Strażacy podsumowali pracowity rok 2021

2
529

249 pożarów, 723 miejscowe zagrożenia i 35 fałszywych alarmów. Życie straciło 8 osób, a 69 zostało rannych. Strażacy podsumowali miniony rok.

 

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim podsumowali rok 2021. Jak się okazuje był on zdecydowanie bardziej pracowity, od poprzedniego. Strażacy z państwówki i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do zdarzeń wyjeżdżali łącznie 1007 razy, to o 137 razy więcej niż w roku poprzednim. W 2021 roku zmalała liczba pożarów. Tych na terenie powiatu lwóweckiego odnotowano 249. Rok wcześniej było ich 338, a w 2019 roku 295. Wzrosła jednak znacząco ilość miejscowych zagrożeń (wyjazdów do wypadków, powalonych drzew, zalanych domów, zerwanych dachów…). Tych zdarzeń w 2021 roku było 723. Rok wcześniej takich zagrożeń było 497, a w 2019 roku było ich 411.

Pożary w powiecie lwóweckim

W roku 2021 najwięcej pożarów odnotowano na terenie gminy Mirsk. Tych było 76 i były to w zdecydowanej mierze małe pożary. Sporo, bo aż 61 pożarów odnotowano także na terenie gminy Gryfów Śląski. Tam, podobnie jak w Mirsku były to pożary w znacznej mierze małe oraz w niewielkim stopniu średnie. Mniej niż w latach poprzednich pożarów było także na terenie gminy Lwówek Śląski. Tych w 2021 roku odnotowano 53, z czego 51 to pożary małe a 2 to średnie. W gminie Lubomierz nie ma tak znaczących różnic w porównaniu do dwóch poprzednich lat, aczkolwiek tu również pożarów było mniej. W roku 2021 odnotowano ich 37, rok wcześniej 38, a w 2019 roku 41. Najmniej wyjazdów do pożarów było w roku ubiegłym na terenie gminy Wleń. Tych odnotowano 22, w tym dwa średnie i jeden duży pożar.

Pożary w rozbiciu na miejsce powstania 2020 – 2021

Kiedy najczęściej dochodzi do pożarów?

Jak wynika ze strażackich statystyk najbardziej gorącym miesiącem był w roku ubiegłym marzec, w którym to odnotowano aż 51 pożarów. Nie jest to przypadek. Wówczas strażakom przychodzi zmagać się z pożarami traw i lasów wywołanym zazwyczaj przez człowieka. Najbezpieczniejszym miesiącem okazał się lipiec, w którym to było tylko 7 pożarów.

Miejscowe zagrożenia

Miejscowe zagrożenia są to zdarzenia inne niż pożar, a stwarzające zagrożenie dla życia, mienia i środowiska. W ogólnej liczbie powstałych zdarzeń miejscowe zagrożenia stanowiły 71,8%.

W statystyce miejscowych zagrożeń przoduje gmina Lwówek Śląski. Z 723 zdarzeń, aż 242 miały miejsce właśnie w stolicy naszego powiatu. Strażacy 15 z nich zakwalifikowali jako małe, 226 jako lokalne i tylko jedno jako średnie. Na drugim miejscu ze 180 miejscowymi zagrożeniami jest gmina Lubomierz, gdzie również odnotowano jedno zagrożenie zakwalifikowane jako średnie. Kolejne miejsce należy do najmniejszej gminy w powiecie, czyli gminy Wleń, gdzie strażacy odnotowali 125 miejscowych zagrożeń, w tym 1 małe, 121 lokalnych i aż 3 średnie. W gminie Gryfów Śląski tych zagrożeń w 2021 roku było 118, z czego 8 małych a pozostałe zakwalifikowane jako lokalne. Najbezpieczniej pod tym względem był w roku ubiegłym na terenie gminy Mirsk, gdzie odnotowano tylko 58 miejscowych zagrożeń, z czego 3 małe, 54 lokalne i 1 średnie.

Miejscowe zagrożenia w rozbiciu na miejsce powstania 2020 – 2021

Najbardziej niebezpiecznymi miesiącami, jeżeli chodzi o miejscowe zagrożenia w ubiegłym roku okazał się lipiec (224), kiedy to nad regionem przeszły wichury, ulewy i było wiele podtopień. Równie niebezpiecznym miesiącem okazał się wietrzny październik (136). Natomiast najmniej pracy strażacy mieli w marcu (27) i grudniu (28).

Fałszywe alarmy

Część zgłoszeń wpływających do strażaków to tak zwane fałszywe alarmy. Liczba tych w ostatnich latach utrzymuje się na podobnym poziomie. W ubiegłym roku na terenie powiatu lwóweckiego odnotowano ich 35. To tyle samo, co w roku 2020 i o trzy mniej niż w 2019 roku.

Warto zaznaczyć, iż spora część z tych zgłoszeń to zgłoszenia w dobrej wierze. Tych w ubiegłym roku było 26, natomiast 6 to zgłoszenia z zamontowanych w budynkach użyteczności publicznej alarmów, które uruchamiały się zazwyczaj podczas np. prowadzonych na obiektach prac remontowych. W 2021 roku strażacy odnotowali jednak 3 zgłoszenia złośliwe, które były zupełnie bezpodstawne.

Osoby poszkodowane

W roku 2021 na terenie powiatu lwóweckiego zginęło 8 osób, a 69 zostało rannych. Cztery śmiertelne przypadki odnotowano na terenie gminy Lwówek Śląski, w tym jedna osoba zginęła w pożarze. Dwa śmiertelne przypadki na terenie gminy Lubomierz, i po jednym na terenie gmin: Gryfów Śląski i Wleń.

Najwięcej, bo 21 rannych było na terenie gminy Lwówek Śląski. 18 na terenie gminy Lubomierz, w tym troje dzieci. 17 na terenie gminy Gryfów Śląski, w tym jedno dziecko. 7 na terenie gminy Wleń i 6 na terenie gminy Mirsk.

Straty materialne

Straty materialne przy pożarach i miejscowych zagrożeniach w 2021 roku strażacy oszacowali na ponad sześć i pół milionów złotych. 4,4 miliona złotych to straty w wyniku pożarów. 2,7 miliona złotych to straty w budynkach. Natomiast straty powstałe w wyniku miejscowych zagrożeń strażacy oszacowali na 2 miliony złotych, w tym straty w budynkach na ponad 668 tysięcy złotych.

Dzięki szybkim i sprawnym działaniom strażaków w ubiegłym roku udało się uratować mienie wyceniane 30 milionów złotych!

Aktywność jednostek OSP

Najwięcej wyjazdów spośród wszystkich jednostek OSP miał OSP KSRG Gryfów Śląski (144), nieco mniej, bo 111 wyjeżdżali druhowie z OSP KSRG Lubomierz. Natomiast spośród jednostek nie włączonych do KSRG najwięcej wyjazdów mieli strażacy z OSP Ubocze (48), niewiele mniej, bo 34 razy wyjeżdżali druhowie z OSP Krobica- Orłowice.

Udział w działaniach ratowniczych jednostek osp włączonych do KSRG za 2021 rok
Udział jednostek w działaniach ratowniczych jednostek OSP nie włączonych do KSRG za 2021 rok

-/opracowane na podstawie danych statystycznych KP PSP w Lwówku Śląskim/-

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here