RDOŚ wprowadził ludzi błąd

2
2687

Od wprowadzenia społeczeństwa w błąd RDOŚ przystąpił do konsultacji planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostrzyca Proboszczowicka i Panieńskie Skały.

 

W dniu 14 maja br. Katarzyna Łapińska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydała obwieszczenie o przystąpieniu do procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonych postępowań w sprawie ustanowienia:

  • planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostrzyca Proboszczowicka (PLH020042),
  • planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Panieńskie Skały (PLH020009),
  • planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Skałki Stoleckie (PLH020012),
  • planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Trzcińskie Mokradła (PLH020105).

W dokumencie pani dyrektor wskazała, iż zapoznawać się z projektami planów zadań ochronnych dla ww. obszarów Natura 2000 można na stronie internetowej bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenia. Tyle tylko, iż wchodząc na wskazaną stronę otrzymujemy informację, że od 3 stycznia 2022 r. strona jest wersją archiwalną i nie ma na niej aktualnych informacji.

Po zwróceniu uwagi przez redakcję Lwówecki.info RDOŚ przyznaje się do wprowadzenia społeczeństwa w błąd, aczkolwiek zaznacza, iż nie było to działanie celowe:

„Dziękuję za zwrócenie uwagi na powyższą kwestię i przekazanie informacji RDOŚ we Wrocławiu, gdyż jest to niezwykle istotny aspekt w trakcie trwającego udziału społeczeństwa.” – wskazuje pani rzecznik RDOŚ, która tłumaczy, że była zwykła omyłka pisarska wobec czego podjęto kroki w celu jej usunięcia i przygotowano nowe obwieszczenie w powyższej sprawie, które będzie podawało nowy 21 dniowy okres, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym stronom zapoznanie się z projektami planów zadań ochronnych oraz umożliwienie składania uwag i wniosków do tych dokumentów.

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here