Zakończył się remont drogi Milęcice – Wojciechów

1
553

Zakończył się remont drogi powiatowej nr 2529D Milęcice – Wojciechów o dł. 2,314 km. Zadanie realizowane od listopada 2019 roku, zakończone zostało w czerwcu 2020 roku. Wartość zadania wyniosła 651 060,40 zł. Zadanie w 50% zostało dofinansowane z Rządowego Programu „Funduszu Dróg Samorządowych”. Pozostała kwota to środki własne Powiatu Lwóweckiego oraz gminy Lubomierz.

Najważniejszym działaniem w ramach remontu było wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz remont poboczy, tj. ścinka i uzupełnienie materiałem kamiennym z powierzchniowym utrwaleniem. Ponadto wykonano remont odwodnienia obejmujący wymianę przepustów pod jezdnią i zjazdami, z kamiennych i betonowych na przepusty z rur PEHD. Wykonano ściek betonowy, oczyszczono rowy. W miejscach szczególnie niebezpiecznych (przy potoku) zamontowano bariery energochłonne.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here