Szkoła w Uboczu do likwidacji – po raz drugi

1
1201
Szkoła Podstawowa im Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu
Szkoła Podstawowa im Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu /fot. Lwówecki.info/

Władze Gminy Gryfów Śląski ponownie wyraziły zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu. Jak dobrze pamiętamy niemal rok temu władze Gminy wbrew protestom i sprzeciwowi wielu mieszkańców również wyraziły taki zamiar, jednak wówczas z powodów formalnych do likwidacji placówki nie doszło.

 

Była to dobra wiadomość dla tych rodziców, którzy chcieli, żeby ich dzieci uczęszczały do szkoły w Uboczu. Niestety, jak czytamy w uzasadnieniu uchwały oraz w komunikacie na stronie gryfowskiego urzędu rodzice nie przejawiali w bieżącym roku chęci do tego, żeby placówka pozostała a urzędnicy stwierdzili wręcz brak inicjatywy deklarowanej przez rodziców. Efektem zaniku zainteresowania dalszą działalnością szkoły jest uchwała Rady Miejskiej w Gryfowie Śląskim w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu. Decyzję w tej sprawie podczas grudniowej sesji radni poparli większością głosów.

Przyczyną likwidacji szkoły jest mała liczba uczniów, co powoduje bardzo wysokie koszty prowadzenia szkoły. Ponadto organ prowadzący stwierdził brak inicjatywy deklarowanej przez rodziców uczniów na spotkaniu z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty w dniu 19 lutego 2019 r. w Uboczu, z której wynikało, że jeśli szkoła nie zostanie zlikwidowana to rodzice zabiorą uczniów uczących się w szkołach gryfowskich i przeniosą ich spowrotem do Szkoły Podstawowej w Uboczu. Ponadto deklarowano rozważenie możliwości prowadzenia szkoły przez Stowarzyszenie. Sytuacja obecnie jest odwrotna jak w/w deklaracje, bowiem troje rodziców uczniów I klasy należących do obwodu szkoły w Uboczu zapisało ich do innych szkół, a Stowarzyszenie Rozwoju Ubocza zakończyło swoją działalność dnia 3 marca 2019 r.

Biorąc pod uwagę w/w przyczyny oraz przyszłościową realną demografię organ prowadzący stwierdził, że w ciągu najbliższych kilku lat liczba uczniów w tej szkole będzie bardzo mała, zatem likwidacja szkoły jest zasadna” – pisze Marzena Szuflicka Podinsp. ds. infrastruktury społecznej UGiM Gryfów Śląski.


Wyniki głosowania: 7 głosów ZA, 5 głosów PRZECIW, 2 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ i 1 radny nieobecny.

ZA zamiarem likwidacji głosowali: Borkowski Zygfryd, Cichoń Arkadiusz, Kozak Mariusz, Królak Mateusz, Łoziński Antoni Ryszard, Sawczak Ryszard, Skrzypek Robert,

PRZECIW zamiarowi likwidacji głosowali: Kowalonek Kamil, Maga Urszula, Niebylski Marek, Pawluk Wojciech, Szczerbicki Krzysztof,

WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu: Dragan Mariusz, Piejko Grzegorz

NIEOBECNY podczas sesji był: Guzy Jerzy

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here