Uroczyste obchody Dnia Strażaka w Lwówku Śląskim

1
1699

W dniu 18 maja 2023 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Uroczysty apel był okazją do podziękowania strażakom i nagrodzenia ich za ofiarną służbę oraz niesioną pomoc. Wydarzenie zostało połączone z uroczystym przekazaniem i poświęceniem samochodu specjalnego typu Mikrobus, dla Komendy Powiatowej PSP w Lwówku Śląskim oraz poświęceniem samochodu pożarniczego OSP Mirsk.

 

 

Strażak jest symbolem poświęcenia i odwagi. Jest kimś na kogo zawsze możemy liczyć i nigdy się nie zawiedziemy. Nie tylko w obliczu pożarów, wypadków drogowych, klęsk żywiołowych, katastrof czy innych zagrożeń, ale również podczas zupełnie nietypowych zdarzeń, gdzie ludzie nie bardzo wiedzą do kogo mogą się zwrócić o pomoc. Strażacki zawód to służba wymagająca szczególnych cech charakteru, a jednocześnie wysokich kompetencji, pełnego profesjonalizmu oraz sprawności fizycznej na wysokim poziomie. To także zawód, który wymaga coraz nowocześniejszego sprzętu i wyposażenia, bez którego strażakom trudno byłoby skutecznie nieść pomoc.

Z finansowym wparciem

Ostatni rok pod względem finansowego wsparcia był bardzo dobrym rokiem dla strażaków z powiatu lwóweckiego, tak tych z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim, jak i tych z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki płynęły z rządu i samorządów.

Wśród ważniejszych inwestycji poczynionych w naszych jednostkach warto wspomnieć o zakupionym w roku ubiegłym do JRG PSP w Lwówku Śląskim nowym średnim samochodzie ratowniczo-gaśniczym GBA 3/29 MAN TGM.18.320, którego koszt wyniósł 895.440,00 zł. Natomiast w miesiącu kwietniu 2023 roku do strażaków z Lwówka Śląskiego trafił nowy samochód typu Mirobus Mercedes VITO.

 

 

Bardzo duże wsparcie finansowe popłynęło także w ostatnim roku do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie lwóweckim. W celu poprawy, jakości prowadzonych działań oraz bezpieczeństwa ratowników jeszcze w 2022 roku dotacje otrzymały:

Jednostki będące w KSRG – otrzymały dotacje w ramach zadania publicznego „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG”, w wysokości 716.168 zł. Jednostki spoza KSRG otrzymały dotację w ramach zadania publicznego „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”, w wysokości 35.033 zł. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze otrzymały wsparcie w wysokości 29.610 zł. Do tego strażacy z OSP otrzymali środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 #Szczepimy się z OSP, w wysokości 5.180 zł.

Na przełomie roku dzięki staraniom zarządów OSP, władz Gmin i przychylności Pana Komendanta PSP w Lwówku Śląskim druhowie otrzymali środki na zakupy nowego sprzętu, w tym: na zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Pasiecznik za kwotę 477.900 zł oraz zakup średniego samochodu GBA za kwotę 905.895 zł dla OSP KSRG Mirsk. Do tego na bieżąco wymieniany był sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, sprzęt informatyki i łączności, ochrony osobistej i podejmowane działania poprawiające stan remiz strażackich. Tu warto także podkreślić, iż za kwotę 400.000 złotych władze Gminy Gryfów Śląski wybudowały nową remizę dla druhów z OSP Wolbromów.

Komendant Powiatowy PSP w Lwówku Śląskim wydał także 19 opinii dla jednostek OSP do przystąpienia do programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych Część 2” Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Środki popłynęły do:

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Chmieleniu – 11.000,00 zł;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielnie – 11.000,00 zł;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Giebułtowie – 12.500,00 zł;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Gryfowie Śląskim – 14.900,00 zł;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Krobica – Orłowice – 12.500,00 zł;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Mirsku – 14.900,00 zł;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Proszowej – 9.599,95 zł;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Przecznicy – 12.500,00 zł;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Rębiszowie – 12.500,00 zł;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Rząsinach – 12.500,00 zł;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Uboczu – 14.900,00 zł;
 • Ochotnicza Straż Pożarna we Wleniu – 20.000,00 zł;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Wojciechowie – 10.443,00 zł;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Wolbromowie – 12.500,00 zł;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kotliskach – 10.000,00 zł;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Lubomierzu – 10.000,00 zł;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Niwnicach – 10.000,00 zł;
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Radomicach – 10.000,00 zł;
 • Ochotnicza Straż Pożarna we Włodzicach Wielkich – 9.939,00 zł

Ponadto Komendant Powiatowy PSP w Lwówku Śląskim opiniował pozytywnie wniosek Gminy Mirsk na dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratownictwa medycznego oraz asekuracyjnego dla jednostek OSP Krobica- Orłowice, OSP Giebułtów i OSP Rębiszów, dzięki któremu uzyskano dotacje o łącznej wartości 15.831,45 zł

Z finansowym wsparciem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu lwóweckiego idzie także Powiat Lwówecki, którego władze jeszcze w ubiegłym roku przekazały dotacje z przeznaczeniem na zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Uboczu, Proszówce, Milęcicach, Chmielnie, Pilchowicach i w Mirsku, na co Starosta przeznaczył kwotę 50.000 złotych. Natomiast w roku bieżącym środki przekazano już do jednostki OSP w Młyńsku, a za kilka dni trafią także do OSP w Uboczu i OSP we Wleniu.

Co więcej, to w 2023 roku promesę z NFOŚIGW oraz WFOŚiGW na zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego otrzymała OSP w Golejowie. Kwota dofinansowania to 200.000 zł. Ponadto już w połowie 2023 roku planowana jest wymiana ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego w JRG PSP w Lwówku Śląskim.

Jednak sam, choćby najnowszy i najdroższy sprzęt nie zdziała nic bez znakomicie wyszkolonych, doświadczonych i gotowych nieść pomoc w każdych warunkach ludzi. Takich właśnie strażaków mamy w powiecie lwóweckim.

 

 

Dzień Strażaka w Lwówku Śląskim

W czwartek 18 maja 2023 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim odbyły się uroczyste obchody z okazji Dnia Strażaka.

Strażaków oraz licznie przybyłych na dzisiejszą uroczystość gości powitał Komendant Powiatowego PSP w Lwówku Śląskim st. bryg. Mariusz Mróz, który w krótkim przemówieniu podziękował wszystkim, którzy wspierają strażaków w ich codziennej pracy. Komendant podziękowania skierował także do samych strażaków, tak tych zawodowych, jak i tych z Ochotniczych Straży Pożarnych, składając tradycyjne życzenia tylu samo powrotów, co wyjazdów.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in.: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogusław Brud, Komendant Powiatowy Policji w Lwówku Śląskim mł. insp. Jarosław Baran, Prokurator Rejonowy Marek Śledziona, Starosta Lwówecki Daniel Koko, Małgorzata Szczepańska Przewodnicząca Rady Powiatu Lwóweckiego, Jerzy Andrzejczak Sekretarz Gminy Gryfów Śląski, Marek Chrabąszcz Burmistrz Gminy Lubomierz, Andrzej Jasiński Burmistrz Gminy Mirsk, Lesław Krokosz Wiceburmistrz Gminy Lwówek Śląski, Artur Zych Burmistrz Gminy Wleń, Dawid Kobiałka Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski, Michał Pater Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz, Dorota Piotrowicz Maślanka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Patrycja Rybczak Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lwówku Śląskim, Marek Kozak Dyrektor ZS-P w Lubomierzu. W uroczystościach udział wzięli także przedstawiciele Miejsko- Gminnych Zarządów OSP z terenu powiatu lwóweckiego oraz Komendanci PSP z jednostek z Jeleniej Góry, Lubania, Złotoryi, Bolesławca i Zgorzelca. W tak ważnym dla strażaków dniu nie zabrakło także przedstawicieli Nadleśnictw oraz wspierających strażaków przedsiębiorców z terenu powiatu lwóweckiego. Uroczystość zaszczycił także Dziekan, ksiądz Krzysztof Kiełbowicz.

Podziękowania za ciężką służbę strażakom złożył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogusław Brud

– Koleżanki i koledzy strażacy zarówno Ochotniczej Straży Pożarnej jak i Państwowej Straży Pożarnej. To przede wszystkim dla Was w dniu dzisiejszym tutaj przyjechałem. Bardzo jestem dumny z tego, że mogę się spotkać tutaj z Wami wszystkimi. W tym uroczystym dniu chciałbym Wam wszystkim w imieniu Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Pana generała Kamińskiego bardzo serdecznie podziękować za Waszą ciężką i ofiarną służbę. – mówił Komendant, który podkreślał, iż strażacy w ostatnich latach zostali bardzo mocno dociążeni obowiązkami.

Najserdeczniejsze życzenia i podziękowania strażakom w imieniu Zarządu Powiatu i Rady Powiatu złożył Pan Daniel Koko Starosta Lwówecki

– Z okazji tegorocznego Dnia Strażaka wszystkim, którzy zawodowo i społecznie pełną zaszczytną służbę pożarniczą dla Rzeczpospolitej Polskiej przekazujemy wyrazy najwyższego uznania. „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” ta dewiza przyświeca Wam każdego dnia. Wasza służba zasługuje na najwyższą pochwałę i słowa wdzięczności. Wielokrotnie z narażeniem własnego życia ratujecie innych ludzi i ich dobytek. Za codzienną gotowość do niesienia pomocy, za ofiarność w działaniach na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia ludzkiego składamy wszystkim strażakom serdeczne podziękowania. Niech satysfakcja i duma z dotychczasowych dokonań towarzyszą Wam w dalszej codziennej pracy. Wyrazy szacunku i uznania przekazujemy również na ręce Seniorów pożarnictwa, młodzieży strażackiej, wszystkich osób i środowisk czynnie wspierających ochronę przeciwpożarową, a także do rodzin naszych strażaków”. Łączymy życzenia dobrego zdrowia, wytrwałości, pasji w pełnieniu wyjątkowej misji oraz wszelkiej pomyślności – życzył strażakom Pan Daniel Koko.

W imieniu wszystkich samorządowców głęboko się teraz Państwu kłaniam i serdecznie dziękuję za Waszą pracę. Życzę, abyście tymi samochodami pięknymi wyjeżdżali jak najrzadziej, ale jeżeli już musicie Państwo wyjeżdżać to abyście wszyscy wrócili w komplecie. – życzyła strażakom Małgorzata Szczepańska Przewodnicząca Rady Powiatu Lwóweckiego.

– Z okazji Dnia Strażaka życzę wszystkim pracownikom Państwowej Straży Pożarnej dużo zdrowia, wytrwałości, męstwa i satysfakcji z wykonywanego zawodu obdarzonego wielkim zaufaniem społecznym. Składam Wielkie wyrazy uznania za trud i ryzyko, jakie podejmujecie w ochronie życia i mienia ludzkiego oraz mienia Lasów Państwowych. Być strażakiem to zaszczyt i obowiązek. To bezinteresowna służba drugiemu człowiekowi i ciągła nad sobą i doskonaleniem własnych umiejętności. Życzę Wam spełnienia planów wszelkiej pomyślności osobistej i zawodowej. Niech podejmowane działania przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań w dziele humanitarnej służby ludziom w myśl Waszej dewizy: Bogu na chwałę bliźniemu na ratunek. – życzyła wraz z pracownikami Nadleśnictw w Lwówku Śląskim Nadleśniczy Alina Sudoł- Kornalewicz.

 

 

Awanse i odznaczenia:

Awansowani na wyższy stopień służbowy:

Korpus oficerski:

 • Brygadiera – młodszy brygadier Andrzej Więdłocha
 • Młodszego kapitana – aspirant Grzegorz Faliński

Korpus aspirancki:

 • Starszy aspirant – aspirant Wojciech Pawłusiów

Korpus podoficerski:

 • Starszy ogniomistrz – ogniomistrz Paweł Janicki
 • Starszy ogniomistrz – ogniomistrz Marcin Siedlecki
 • Ogniomistrz – młodszy ogniomistrz Kamil Lampart
 • Młodszego ogniomistrza – starszy sekcyjny Marcin Pikul
 • Starszego sekcyjnego – sekcyjny Filip Bąk
 • Starszego sekcyjnego – sekcyjny Łukasz Perzyński
 • Starszego sekcyjnego – sekcyjny Wojciech Wojciechów
 • Starszego sekcyjnego – sekcyjny Artur Wroński
 • Starszego sekcyjnego – sekcyjna Małgorzata Czepiel

Odznaczeni:

 • Złotą odznaką Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej – starszy brygadier Mariusz Mróz
 • Brązową odznaką Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej – aspirant Adam Rzeczycki
 • Brązową odznaką Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej – starszy ogniomistrz Marcin Siedlecki
 • Odznaką Świętego Floriana – dh Franciszek Pawłowicz

Poświęcenie samochodów strażackich

Obchody Dnia Strażaka w Lwówku Śląskim stały się także okazją do przekazania i poświęcenia samochodu specjalnego typu Mikrobus, który kilka tygodni temu otrzymali strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim oraz poświęcenia samochodu pożarniczego OSP KSRG Mirsk. Poświęcenia dokonał Dziekan, ksiądz Krzysztof Kiełbowicz.

Dzień Strażaka i wizyta w Lwówku Śląskim Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP stał się dla nas okazją do zapytania o to, jak we Wrocławiu postrzegana jest nasza Komenda oraz nasi Strażacy.

Mogę z czystym sumieniem Państwu zagwarantować, że zarówno strażacy pełniący służbę w oddziale bojowym, jak i dowództwo Komendy w osobie Pana Komendanta Mroza spełniają najwyższe standardy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i jestem z tego bardzo dumny – st. bryg. Bogusław Brud, który przyznał, iż dzięki staraniom dowództwa PSP w Lwówku Śląskim strażacy dysponują najnowszym sprzętem.

Zarówno Pan Komendant Mróz, jak i samorządowcy dokładają wszelkich starań żeby ten park maszynowy był na jak najwyższym poziomie. I faktycznie ja pamiętam czasy, kiedy w naszych garażach stały Stary, Jelcze i Lubliny. To były czasy na szczęście dla nas mienione. Teraz mamy nowoczesny park maszynowy, zarówno, jeśli chodzi o samochody gaśnicze, jak i samochody specjalne, czyli drabiny, czy inne elementy modułów pożarniczych. Więc w tym momencie z czystym sumieniem mogę Państwu powiedzieć, jeśli chodzi o doposażenie w sprzęt to jest on bardzo nowoczesny. Poszły na to zarówno środki budżetowe, jak i środki samorządowe, które pozwoliły na to, żeby odnowić ten park maszynowy, co widać dziś gołym okiem. – zaznaczał st. bryg. Bogusław Brud Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu.

 

Wszystkim strażakom życzymy zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech podejmowane działania przyniosą Wam wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszej pracy na rzecz lokalnej społeczności, w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here