sztandar jest honorem, jest czymś, co jest dumą dla Komendy. Pod tym sztandarem Komenda Powiatowa, strażacy będą mogli występować w różnych uroczystościach państwowych na terenie Lwówka, powiatu lwóweckiego. Będą mogli pokazywać się z tym sztandarem, cieszyć się z niego i być z tego dumnym. – dodawał st. bryg. Piotr Grzyb Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu.

Sztandar według mnie jest takim synonimem jedności i synonimem wartości. Przy sztandarze zawsze odbywają się najważniejsze uroczystości w życiu każdego strażaka, czyli zaczynając od złożenia ślubowania strażackiego, poprzez wszystkie uroczystości, które w trakcie służby się odbywają, czyli mianowania na wyższe stanowiska służbowe, na wyższe stopnie służbowe a skończywszy na zakończeniu służby. – mówi nam st. bryg. Mariusz Mróz, który zapewnia, iż od teraz sztandar będzie towarzyszył lwóweckim strażakom w każdym ważnym dniu ich służby.

Podziękowania i życzenia w tym szczególnym dniu do strażaków kierował także Starosta Lwówecki:

W tym miejscu, w tym pięknym dniu chciałbym bardzo gorąco i serdecznie podziękować wszystkim Strażakom, podziękowania skierować od wszystkich samorządowców, od mieszkańców powiatu lwóweckiego za tą ich wspaniałą, piękną służbę, za wysiłek, trud, pracę pełną poświęceń i jednocześnie złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy, szczęśliwie zakończonych akcji i powrotów do domów, do swoich rodzin. Przed chwilą miałem przyjemność i zaszczyt przekazać na ręce komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Prezesa Ochotniczych Związków Straży Pożarnej przepiękne sztandary. Drodzy strażacy niech te sztandary będą dla Was największym wyróżnieniem, prezentem, dopełnieniem do tych życzeń, podziękowań, niech Wam służą w ważnych chwilach, wydarzeniach, uroczystościach państwowych czy to na terenie gminy, powiatu, czy województwa. – życzył Starosta Daniel Koko.

Podziękowania i życzenia strażaków w imieniu samorządowców przekazał także Olgierd Poniźnik, Burmistrz Gryfowa Śląskiego:

Przez te trzydzieści lat zmieniał się sprzęt, zmieniało się wyposażenie, ale niezmienna zawsze jest gotowość strażaków do świadczenia pomocy i za to świadczenie pomocy o każdej porze dnia i nocy chciałbym serdecznie podziękować, że są przy pożarach, ale i przy wielu sytuacjach kryzysowych. W ostatnich dwóch latach chociażby przy epidemii koronawirusa SARS. Chciałbym podziękować za poświęcenie, za narażenie własnego życia i zdrowia, za tą całodobową gotowość. Chciałbym także podziękować za piękną symbiozę strażaków ochotników ze strażą zawodową. Oni się wzajemnie uzupełniają. To jest taki mówiąc językiem młodzieżowym „wespół zespół” i to też jest piękne, że właśnie dzisiaj i straż zawodowa i straż ochotnicza otrzymują sztandary. To też świadczy, że nie tylko pracują i działają w akcjach, ale również będą z dumą i godnością przy okazjach powiatowych i rożnych innych świętach nie tylko pożarniczych nosić z dumą i godnością i honorem oba te sztandary. – mówił Burmistrz Poniźnik, który w dniu tego poczwórnego święta przekazał także strażakom najlepsze życzenia.

Wiesław Ziółkowski Radny Rady Powiatu Lwóweckiego i członek Zarządu Rady Powiatu w rozmowie z nami wskazywał, iż dzięki obecności strażaków możemy czuć się bezpieczni i wskazywał, że strażacy mają honorowe miejsce w naszej społeczności. – Życzę im, tyle samo wyjazdów, co powrotów. – mówił Wiesław Ziółkowski.

Życzenia strażakom złożyła także Alina Sudoł- Kornalewicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa w Lwówku Śląskim:

Szanowni, kochani strażacy, z okazji Waszego święta, z okazji tego dzisiejszego cudownego dnia życzę wszystkim dużo zdrowia i opieki świętego Floriana. Życzę, żeby wszystko się Wam układało i żebyście ciągle cieszyli się tak ogromnym szacunkiem darzeni jak do tej pory. – życzyła Pani Nadleśniczy.

Powiatowe obchody Dnia Strażaka były też okazją do wręczenia awansów i odznaczeń.

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadaniu odznaki za wykazanie wyjątkowej ofiarności i odwagi w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, długoletnią ofiarną służbę lub działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej

„SREBRNĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” – odznaczony został: starszy ogniomistrz Tomasz BUCIAK

„BRĄZOWĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” odznaczeni zostali:

 • starszy ogniomistrz Przemysław JANKÓW,
 • starszy ogniomistrz Bogdan CIEŚLIK,
 • ogniomistrz Kamil MATKOWSKI

Rozkazem personalnym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stopień starszego brygadiera otrzymał brygadier Mariusz Mróz.

Rozkazem personalnym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stopień starszego kapitana otrzymał kapitan Wojciech Mazurek.

Rozkazem Personalnym Komendanta Głównego PSP:

stopień starszego aspiranta otrzymali:

 • aspirant Marek Zawada
 • aspirant Sebastian Żak,
 • aspirant Marcin Kwakszys

stopień aspiranta otrzymali:

 • młodszy aspirant Grzegorz Faliński,
 • młodszy aspirant Jerzy Tlałka.

Rozkazem Personalnym Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP:

stopień starszego ogniomistrza otrzymał: ogniomistrz Przemysław Janków

stopień ogniomistrza otrzymali:

 • młodszy ogniomistrz Emil Lampart
 • młodszy ogniomistrz Marcin Paplicki

stopień starszego sekcyjnego otrzymał: sekcyjny Krzysztof Hammer

Rozkazem Personalnym Komendanta Powiatowego PSP w Lwówku Śląskim:

stopień starszego strażaka otrzymali:

 • strażak Piotr Gaweł
 • strażak Maciej Haba

W takim dniu jak dziś, kiedy strażacy otrzymują awanse, czy to w stopniach, czy stanowiskach służbowych zawsze się strażakom życzy bezpiecznego pełnienia służby. – podkreślał Komendant Powiatowy PSP w Lwówku Śląskim. – Swoim strażakom gratuluję wytrwałości, bo jest to ciężka służba, odpowiedzialna. Zawsze społeczeństwo na nas liczy i oczekuje, że jeżeli potrzebuje pomocy, to tą pomoc od nas otrzyma i tej wytrwałości właśnie życzę moim strażakom, żeby zawsze byli gotowi do niesienia pomocy. Przyjmuje się taką zasadę, że strażakiem jest się 24 godziny na dobę i to też wiele razy się tutaj o tym przekonałem ze swoimi strażakami, że nawet poza służbą wiele razy wstawali i pomagali ludziom bez względu czy mieli mundur ubrany, czy nie, czy byli w służbie, czy nie. Za to chciałbym moim strażakom podziękować, za to oddanie dla służby i życzyć dalszych sukcesów, dalszych awansów. Też chciałbym podziękować rodzinom strażaków, bo bez nich, jeżeli strażak nie ma tego wsparcia w domu, to też inaczej troszeczkę działa. Także też dziękuję rodzinom strażaków za to wsparcie, którego udzielają swoim mężom, chłopakom, … – dziękował st. bryg. Mariusz Mróz.

Obchody Dnia Strażaka w Lwówku Śląskim stały się też okazją do oficjalnego odebrania nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu MAN-a, który niedawno otrzymali strażacy z KP PSP w Lwówku Śląskim.

W ostatniej części uroczystości nadbryg. Adam Konieczny Zastępca Komendanta Głównego PSP wręczył Prezesowi Czesławowi Dąbrowskiemu akt włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej Krobica- Orłowice w gminie Mirsk do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.

Wszystkim strażakom życzymy zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech podejmowane działania przyniosą Wam wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszej pracy na rzecz lokalnej społeczności, w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

4 KOMENTARZE

 1. Kościół, ksiądz, msza, ambona to jest świętowanie na poziomie! To jest pomysł na miejskie uroczystości na miarę XXI wieku czy to majówka czy dożynki, czy cokolwiek! Wszystko robione pod moherowe berety a młodzi wyjeżdżają na stałe do WRO!!!

 2. A moze cos milego? W koncu to swieto strazakow, wiec gdzie, jak i z kim to ich sprawa, zamiast sie cieszyc, ze nasi strazacy zostali docenieni, ludzie zobaczyli jak wyglada ceremonial wreczenia sztandarow, to zawsze malkontenci sie znajda! Goscie reprezentowali rozne opcje polityczne, ale zachowali sie z klasa i przybyli! Mozna, mozna! pozdrawiam strazakow

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here