Ujawniamy kolejne zaniedbania

2
925

Nie mamy dobrych informacji dla mieszkańców budynków, których wspólnoty przystąpiły do programu termomodernizacji. Maleją szanse na uzyskanie dofinansowania. Burmistrz Artur Zych przyznał, iż Gmina nie dokonała odbioru końcowego robót termomodernizacji budynków we Wleniu. Według Urzędu Marszałkowskiego protokół odbioru końcowego jest dokumentem niezbędnym do otrzymania dofinansowania. Gmina takiego dokumentu nie posiada.

 

Nie mamy dobrych informacji dla mieszkańców budynków, których wspólnoty przystąpiły do programu termomodernizacji. Mimo iż już od ponad dwóch lat spłacają zaciągnięte kredyty i odsetki, jak wynika z informacji przekazanych przez burmistrza Artura Zycha, końcowe rozliczenie nie nastąpi w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej, a wręcz coraz bardziej realne staje się jego przesunięcie w bliżej nieokreśloną przyszłość.

Przypomnijmy:

Ponad dwa lata temu, 30 listopada 2018 roku zostały zakończone prace termomodernizacyjne sześciu budynków na terenie Wlenia. Od tego czasu burmistrz Artur Zych zapewnia mieszkańców, iż lada moment zakończy się weryfikacja prawidłowości realizacji projektu, a wspólnotom zostanie wypłacone dofinansowanie na spłatę zaciągniętych kredytów.

Portal wleninfo.pl wielokrotnie informował o nieprawidłowościach, do których doszło zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak i w rozliczeniach z Urzędem Marszałkowskim. W czerwcu bieżącego roku opublikowaliśmy dokumenty, z których wynika, że powodem, dla którego mieszkańcy wspólnot od blisko dwóch lat nie mogą uzyskać dofinansowania za prace termomodernizacyjne, są liczne błędy i braki o charakterze formalnym, merytorycznym oraz rachunkowym w złożonej do UM przez burmistrza dokumentacji.

Na ostatniej sesji Rady Miasta Artur Zych w odpowiedzi na zapytanie radnego Marka Drala przyznał, że Urząd Miasta nie posiada jednego z kluczowych dokumentów niezbędnych do rozliczenia inwestycji.

Firma R**** do dzisiaj nie dokonała odbioru końcowego.mówił Artur Zych. – Oni wezwali nas na odbiór końcowy, po czym myśmy odpowiedzieli, że takiego odbioru nie możemy dokonać ze względu na to, że wtedy nie wszystkie prace były wykonane. Oczekiwaliśmy, że firma R* zadeklaruje, kiedy odbiór możemy dokonać. To jest kwestia sporna, ponieważ R**** twierdzi, iż oni taki odbiór końcowy wykonali. W związku, z czym jak wyjaśniał burmistrz, do Urzędu Marszałkowskiego został złożony protokół robót zakończonych niebędący postawą do rozliczeń finansowych.

Problem w tym, iż jak czytamy w piśmie Urzędu Marszałkowskiego, warunkiem rozliczenia robót jest protokół odbioru końcowego, którego gmina jak może wynikać z wypowiedzi Artura Zycha, nie posiada z własnej winy.

Jak wygląda prawidłowa procedura odbioru robót budowlanych?

  1. Wykonawca zgłasza pisemnie inwestorowi gotowość do odbioru robót.
  2. Inwestor wyznacza termin, przy czym inwestor nie może odmówić przeprowadzenia odbioru.
  3. W obecności przedstawicieli wykonawcy oraz inwestora przeprowadza się odbiór końcowy, oraz sporządza protokół będącym podstawą do rozliczenia inwestycji pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

Czynność odbioru obiektu budowlanego jest obowiązkiem inwestora w tym wypadku urzędu Miasta i Gminy Wleń, do którego powinien on przystąpić po zakończeniu robót i przedstawieniu ich przez wykonawcę do odbioru. Natomiast stwierdzenie występowania wad robót powinno znaleźć odzwierciedlenie w protokole odbioru, łącznie ze wskazaniem tego, w jaki sposób i w jakim terminie wady te mają zostać usunięte.

Jeżeli Urząd Miasta i Gminy Wleń jak przyznaje Artur Zych, nie wyznaczył terminu i nie dokonał odbioru końcowego, wykonawca może uznać, iż prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej bez wad i usterek, a wszelkie roszczenia odnośnie, jakości uznać za bezzasadne.

Protokół robót zakończonych dotyczy zakresu prac zakończonych na dzień sporządzenia dokumentu. Jest podstawą do wypłacenia zaliczek za wykonane prace. Nie może być podstawą do rozliczenia końcowego.

Dla Gminy w tym wypadku pozostaje droga sądowa, jednak w świetle orzecznictwa sądów w takich przypadkach szanse na wygraną są, parafrazując słowa piosenki mniejsze niż zero.

-/ Andrzej Jaśkiewicz, wleninfo.pl/-

2 KOMENTARZE

  1. Jaki w tym Wleniu bałagan. Gdy czyta się co tam się wyprawia to po prostu szok i nie dowierzanie. Zaledwie 20 kilometrów od Lwówka i takie cyrki. Tutaj chociaż takich numerów nie odwalili jeszcze ale jest to przestroga dla pani burmistrz że media czuwają .

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here