Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2021 / 2022

1
1055

To co teraz napiszemy z pewnością nie będzie cieszyło się popularnością wśród kierowców, jednak rolą drogowców nie jest powstrzymanie mrozu i opadów śniegu, tylko łagodzenie skutków tych zjawisk. Ustawa nakłada na drogowców obowiązki, ale kategoryzuje drogi i w zależności od ich kategorii mówi, kiedy, po jakim czasie i do jakiego stanu ma być doprowadzona nawierzchnia.

 

Nie oznacza to, że drogowcy w ziemie mogą spać spokojnie. Niemniej kierowcy wybierając się w drogę muszą zdawać sobie sprawę z tego, iż ta nie zawsze będzie czarna i sucha.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim posiada łącznie 332,655 km dróg, w tym 316,616 o nawierzchni bitumicznej. Planem zimowego utrzymania dróg objętych jest 312,48 km dróg, w tym: 17,54 km w III standardzie ZUD (droga nr 2491D Pławna – Strzyżowiec) i aż 299,076 km w V, w tym odcinki w miastach o łącznej długości 18,672 km obejmuje obszar gmin: Gryfów Śląski, Lubomierz, Mirsk, Lwówek Śląski, Wleń.

Zatem wśród dróg powiatowych najwyższy standard ma droga Pławna – Wleń – Strzyżowiec. To III standard zimowego utrzymania dróg, który wymaga aby jej jezdnia była odśnieżona na całej szerokości oraz była posypana na:

 • skrzyżowaniach z drogami;
 • skrzyżowaniach z liniami kolejowymi;
 • odcinki o pochyleniu > 4%;
 • przystankach autobusowych;
 • innych miejscach ustalonych przez Zarząd Dróg Powiatowych

Dopuszczalne odstępstwa od III standardu i dopuszcza się, by po ustaniu opadów śniegu

 • śnieg luźny śnieg do 6 godzin;
 • możliwość występowania śniegu zajeżdżonego;
 • zaspy, języki śnieżne mogą występować lokalnie do 6 godzin;
 • utrudnienia dla samochodów osobowych;
 • po stwierdzeniu zjawiska śliskości do 5 godzin

W pozostałych drogach powiatowych, gdzie obowiązuje standard V zimowego utrzymania dróg wymaga się by po ustaniu opadów śniegu

 • jezdnia była odśnieżona na całej szerokości, w miejscach występowania zasp, co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek;
 • jezdnia była posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

Dopuszcza się odstępstwa od V i dopuszcza się, by po ustaniu opadów śniegu

 • śnieg luźny występujący do 16 godzin;
 • możliwość występowania śniegu zajeżdżonego;
 • może występować nabój śnieżny;
 • zaspy mogą występować do 24 godzin;
 • przerwy w komunikacji do 24 godzin;
 • po stwierdzeniu zjawiska śliskości do 8 godzin

Odpowiedzialni za poszczególne zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu lwóweckiego:
Osoby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg powiatowych:

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim,
telefon: 75 782 26 10, 75 644 28 72.
Kierownik Służby Drogowej w Bystrzycy
tel.: 75 713 63 94.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here