Władze Lwówka Śląskiego wesprą finansowo kościoły

17
1382

Księża złożyli wnioski o dotacje na ratowanie zabytków łącznie na kwotę bliską 150 tysięcy złotych. Środki te miałyby być przeznaczone na kontynuację remontów świątyń.

 

Mariola Szczęsna, burmistrz Lwówka Śląskiego przedstawiła radnym projekt uchwały, w której przewiduje przekazanie z budżetu Gminy środków na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Wcześniej do Gminy swoje wnioski o finansowe wsparcie złożyli księża. W projekcie uchwały czytamy:

Wnioskodawcy:

 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej 27 – Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim, wnioskowała o dotację w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację prac renowacyjnych elewacji południowej ściany kościoła.
 2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej 27 – Kościół Parafialny pw. św. Bartłomieja w Płóczkach Górnych, wnioskowała o dotację w wysokości 30.000,00 z przeznaczeniem na kontynuację remontu dachu kościoła.
 3. Klasztor Św. Franciszka z Asyżu Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Lwówku Śląskim przy ul. Szkolnej 1 wnioskował o dotację w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację remontu ściany wschodniej Klasztoru i wykonanie płyty odbojowej.
 4. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach – Kościół pw. Św. Mikołaja w Kotliskach, wnioskowała o dotację w wysokości 35.885,51 zł z przeznaczeniem na kontynuację remontu dachu kościoła.

Jednak w uchwale budżetowej na 2021 rok radni zaplanowali dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 50.000 zł. Burmistrz Szczęsna w projekcie uchwały proponuje radnym, by te wszystkie środki podzielić pomiędzy te parafie. I tak:

 • Kwotę 10.000 złotych przeznaczyć dla Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim;
 • Kwotę10.000 złotych przeznaczyć dla Kościoła Filialnego pw. Św. Bartłomieja w Płóczkach Górnych;
 • Kwotę 15.000 złotych przeznaczyć dla Klasztoru Św. Franciszka z Asyżu Zakonu;
 • Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Lwówku Śląskim
 • I kwotę 15.000 złotych przeznaczyć dla Kościoła pw. Św. Mikołaja w Kotliskach

W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru z przeznaczeniem na wyżej opisane cele, jest zasadne – wyjaśnia radnym w projekcie uchwały M. Szczęsna.

17 KOMENTARZE

 1. To nie jest dobry pomysł.
  Zabytkowy browar daje sobie radę bez dotacji to i firma panów w sukienkach powinna sobie poradzić. A jak nie umieją, to niech się przebranżowią.

 2. rozumiem, że przez okres przynajmniej 5 lat księża nie będą pobierać żadnych “co łaska” za każdy sakrament? Skoro z naszych podatków dostaną wsparcie to z jakiej racji mamy płacić kiedy trzeba ochrzcić czy pochować parafianina?

 3. P. Burmistrz! czy we Lwówku już nie ma w co inwestować ? jest długa lista. Dlaczego Dyrektor Szkoły , rodzice ,radni nie widzą problemu w braku przystanku, zadaszenia przystanku przy szkole podstawowej nr 1. Dzieci czekają na autobus na chodniku , nie zawsze piękna pogoda.

 4. No i prawidłowo. Miejsca modlitwy normalnych ludzi powinny być zadbane, by w pełni można było skupić się na ofiarowaniu swojego serce Bogu. Jeszcze warto pomyśleć nad zasiekami na wypadek, np. tzw. strajku kobiet i innych dziwactw.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here