Trwa przebudowa kanalizacji w Gryfowie Śląskim

0
434

Trwa przebudowa kanalizacji deszczowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Wojska Polskiego w Gryfowie Śląskim.

 

Dnia 02.10.2020 roku została podpisana umowa na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Wojska Polskiego w Gryfowie Śląskim.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, obejmujące między innymi:

  • wymianę głównych odcinków kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 446,8 m,
  • wymianę 25 sztuk przyłączy sanitarnych o średnicy DN160 i łącznej długości 128,6 m,
  • wymianę zbiornika istniejącej przepompowni ścieków wraz z orurowaniem i pompami,
  • wymianę głównego odcinka sieci wodociągowej o łącznej długości 641,5 m,
  • wymianę głównego odcinka kanalizacji deszczowej o łącznej długości 110,72 m,
  • wymianę przyłącza wodociągowego DN 40 i DN 63 oraz hydrantowe DN 90 o łącznej długości 347,6 m,
  • wykonanie przewiertu sterowanego w rurze osłonowej DN 250 mm pod ciekiem wodnym (Oldza) o długości 61 m oraz pod drogą powiatową o długości 15,0 m,
  • wymianę 4 studni z osadnikami z żeliwnym wpustem ulicznym, 2 studni systemowych DN 425 z włazem żeliwnym,
  • sprawdzenie istniejącego kanału deszczowego poprzez inspekcję TV wraz z oczyszczeniem kanału i naprawą punktową kanalizacji.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 31.01.2021 rok.

Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków własnych budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski w kwocie 1 492 963,70 zł brutto.

Wykonawcą zadania jest Firma Insbud ze Zgorzelca.

-/Podinsp. ds. inwestycji Rafał Olszówka, UGiM Gryfów Śl. /-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here