Zakaz pojenia zwierząt wodą z rzeki Bóbr

3
4204
zdjęcie poglądowe

Minister Rolnictwa informuje, że zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta należy używać do ich pojenia wyłącznie wody pitnej i lub czystej wody. Resort wydał specjalny komunikat, w którym wskazano, iż zakaz ten obejmuje także dopływy rzeki Odry, co oznacza, że nie należy korzystać m.in. z wód rzeki Bóbr.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 852/20041 w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta należy używać do ich pojenia wyłącznie wody pitnej i lub czystej wody. Jednocześnie zwracam uwagę na fakt, że w aktualnej sytuacji związanej z ustalaniem przyczyn masowego śnięcia ryb w Odrze oraz w związku ze skutkami tego zdarzenia Wojewodowie: Lubuski, Dolnośląski oraz Zachodniopomorski wydali rozporządzenia zakazujące korzystania m.in. z wód Odry m.in. w celu pojenia zwierząt, w tym zwierząt gospodarskich. – wskazuje Rafał Romanowski sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uwzględniając powyższe, zwracam się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do rozpowszechnienia wśród rolników utrzymujących zwierzęta, w tym w szczególności zajmujących się chowem lub hodowlą bydła, na terenie województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego informacji, że do czasu ostatecznego wyjaśnienia sytuacji masowego śnięcia ryb, należy bezwzględnie powstrzymać się od używania do pojenia takich zwierząt wody pochodzącej z Odry i jej dopływów. Taka informacja powinna w szczególności trafić do rolników, których gospodarstwa są zlokalizowane w sąsiedztwie Odry i jej dopływów. – dodaje wiceminister Romanowski.

3 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here