Podzielili pieniądze z rezerwy części oświatowej subwencji

0
430

Ministerstwo finansów opublikowało tabele z informacją o przyznanych samorządom na 2022 r. środkach z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Pierwotnie dodatkowe wsparcie miało objąć organizację od 1 marca br. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno- pedagogicznego. Jednak w związku z napaścią Rosji na Ukrainę i liczną grupą uchodźców, jaka dotarła do naszego kraju, w tym sporą grupą dzieci i młodzieży resort edukacji wskazał, że środki na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej można przeznaczyć też właśnie na wsparcie dla dzieci przybywających do Polski z Ukrainy.

Pieniądze, jakie trafią do samorządów w regionie to:

  • Powiat Lwówecki: 46.906 zł
  • Lwówek Śląski: 46.432 zł
  • Gryfów Śląski: 23.730 zł
  • Lubomierz: 23.849 zł
  • Mirsk: 17.362 zł
  • Wleń: 9.136 zł
  • Świeradów- Zdrój: 16.532 zł
  • Leśna: 21.673 zł
  • Olszyna: 17.639 zł

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here