W oczekiwaniu na katastrofę

4
1648

Budynek Basztowej na chwilę obecną znajduje się w katastrofalnym stanie technicznym. Zabezpieczona siatkami rusztowaniowymi elewacja daje tylko złudne poczucie bezpieczeństwa. Po zdjęciu dachu nastąpiła dewastacja budynku zabytkowego oraz wzrost zagrożenia dla budynków sąsiednich a także dla ludzi. W chwili obecnej należałoby w trybie pilnym odtworzyć dach budynku. Pisze Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

 

Dotyczy budynku: PI. Bohaterów Nysy we Wleniu.

W dniu 10.03.2020r Pani ********* zam. Plac Bohaterów Nysy we Wleniu wystąpiła do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze z zastrzeżeniami źle wykonanych robót zabezpieczających na budynku przy PI. Bohaterów 3-5, powodujących w konsekwencji zalewanie ścian budynku przy PI. Bohaterów , którego ona jest właścicielem, co skutkuje zagrzybieniem jej pomieszczeń mieszkalnych. Z pisma wynika również, że na niszczenie budynku przy pl. Bohaterów Nysy we Wleniu, jak oświadczył jej Pan Burmistrz, był brak zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenia prac zabezpieczających i remontowych budynku przy Pl. Bohaterów 3-5 we Wleniu.

Informujemy Panią, że wielokrotnie interweniowaliśmy w Urzędzie Gminy we Wleniu w celu przymuszenia wykonania zabezpieczenia dachu budynku przy pl. Bohaterów Nysy 3-5 we Wleniu, będącego własnością Gminy Wleń oraz usunięcia zagrożenia dla zabytku i dla ludzi a także dla sąsiednich budowli. Nie zgadzaliśmy się na rozbiórkę dachu i całego budynku, czego domagał się Burmistrz Wlenia a wręcz przeciwnie domagaliśmy się remontu całego budynku, co również korzystnie wpłynęło by na sąsiednie budynki.

Mimo to, nie zważając na nasze zalecenia Pan Burmistrz w dniu 26.04.2019r. dokonał rozbiórki dachu na budynku przy Pl. Bohaterów Nysy 3-5 we Wleniu, i o fakcie rozbiórki poinformował Konserwatora Zabytków.

Po zdjęciu dachu nastąpiła dewastacji budynku zabytkowego oraz wzrost zagrożenia dla budynków sąsiednich a także dla ludzi. W związku z tym w wyniku naszych interwencji pismo z dnia 27.08.2019, Burmistrz Wlenia wystąpił w dniu 25.10.2019r. z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykonanie robót zabezpieczających ale tylko w zakresie usztywnienie elementów szczytowych ściany frontowej i zabezpieczenie odsłoniętych murów budynku, pozostałych po rozbiórce dachu, na co otrzymał naszą zgodę decyzją nr 2435/19 z dnia 28.11.2019r. Interweniowaliśmy również pismem z dnia 03.12.2019 o przyspieszenie i wykonanie zabezpieczenia budynku przed zimą. Roboty zakończono dopiero 14.02.2020r. Ale Konserwator nie miał wpływu na sposób i jakoś ich wykonanych.

A więc nic jest prawdą, że Konserwator Zabytków nic zezwolił na zabezpieczenie obiektu. Nie tylko zezwolił ale również ponaglał aby roboty zakończyć przed zimą. Obiekt jest zabytkiem popr/.cz ujęcie go w Gminnej ewidencji zabytków’ i właściciel powinien o niego dbać, zabezpieczać i utrzymywać w jak najlepszym stanie.

W chwili obecnej należałoby w trybie pilnym odtworzyć dach budynku co przyczyniło by się również do wyeliminowania zagrożeń dla sąsiednich budynków zabytkowych.

Do wiadomości:
1. Gmina Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń

Poniżej oryginał pisma

-/ autor: Andrzej Jaśkiewicz, wleninfo.pl /-

4 KOMENTARZE

  1. czy w tym Wleniu mieszkańcy nie potrafią usunąć tego człowieka ze stołka i postawić przed prokuratorem.
    takich jak on to we Wleniu jest jeszcze dwóch którym tyłki przyrosły do dyrektorskich stołków tak zwani niezastąpieni.Mieszkańcy pora się obudzić.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here