Trwa nabór do służby w Straży Granicznej

7
1630

Służba w straży granicznej cieszy się dużym zainteresowaniem, zapewnia stabilne zatrudnienie, różnorodny zespół, szeroką specyfikę zadań, rozwój zawodowy oraz dumę i satysfakcję ze służby Ojczyźnie.

 

Dokumenty od kandydatów przyjmowane będą tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu ich złożenia w:

Miejsce składania dokumentów Telefon kontaktowy: Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej ul. Poprzeczna 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie 68 358 23 26, 68 358 20 76, 68 358 22 61, 68 358 22 04. Placówce Straży Granicznej w Zgorzelcu ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 14, 59-900 Zgorzelec 75 779 72 28 75 779 72 61 lub ustaleniu terminu w drodze elektronicznej pod adresem: [email protected].

W celu bezpośredniego i szybszego ustalenia daty, godziny oraz miejsca złożenia dokumentów aplikacyjnych, kandydaci proszeni są o korzystanie przede wszystkim z możliwości telefonicznego kontaktu.

UWAGA !

W przypadku osobistego stawienia się na czynności związane z procedurą naboru do służby w Straży Granicznej kandydat zobowiązany jest do poinformowania funkcjonariuszy Sekcji Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia NoOSG o:

– występowaniu u niego objawów wskazujących na chorobę zakaźną,
– odbywaniu przez niego obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
– zamieszkiwaniu z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
– kontakcie z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji w przeciągu ostatniego tygodnia.

Ponadto kandydat zobowiązany jest do posiadania maseczki zasłaniającej usta i nos oraz jednorazowych rękawiczek w trakcie pobytu na terenie komendy, bądź placówki NoOSG, a także posiadania przy sobie własnych, niezbędnych artykułów biurowych.

Jednocześnie w miarę możliwości zaleca się przyjazd do komendy, bądź placówki NoOSG indywidualny środkiem transportu.

PROCEDURA NABORU DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W NADODRZAŃSKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ

Komendant Główny SG określił przewidywaną liczbę osób do przyjęcia do służby w Nadodrzańskim Oddziale SG – do końca 2021 r. – 60 osób

W przypadku przyjęcia do służby kandydat zostanie mianowany na stanowisko kursanta w 01 grupie uposażenia zasadniczego (zarobki około 2600 zł netto) do czasu zakończenia szkolenia, po ukończeniu kursu na stanowisko zaszeregowane w 02 grupie uposażenia zasadniczego (zarobki około 3600 zł netto).

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEBIEGU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ UDZIELA:

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Sekcja Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia ul. Poprzeczna 1 66 – 600 Krosno Odrzańskie tel. 68358 22 04, 68358 23 26 poniedziałek – piątek w godzinach 7.30 – 15.30 e-mail:[email protected] Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerami telefonu: 68 358 2204, 68 358 2326, 68 358 2076, 68 358 2261. Pytania można kierować również drogą elektroniczną pod adresem: [email protected]

-/ NOSG/-

7 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here