Wybierz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy

0
310

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy do 31 sierpnia prowadzi rekrutację kandydatów na studia na rok akademicki 2020/2021.

W roku akademickim 2020/2021 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy oferuje kandydatom na studia 22 kierunki – dziesięć kierunków studiów licencjackich, pięć kierunków inżynierskich, cztery kierunki studiów magisterskich (dwuletnich po ukończeniu studiów licencjackich lub inżynierskich) oraz trzy kierunki jednolitych studiów magisterskich (pięcioletnich). Wszystkie prowadzone w naszej Uczelni kierunki mają profil praktyczny, znacznie zwiększający szansę na zatrudnienie po studiach.

Nasze Atuty:

 • akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • wielokrotny zdobywca tytułu „Uczelnia Liderów”
 • zdobywca tytułu Najlepsza Polska Uczelnia Zawodowa
 • studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie
 • studia stacjonarne i niestacjonarne
 • bezpłatna nauka na studiach stacjonarnych
 • atrakcyjne i praktyczne kierunki oraz specjalności kształcenia
 • wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca znaczne doświadczenie praktyczne
  studia podyplomowe
 • kursy i certyfikaty językowe TELC i LCCI,
 • Akademia CISCO
 • egzaminy ECDL
 • wszystkie uprawnienia studenckie
 • system stypendialny i pomoc materialna
 • komfortowe warunki studiowania i mieszkania
 • nowoczesna baza dydaktyczna
 • specjalistyczne laboratoria i pracownie komputerowe
 • zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia
 • praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry
 • zajęcia dydaktyczne realizowane w plenerze
 • własne pracownie medyczne
 • nowością, która wspomaga proces kształcenia jest Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej (sale wysokiej i niskiej wierności, sale ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich,sala umiejętności technicznych, sala egzaminu OSCE, sala symulacji z zakresu ALS/BLS),
 • dzięki współpracy z Pogotowiem Ratunkowym w Legnicy, Uczelnia otrzymała karetkę, która po remoncie i przystosowaniu do warunków MCSM jest miejscem, gdzie studenci kierunku Ratownictwo Medyczne realizują zajęcia wymagające praktycznego przygotowania do zawodu
 • nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, laboratoria i pracownie umiejętności praktycznych (pracownia anatomiczna, fizjologii wysiłku fizycznego, leczenia ruchem, masażu i terapii manualnej, fizykoterapii, biomechaniki i analizy ruchu, sala fitness, siłownia, sala gier i zabaw ruchowych, pracownia antropometryczna, laboratorium biochemii i toksykologii, laboratorium mikrobiologii i biologii molekularnej, pracownia technologii potraw, pracownia komputerowa z oprogramowaniem umożliwiającym układanie diet, pracownia opieki długoterminowej, czynności pielęgniarskich, czynności ratowniczych, pracownia symulacji zespołu ratownictwa medycznego)
 • uczelnia dysponuje bardzo dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną pozwalającą prowadzić zajęcia praktyczne z zakresu strzelectwa, zarządzania kryzysowego czy też np. ratownictwa lub obsługi dronów
 • uczelnia posiada pracownie językowe i komputerowe, kabinę do tłumaczeń symultanicznych, zasoby biblioteczne i czytelnie do pracy własnej,
 • własna biblioteka
 • praktyki zawodowe w kraju i za granicą
 • płatne staże i praktyki zawodowe
 • prace inżynierskie mają charakter aplikacyjny lub projektowy, a ich tematyka jest powiązana z wcześniej wykonanymi projektami przemysłowymi
 • wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w studenckich kołach naukowych
 • studia za granicą
 • współpraca z lokalnymi firmami
 • nowoczesny Dom Studenta
 • bezprzewodowy Internet Wi-Fi
 • siłownia, fitness

Studiuj w PWSZ im. Witelona w Legnicy !

Informacja o rekrutacji:
tel. 76 723 22 10 do 11
[email protected]
www.pwsz.legnica.edu.pl

 

-/ PWSZ w Legnicy /-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here