W życie wszedł obowiązek oszczędzania prądu. Starosta wydał zarządzenie

3
2462

1 grudnia weszły w życie przepisy ustawy nakładające na samorządy obowiązek zmniejszenia całkowitego zużycia prądu o 10 proc. przez jednostki sektora publicznego. Przepisy obowiązują do końca grudnia 2023 roku.

 

 

W czwartek, 1 grudnia weszły w życie przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej dotyczące obowiązku zmniejszenia całkowitego zużycia prądu o 10 proc. przez jednostki sektora publicznego. Wśród jednostek sektora publicznego objętych obowiązkiem są jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, związki metropolitalne, instytucje gospodarki budżetowej, uczelnie publiczne, czy samorządowe instytucje kultury.

Z treści ustawy oraz wyjaśnień resortu klimatu wynika, iż obowiązek ten dotyczy budynków lub ich części oraz wykorzystywanych urządzeń technicznych, instalacji i pojazdów.

W ustawie określono dwie podstawy obliczeń celu ilościowego zużycia energii. W pierwszym miesiącu, czyli do 31 grudnia br., będzie to średnioroczne zużycie energii elektrycznej w latach 2018-2019. Jak wyjaśniono, ma to związek z sytuacją pandemiczną w latach 2020-2021, która spowodowała istotne zmniejszenie zużycia energii. Oszczędności osiągane od 1 stycznia do końca przyszłego roku obliczane będą na podstawie całkowitego zużycia energii elektrycznej 2022 roku.

 

 

Obowiązek ten obejmuje okres od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Specjalne zarządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczenia zużycia energii oraz ekonomicznego wykorzystania sprzętu i materiałów w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim z końcem listopada wydał Starosta Lwówecki.

„Wprowadzam w Starostowie Powiatowym w Lwówku Śląskim ograniczenia poboru energii elektrycznej oraz zużycia energii cieplnej.” – czytamy w pierwszym z punktów zarządzenia. Dalej w dokumencie wymienione są zalecenia, których stosowanie ma doprowadzić do oszczędności.

„Zalecam racjonalne zmniejszenie poboru i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia energii cieplnej z węzła ciepłowniczego w Starostowie Powiatowym w Lwówku Śląskim m.in. poprzez:

  • nieprzegrzewanie pomieszczeń oraz obniżanie wysokości odczuwalnej temperatury w dopuszczanych prawem granicach i przy zachowaniu zasad bhp oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób w nich przebywających,
  • wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania innych, dodatkowych urządzeń grzewczych po uruchomienia ogrzewania z węzła ciepłowniczego,
  • zadbanie o zmniejszenie ujścia ciepła z pomieszczeń oraz o zamykanie drzwi i okien przy włączonym ogrzewaniu (wietrzenie pomieszczeń przy wyłączonym ogrzewaniu),
  • zadbanie by urządzenia grzewcze (grzejniki) nie były zasłonięte meblami lub zbędnymi osłonami,
  • ograniczenie oświetlenia poprzez jego wyłączanie w pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa,
  • racjonalne korzystanie z dostępnych materiałów biurowych oraz ograniczenie do niezbędnego minimum wydruków, drukowanie możliwe jest wyłącznie dwustronnie w czarno- białej wersji – niepotrzebne jednostronne wydruki zaleca się wykorzystywać do brudnopisów, ograniczenie ilości używanych czajników elektrycznych do niezbędnego minimum.

“Zobowiązuję kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych do wprowadzenia zasad redukcji poboru energii elektrycznej i gazu oraz zużycia materiału opałowego oraz ekonomicznego wykorzystania sprzętu i materiałów w jednostkach oraz monitorowania efektów wprowadzonych ograniczeń.” – zarządził Starosta Lwówecki.

3 KOMENTARZE

  1. W tej kwestii niech Pan starosta przypatrzy się Zakładowi Gospodarki Komunalne i Mieszkaniowejj w Mirsku . Jakie tu są przepały, garstka ludzi a w środku ukrop, że nie można wytrzymać.
    Ile tam idzie opału na sezon grzewczy ?

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here